Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. júla zomrel náš bývalý občan František HUBKA vo veku 58 rokov, posledne bytom Vysoká pri Morave, predtým Zohor, Hviezdoslavova 6.

 

Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 7. júla 2021 o 16,00 hod bez svätej omše a obradu v Dome smútku v Zohore. Následne budú telesné pozostatky prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie