Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. júla zomrel náš občan Miroslav KOVÁR vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Tichá ulica 7.

 

Pohreb so zosnulým začne v piatok 16. júla 2021 o 17,00 hod svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore a následne bude rozlúčka pokračovať v Dome smútku v Zohore. Po rozlúčke so zosnulým budú telesné pozostatky prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie