Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš bývalý občan Alojz ANTAL vo veku 82 rokov, posledne bytom Trnava, predtým Zohor, Nový rad 6.

 

Pohreb zosnulého začne v utorok 27. júla o 16,00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš občan František ŠČASNÝ vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 18.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 28. júla o 14,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie