Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. septembra zomrela naša občianka Ľubica HAVRANOVÁ rodená Uhrová vo veku nedožitých 67 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 4.

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 20. septembra o 13,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie