sobd

 

 

 

Vážení občania,

v rámci elektronického samosčítania obyvateľov bolo sčítaných 88,16 % obyvateľov našej obce. Následne v termíne od 3. mája do 13. júna bude prebiehať asistované sčítanie. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, sú bez prístupu k počítaču, internetu alebo sú imobilní. To znamená, že obyvateľ, ktorý sa nevedel alebo nemohol sčítať sám, môže využiť službu asistovaného sčítania, v rámci ktorého navštívi kontaktné miesto na obecnom úrade a asistent sčítania mu pomôže vyplniť sčítací formulár.

 

Adresa a prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Obecný úrad Zohor, Námestie 1. mája 1/1

 

Pondelok:   7,30 – 11,30 hod.   12,30 – 15,30 hod.

Utorok:       7,30 – 11,30 hod.              

Streda:       7,30 – 11,30 hod.   12,30 – 15,30 hod.

Štvrtok:                                      12,30 – 15,30 hod.  

Piatok:         7,30 – 11,30 hod.

  

Pre imobilných obyvateľov, ktorí sa nemôžu dostaviť na kontaktné miesto, sú k dispozícii mobilní asistenti sčítania, ktorí po telefonickej žiadosti od obyvateľa navštívia jeho domácnosť v dohodnutom čase a sčítaju ho.  Pre objednanie mobilného asistenta slúži telefónne číslo 0918 619 673, 02/65961122, 02/65961120. Na týchto telefónnych číslach môžu obyvatelia počas pracovnej doby požiadať o pridelenie mobilného asistenta.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že sčítací asistent príde do domácnosti až po predchádzajúcej dohode s občanom a preukáže sa preukazom asistenta. Sčítanie môžu využívať rôzni podvodníci, ktorí zneužívajú dôverčivosť ľudí. Ak by vám zavolal alebo zazvonil doma niekto, kto sa predstaví ako „sčítací asistent“ bez toho, že by ste o asistované sčítania požiadali na obecnom úrade, zostaňte ostražití a nikoho cudzieho nepúšťali do svojich domovov!

 

Sčítací formulár, ktorý nájdete už 15. 2. 2021 na www.scitanie.sk
Všetky aktuálne novinky spojené so sčítaním nájdete na: www.scitanie.sk/aktuality/prehlad-sprav
 
 link s informatívnym videom na webstránku obce

     https://vimeo.com/471290558

alternatívne:

     https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

link na najčastejšie otázky k SODB 2021

     https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vaszaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

otázky a odpovede k SODB: 

     Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? - YouTube

     Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? - YouTube

_________________________________________________________

   80 kBLeták  

 
   71 kBInzercia 
 
 201 kBPlagát 
 

_________________________________________________________

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE

 

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov

v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

 

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov

v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

_________________________________________________________

 

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.                                            

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

+ Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.

+ Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

+ Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.

+ Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

+ Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.

+ Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.

+ Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.

+ Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?

Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.

Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.

Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? - YouTube

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie