Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2012

Rozpočet 2012

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2012 až 2014

Schválený rozpočet na roky 2012 až 2014

Návrh rozpočtu na rok 2012

Schválený rozpočtu na rok 2012

Zmeny rozpočtu na rok 2012

Finančné plnenie rozpočtu 2012

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie