Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2010

Rozpočet 2010

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012

Schválený rozpočet na roky 2010 až 2012

Návrh rozpočtu na rok 2010

Schválený rozpočtu na rok 2010

Zmeny rozpočtu na rok 2010

Finančné plnenie rozpočtu 2010

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie