Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2009

Rozpočet 2009

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2009 až 2011

Schválený rozpočet na roky 2009 až 2011

Návrh rozpočtu na rok 2009

Schválený rozpočtu na rok 2009

Zmeny rozpočtu na rok 2009

Finančné plnenie rozpočtu 2009

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie