Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2008

Rozpočet 2008

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2008 až 2010

Schválený rozpočet na roky 2008 až 2010

Návrh rozpočtu na rok 2008

Schválený rozpočtu na rok 2008

Zmeny rozpočtu na rok 2008

Finančné plnenie rozpočtu 2008

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie