Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2020

Rozpočet 2020

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022

 279 kBInformácia new-window

 2,4 MBProgramový rozpočet 2020 new-window

 

 

Schválený rozpočet na roky 2020 až 2022

 2,4 MBProgramový rozpočet 2020 - 2022

 

 

Záverečný účet obce Zohor za rok 2020

   740 kBZáverečný účet obce za rok 2020 new-window

   1,8 MBHodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Obce Zohor k 31.12.2020 new-window

 

Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2020

 

V roku 2020 bol poplatok za rozvoj vo výške 43 288,50 € použitý  na úhradu bežných výdavkov v zmysle Uznesenia č.12/17/2020 z 12.rokovania OzA zo dňa 19.6.2020.

Tato použitie poplatku za rozvoj umožnil zákon 96/2020 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 v znení zákona č.75/2020 Z.z.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie