Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. decembra 2019 zomrel náš bývalý občan Peter RYBÁR vo veku 77 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na riadkoch.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 12. decembra o 10,30 na cintoríne v slávičom údolí v Bratislave.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie