Kronika

kronika1 kronika2 kronika3 kronika4
 

Rok 2020 je rokom boja proti novému typu koronavírusu Covid -19

V roku 2019 sa toho udialo veľa. 

Rok 2018 nebol len v znamení katastrofy, teroristických útokov a volieb

Rok 2017 je za nami, a tak je tu čas, keď treba zapísať to najhlavnejšie

Rok 2016 podľa gregoriánskeho kalendázačal 1. januára v piatok a skončil v sobotu 31. decembra

Rok 2015 bol v mnohých smeroch zložitý, či už išlo o politickú situáciu alebo o hrozbu terorizmu.

Rok 2014 je za nami. Do kroniky ľudstva sa zapísal najdrahšou olympiádou, najsmrteľnejšou epidémiou, najväčšou záhadou ...

 

Rok 2013 bol rok dvoch pápežov, prevratu v Egypte, Západ sa takmer zapojil do vojny, ... Čo sa týka Eurozóny nastalo určité zlepšenie, hlavne v Grécku. Koncom roka upriamil svet svoju pozornosť aj na Ukrajinu.

 

 

Rok 2012 priniesol niekoľko zásadných udalostí – svet opäť raz dokázal, že vie byť v priebehu hodín na prahu vojny a príroda zasa svoju extrémnu silu. Okrem toho sa rok 2012 zapíše do histórie veľkými písmenami – človek dokázal prekonať voľným pádom rýchlosť zvuku.

 

 

Rok 2011 bol plný nečakaných negatívnych, ale aj pozitívnych udalostí vo svete, na Slovensku, ale aj v našej dedine.

 

 

Do kroniky zapísala Jana Ščepánková rodená Matlovičová nar. 9.9.1965 vydatá, rodáčka zo Zohoru, od roku 1992 pracovníčka Obecného úradu, ktorá pracuje ako knihovníčka Miestnej ľudovej knižnice.

 


1. januára začalo sa na Slovensku platiť eurom. Euro nahradilo korunu, ktorá na našom území bola zavedená ešte za Rakúsko – Uhorska v roku 1892Posledný rok Slovenskej koruny – takto by sme mohli nazvať rok 2008. 1. júla bol stanovený konverzný kurz 30,126 Sk za 1 Euro.Tak, ako minuloročná zima bola mimoriadne studená a plná snehu, opakom bola zima 2006/2007, ktorú meteorológovia označili za najteplejšiu od r. 1880.Mimoriadne studená zima plná snehu a silných mrazov pokračovala aj v novom roku. V tlači sa objavili články ako „Slovensko bojuje so snehom” alebo „Desiatky obcí odrezané od sveta”.


 

Začiatok roka sa niesol v informáciách o škodách a obetiach vlny tsunami v Thajsku. Správy o počte obetí sa stále zvyšovali a hovorilo sa až o 300 tisícoch.


 

Významnou udalosťou pre našu obec v tomto roku bolo 690. výročie  Prvej písomnej zmienky o obci z r. 1314, kedy sa Zohor pod názvom Sahur spomína v darovacej listine

 


Udalosť, ktorá otriasla svetom v roku 2001, bol teroristický útok na New York a Washington. Dve unesené americké dopravné lietadlá plne obsadené pasažiermiTento rok je poznačený dlhou zimou a podľa meteorológov aj najchladnejším júlom od r. 1931. Priemerná teplota v tomto mesiaci bola o 2 až 3 stupne C nižšia ako normálna.Rok, ktorý bol rušný nielen v našej republike, ale aj vo svete.
V tomto roku začali nepokoje v Juhoslávii, ktoré prerástli do otvoreného boja a vo vojnu.Rok 1987 bol  v živote našej spoločnosti významným obdobím. Celý sa niesol v znamení 70-ho výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku. Poznačený bol aj niektorými mimoriadnymi udalosťamiKronikár: Ľudmila Zálesňáková, rod. Struhárová, nar. 1. marca 1935 v   Zohore, vydatá, od r. 1956 učiteľka Základnej školy v Zohore.
Nakoľko sa od roku 1972 nepísala obecná kronikaV tomto roku vo februári bolo tak teplé počasie, na ktoré sa občania vôbec nepamätajú, lebo to bolo pred 115 rokmi. Po celý mesiac teplota stúpala medzi 5 až 18 stupňami C.Kronika tato započala z príležitosti 15.výročia oslobodenia Zohoru v dobe význačných medzinárodných a technických udalostí.
Do 15.decembra 1960 bol kronikárom Brúnovsky N.Slovenská vláda má plné ruky práce riešiť otázku novej slovensko-maďarskej hranice. Organizovali sa po všetkých obciach Slov. nár. výbory na zamedzenie rozvratu, na celom Slovensku vznikali miestne skupiny Hlinkovej gardy.


CPO v Zohore podľa podania veliteľa Františka Kimličku.
Podľa zák.82 z r.1935 resp. vl.nar.199 Zb.z. a nar. bol 14.marca 1935 založený v obci Zohor "Miest. poradný sbor civil. protiletec. obrany


 


Obec leží v okrese bratislavskom, 145m nad morom. Počet obyvateľov v r.1896 bol 1525. Obyvatelia takmer na 100% Slováci a katolíci. Križovatka železníc, pošta, telegraf, telefón v mieste.V starých dobách žil jeden rybár, ktorý býval v trstenej chalupe. Mal jednu záhradu, v ktorej pestoval zeleninu. Zeleninu predával v Bratislave (Prešporku). Okolo trstenej chalupy vznikla neskôr obec, menom Trstená.Dňa 7.mája 1963 na školení pokročilých obecných kronikárov bolo nám vedúcim kronikárom ONV. Dr. Pavelekom vyčítané, že kroniky v súčasnej dobe vedieme dobre avšak nestaráme sa o nijaké autentické historické události, záznamy, správy o obci.Dňa 30.9.2006 sa uskutočnilo v Zohore milé rodinné stretnutie potomkov Štefana a Márie Mackovičových. Dôvodom stretnutia bola nielen prezentácia širokého rodokmeňa Štefana Mackoviča (1902-1986), ale aj milé posedenie so spomienkami a utužovanie rodinnej spolupatričnosti.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie