Rok 1991

Rok, ktorý bol rušný nielen v našej republike, ale aj vo svete.
V tomto roku začali nepokoje v Juhoslávii, ktoré prerástli do otvoreného boja a vo vojnu. Prvé sa od Juhoslávie oddelilo Slovinsko.
Zmeny neobišli ani Sovietsky zväz. Deň 21. december znamená zánik Zväzu sovietskych socialistických republík, zánik komunistickej veľmoci, ktorá sa začala formovať po víťazstve Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v r. 1917 a ovládla 1/6 sveta. Sovietsky zväz sa zmenil na Spoločenstvo nezávislých štátov. 25. decembra odstúpil zo svojej funkcie Michail Gorbačov.
Významným dňom pre našu republiku sa stal 24. jún, deň, kedy sa skončila okupácia Česko-Slovenska sovietskymi vojskami. Začala sa 21. augusta 1968 vtrhnutím vojsk Varšavskej zmluvy, údajne proti kontrarevolúcii a na obranu socializmu u nás. Túto nevítanú návštevu trpko znášala väčšina národa. Podľa Brežneva mala byť iba "dočasná" - trvala však takmer 23 rokov.
Nepokojné dni na Slovensku nastali v marci a apríli. 5. marca rozpadla sa VPN - Verejnosť proti násiliu. Časť členov tohoto hnutia vedená Vladimírom Mečiarom, vtedajším predsedom Slovenskej vlády, vytvorila nový politický subjekt HZDS - Hnutie za demokratické Slovensko. Tento rozpad mal za následok odvolanie Vladimíra Mečiara z postu predsedu vlády Slovenska. Na jeho miesto nastúpil Ján Čarnogurský z KDH - Kresťansko-demokratického hnutia. K tejto zmene prišlo 23. apríla. Následne na druhý deň 24.4. konala sa v Bratislave na nám. SNP niekoľkotisícová protestná demonštrácia na podporu Vladimíra Mečiara, podporená 10minútovým výstražným štrajkom mestskej hromadnej dopravy a bratislavských taxikárov. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich občanov.
Oveľa nepríjemnejšiou skutočnosťou pre našich občanov bola liberalizácie maloobchodných cien, hneď na začiatku roka. Znamenalo to pre nás veľmi nevhodné zvýšenie cien všetkého tovaru, no predovšetkým potravín. Začínajú prvé sklamania z novej politickej situácie po novembri 1989. Odteraz si mohol každý predávajúci tvoriť ceny podľa vlastného uváženia. Dovtedy sme boli zvyknutí na jednotné ceny tovarov v celej republike. Ľudia teda začali vyhľadávať predajne s čo najnižšími cenami. Okrem miestnych predajní nakupovalo sa v pojazdnom autobuse, ktorý prichádzal do obce raz za týždeň a kde boli potraviny o niečo lacnejšie, ale aj príležitostne z rôznych nákladných áut a stánkov. V takýchto stánkoch ponúkali predovšetkým lacnú elektroniku a konfekciu predovšetkým Vietnamci.
August nám priniesol nielen horúce  leto, ale aj vysoký stav vody v Dunaji a zároveň aj v Morave. 7. augusta Dunaj v Bratislave vystúpil až na 864 cm. V dôsledku toho hladina kanála u nás dosiahla asi 5 m. Od úrovne mosta bola asi 1 m. Tento nezvyklý stav vody si prichádzalo pozrieť veľa našich občanov. Vhod prišla iba niekoľkým chlapcom, ktorí s potešením skákali z mosta do vody.
Na Vianoce nám zažiarilo v kostole svetlo, prinesené z Betlehema. Doniesli ho z Bratislavy, kam sa dostalo rýchlikom prostredníctvom rakúskych skautov z Linca a tí ho priniesli až z Betlehema.

POČASIE


Začiatok januára bol sychravý. Mrznúť začalo až v polovici mesiaca, kedy teploty poklesli na -8 stupňov C až na -10 stupňov C. Chladný ráz počasia trval až do konca februára. Vo februári chlad sprevádzalo sneženie. Najnižšia teplota poklesla 7. februára na -17 stupňov C.

V marci nastalo oteplovanie a koncom mesiaca teploty vystúpili až na +22 stupňov C.
Teplý bol aj začiatok apríla. V druhej polovici nastalo prudké ochladenie s občasnými mrazmi až do konca mesiaca.
Prvé májové dni boli bez mrazu a nastalo oteplenie. V polovici mesiaca sa ochladilo. Denné teploty dosahovali iba +6 stupňov C. Podľa meteorológov bol to najchladnejší máj za posledných 10 rokov. Posledné dni sa oteplilo až na +27 stupňov C.
Jún bol na začiatku teplý, potom nastalo krátke ochladenie sprevádzané lejakom. V polovici mesiaca sa opäť ochladilo. Ochladeniu predchádzalo niekoľko teplých dní. Najteplejšie bolo 17. júna až +30 stupňov C. Koniec mesiaca bol daždivý.
Júl začal s teplým počasím. Oteplilo sa až natoľko, že do 14. júla mal mesiac 11 tropických dní. Posledné dni pršalo.
Daždivé boli aj prvé augustové dni. Následkom dažďov bol vysoký stav vody na Dunaji. V Bratislave až 863 cm. Vystúpila hladina rieky Moravy a tým aj kanála. Veľmi teplo bolo 7. augusta, až +32 stupňov C. V polovici mesiaca bolo niekoľko chladných dní, po nich opäť horúčavy až +30 stupňov C. Posledné dni mali iba +10 stupňov C.
Toto leto do 27. augusta malo 28 tropických dní.
September bol od začiatku chladný a daždivý s teplotami okolo +17 stupňov C. Teplé boli až posledné dni +26 stupňov C.
Začiatok októbra bol pekný. Dni okolo 10.-ho boli chladné a veterné. V polovici mesiaca bolo opäť až +20 stupňov C. Ochladenie nastalo 21. októbra až na -2 stupne C. Daždivé a chladné dni boli s nočným mrazom až -4 stupne C a trvali až do posledného dňa mesiaca.
V novembri prišlo oteplenie bez mrazu. Zato celý mesiac bol sychravý a daždivý.
Posledný mesiac roka - december priniesol slabý mráz -3 stupne C. Na Mikuláša slabo snežilo. Väčšie ochladenie prišlo 9. decembra s mrazmi -13 stupňov C ráno a -7 stupňov C cez deň. chladné boli aj nasledujúce dni s poľadovicou a snežením. Oteplilo sa až 19.-ho a nastal odmäk. Na Štedrý deň pršalo a objavila sa dúha. Vianoce boli so slabým mrazom a nasledovným snežením.

POĽNOHOSPODÁRSTVO


V obci aj naďalej pracuje Roľnícke družstvo. Predsedom bol Ing. Markovič. Obhospodaruje väčšinu poľnohospodárskej pôdy. Iba menšia časť je v rukách súkromných majiteľov, ktorí o to požiadali.

Mrazy koncom mája spôsobili, že pomrzli na poli zemiaky a uhorky zle schádzali. Tieto v lete napadla perenospóra, preto skoro poschli. Skoré zemiaky museli na poli strážiť, aby ich nepokradli. Kilogram zemiakov na trhu stál 20,- Kčs, aj viac.
15. júla začala žatva repky olejnej. Úroda tejto plodiny bola dobrá a družstvo ju odpredalo bratislavskému podniku Palma.
Následkom horúčav prezrelo obilie a žatva trvala ešte v auguste.
Perenospórou bolo napadnuté aj hrozno.

OBCHOD, SLUŽBY A SÚKROMNÉ PODNIKANIE


Do ekonomického prenájmu prešli objekty Drobnej prevádzkárne, pretože táto bola začiatkom tohoto roka zrušená. Dielne pri Obecnom úrade prešli do rúk súkromnej firmy Drevo a kovovýroba.

Obytný objekt na bývalej píle bol prebudovaný najprv na kancelárske miestnosti a potom na obchodnú činnosť "Mäso-údeniny" pre súkromného podnikateľa Valentína Bertoviča.
Vznikli drobné predajne, umiestnené provizórne v malých bunkách, prípadne prebudovaných obytných miestnostiach v rodinných domoch. Predaj liehovín - J. Rybár, Predaj ovocia a zeleniny - P. Vachálek, Potraviny - Ing. R. Duffeková, Zelenina, ovocie a potraviny - D. Červenka, Butik Ing. A. Podstupková, Predaj kvetov a viazanie vencov - A. Šteffek, Drogéria - J. Ščasný, Staršie odevy /bazár/ - Poláková, Zmrzlina - P. Partl.
Ďalej súkromné prevádzky - služby občanom: Kaderníctvo s espressom "Bonita" - Ant. Fumačová, Kaderníctvo v bývalom Dome služieb prebrali G. Valentová a  A. Hubeková, v tom istom objekte Cukráreň s espressom - Kobelárová, Kozmetika "Sára" - D. Perkalová, Oprava obuvi - J. Háša. V rámci reštitúcie pohostinstvo "Šenk u Kratochvíla" bolo vrátené pôvodným majiteľom. Pracuje v ňom M. Valovič.
Predajňa nábytku, ktorá patrila štátnemu podniku Nábytok Nitra, bola vydražená a novým majiteľom sa stal Ing. Hoffer z Bratislavy, ktorý v predaji nábytku pokračuje.
Vydražený bol aj sklad a výkup zeleniny pri železničnej stanici. Majiteľom sa stal Robert Šteffek z Bratislavy.
Kultúrny dom bol po súhlase Obecného zastupiteľstva daný do ekonomického prenájmu p. Neli Rohrerovej.

ZMENY NA OBECNOM ÚRADE


Starostom obce po voľbách 1990 sa stal Ľudovít Rybár, ktorý zotrval vo funkcii aj v tomto roku. Zástupkyňou starostu bola Ľubica Havranová.

Nela Slobodová od 1. januára 1991 sa stala zamestnankyňou Obvodného úradu v Stupave a ako matrikárka pracovala v Zohore. Na 1/2 pracovného úväzku vykonávala pre Obecný úrad v Zohore evidenciu obyvateľstva, sociálne veci a zdravotníctvo. Účtovníčkou zostala Žofia Bertovičová. Elena Valovičová od 1.1. prebrala agendu po Petrovi Štefanovičovi - teda výstavbu a poľnohospodárstvo. Gabriela Kafková pracovala na polovičný úväzok ako administratívna pracovníčka a na polovičný úväzok ako knihovníčka v Miestnej ľudovej knižnici v Zohore.

VEREJNÝ ŽIVOT A KULTÚRA


3. februára konala sa v našom chráme slávnostná rozlúčková omša s doterajším dôstojným p. farárom ThDr. Jánom Rybárom. Ako 80-ročný rozhodol sa odísť do dôchodku a uchýlil sa v Charitatívnom dome pre kňazov a rehoľníkov v Pezinku. V našej farnosti pracoval 19 rokov. Prišiel z Marianky a prebral našu farnosť od dôstojného p. Galbavého, po ktorom zdedil dlh farnosti vo výške 160.000,- Kčs. Pri svojom odchode z našej farnosti nielenže dlh vyrovnal, ale v pokladni zanechal na účte 270.000,- Kčs. Bol to vzdelaný, múdry, chápajúci, láskavý a pozoruhodný človek. V minulosti pôsobil ako profesor na Gymnáziu v Trenčíne. Ani on sa v 50-tych rokoch nevyhol perzekúcii a prenasledovaniu katolíckych kňazov komunistickým režimom. Ovládal plynule niekoľko cudzích jazykov - okrem latinčiny nemčinu a francúzštinu. Bol literárne činný, robil preklady z cudzojazyčnej literatúry. V tomto roku vydal pozoruhodné dielo "Výber z najkrajších modlitieb sveta", vydaním vydavateľstva Letra & Line v Zohore. Jeho veľkým koníčkom bola maľba. Namaľoval veľa obrazov krajiniek a zátiší. Väčšiu časť rozdal pri rôznych príležitostiach našim občanom. Ľudia ho mali radi, radi sa s ním stretali - a predsa sa našiel v obci neprajník, zlomyseľný človek, ktorý mu zaslal nechutné anonymné listy, čo sa ho bolestne dotklo a snáď prispelo k jeho odchodu z fary.

Rozlúčková omša bola slávnostná. Spieval spevácky zbor a dôstojný pán odchádzal po omši s množstvom kvetov a darov od farníkov. Z omše bol urobený videozáznam.
Zastupovanie prevzal dôstojný pán farár Pavol Flajžík z Lozorna.
2.-3. marca prebehlo sčítanie ľudu, v ktorom okrem iného bola zahrnutá aj otázka náboženskej príslušnosti občanov.
V tomto roku sa prvýkrát nekonali oslavy MDŽ - Medzinárodného dňa žien - 8. marca.
15. februára Ján Hladík, maliar - grafik, vytvára súkromný ateliér "Grafik art ateliér". Na jeseň v tomto roku založil súkromné vydavateľstvo Letra & Line. Prvá knižka tohoto vydavateľstva bola "Výber z najkrajších modlitieb sveta", ktorú zostavil ThDr. Ján Rybár.
24. marca v kultúrnom dome - teraz dostal nový názov "Kultúrne centrum", konala sa schôdza SNS - Slovenskej národnej strany. Mala búrlivý priebeh. Niesla sa v duchu požiadavky uznania historických osobností Andreja Hlinku a Dr. Jozefa Tisu.
13. apríla bola púť v Marianke venovaná pamiatke Dr. Jozefa Tisu. Na toto obdobie pripadá výročie popravy bývalého slovenského prezidenta. Púte sa zúčastnilo aj veľa našich občanov.
28. apríla sa uskutočnilo v kultúrnom centre stretnutie priaznivcov KDH.
1. máj bol v znamení futbalového turnaja medzi miestnymi "šenkami". Pre deti bola diskotéka.
12. mája miesto tradičného marcového MDŽ uskutočnila Demokratická únia žien - miestna organizácia oslavu Dňa matiek.
13.-15. júna konali sa v našom farskom kostole katolícke misie za účasti viacerých kňazov. Na tieto omše prišlo veľa našich veriacich. Posledné misie v obci boli r. 1948.
V tomto mesiaci sa uskutočnilo aj niekoľko zájazdov do rakúskeho pútnickeho miesta Mariazell - KDH, ČK, Záhradkári. Zároveň sa začali aj pravidelné mariánske púte do Marianky. Sú to tzv. "Fatimské soboty", ktoré sa konajú každú druhú sobotu v mesiaci. Zohorskí pútnici sa na púti zúčastňujú spolu s pútnikmi z Lozorna, odkiaľ chodí mimoriadny autobus.
Na 11. júl bol vyhlásený štrajk poľnohospodárov - družstevníkov. Poľnohospodári žiadali, aby štát od nich vykúpil obilie, mäso a mlieko, aby poskytol im dotácie, keďže za bývalého režimu boli Jednotné roľnícke družstvá silne dotované zo štátnej pokladnice. Štrajk sa uskutočnil ráno medzi 6,00 hod. a 8,00 hod. Prebehol tým spôsobom, že poľnohospodári počas týchto dvoch hodín zablokovali cesty, hlavne križovatky poľnohospodárskou technikou. Z nášho družstva sa na štrajku zúčastnilo asi 7 osôb s jedným kombajnom a nákladným autom zn. Škoda.
21. septembra miestna organizácia záhradkárov usporiadala púť na Velehrad.
27. septembra na Obecnom úrade konalo sa slávnostné stretnutie s miestnymi futbalistami. Bolo spojené so zápisom do Pamätnej knihy Zohora pri príležitosti 70 rokov zohorského futbalu. Slávnosti sa zúčastnili najstarší žijúci futbalisti ako Šebastián Fóra, Vendel Šurina, Nikodém Jurových, František Masarovič, Michal Kovár, František Ščasný, ale aj mladší ešte stále hrajúci v rôznych turnajoch, ako aj súčasní tréneri a funkcionári miestneho futbalového oddielu. K účastníkom tejto slávnosti sa prihovoril starosta Ľudovít Rybár, ktorý jubilantom zablahoželal a zaželal im veľa športových úspechov. Za futbalistov poďakoval Milan Michalík. Stretnutie oživili piesne ženského speváckeho zboru v našej obci, ktorým dominovala "Zelená je tráva, futbal, to je hra...". Nasledoval slávnostný prípitok na ďalšie úspechy zohorského futbalu.
Futbalová slávnosť pokračovala v nedeľu, 29. septembra na štadióne futbalovým stretnutím Senec - Zohor s výsledkom 0 3 pre Zohor. Slávnostnú atmosféru pred začatím zápasu navodila dychová hudba "Zóhranka", ktorá na štadióne veselo vyhrávala. Pre návštevníkov boli pripravené stánky s občerstvením. Po futbalovom zápase mali futbalisti pripravené pohostenie.
K tomuto výročiu bol pripravený a vydaný bulletin "70 rokov zohorského futbalu", ktorý s použitím materiálov občanov Zohora zostavili František a Ján Masarovič. Vydal FO TJ Družstevník vo vydavateľstve LETRA & LINE.
28. septembra konal sa autobusový zájazd do Ružomberka na slávnosť spomienky venovanej  Andrejovi Hlinkovi.
5. decembra o 17,00 hod. po sv. omši stretol sa v kostole s deťmi Mikuláš. Od oltára pomocou telefónu ho "privolal" d. p. Flajžik. Sv. Mikuláš prišiel v sprievode miništrantov. Tí niesli koše s darčekmi pre deti, ktorých sa v kostole mimoriadne veľa zhromaždilo. Každé z prítomných detí dostalo zdarma balíček sladkostí. Bola to pekná akcia z farského úradu.
14. decembra Jednota SD uskutočnilo nákupný zájazd do Viedne.

ŠKOLSTVO


Základná škola

V školskom roku 1990/91 bolo na škole zaškolených 368 žiakov, z toho 40 rómskych detí.
Vedenie školy sa nezmenilo, riaditeľkou bola p. Tatiana Masarovičová, zástupkyňa Nela Rohrerová a vyučovalo 18 učiteľov.
Školská družina mala 3 oddelenia s troma vychovávateľkami.

Osobitná škola

V tomto školskom roku bolo zapísaných 35 žiakov. Rozdelení boli do troch tried, z čoho jedna bola v Plaveckom Štvrtku s 13 žiakmi. Riaditeľkou bola p. Magda Pravdová a okrem nej vyučovali 2 učiteľky, jedna v Zohore a jedna v Plaveckom Štvrtku. Pretože túto školu navštevovali aj žiaci z okolitých obcí a to prevažne rómske deti, začali sa av obci ozývať hlasy proti tejto škole.

Materská škola

Zapísaných bolo 109 detí. Riaditeľkou bola p. Kvetoslava Rusnáková, zástupkyňa p. Helena Matlovičová a na škole pracovalo 8 vychovávateliek.
K 31. marcu bola zrušená prevádzka Detských jasiel v Zohore. Dôvodom bola predĺžená materská dovolenka na 3 roky a tak záujem rodičov o toto zariadenie poklesol. Deti od troch rokov boli zaškolené v materskej škole. Od septembra sa stáva jej riaditeľkou p. Beáta Dujničová. Zapísaných bolo 95 detí.

KULTÚRA


Kultúrny dom, stredisko miestnej kultúrnej činnosti, dala obec po súhlase Obecného zastupiteľstva do ekonomického prenájmu p. Kornélii Rohrerovej na dobu dvoch rokov.

Okrem mládežníckych diskoték, ktoré sa konali pravidelne každý týždeň, uskutočnilo sa aj niekoľko spoločenských večierkov a zábav. Tradičný fašiangový večierok pre rodičov žiakov a priateľov ZŠ, usporiadalo Združenie rodičov a priateľov školy - ZRPŠ, hodové zábavy, "Katarínsku" zábavu usporiadali striedavo organizácie žien a ČK. Silvestrovskú zábavu - 31. decembra, na ktorej bola podávaná večera so šampanským vínom, čo bolo započítané vo vstupnom, usporiadala prevádzkarka KC.
3. mája naši miestni umelci - výtvarníci maliar grafik Ján Hladík, akademický sochár Alojz Drahoš a keramik František Hubek, ktorý je absolvent Stredného odborného učilišťa keramického pri Slovenskej ľudovej majolike v Modre, mali vernisáž výstavy svojich prác v rakúskom Marcheggu v priľahlých budovách patriacich do areálu marcheggského zámku. Na vernisáži sa zúčastnili okrem členov rodín umelcov, aj zástupcovia OÚ v Zohore so starostom Ľudovítom Rybárom a predstavitelia mesta Marchegg. Túto výstavu si prezreli aj zohorské ženy, ktoré ako členky Demokratickej únie žien /bývalý Slovenský zväz žien/ sa zúčastnili 20. mája zájazdu do Rakúska. Okrem spomínanej výstavy prezreli si aj dolnorakúske Poľovnícke múzeum v marcheggskom zámku, kde mali voľný vstup. Ďalšia zastávka bola vo Schwechate, spojená s prehliadkou tohoto veľkého medzinárodného letiska.
10. mája usporiadali ženy - DÚŽ zájazd do bratislavského SND na balet J. Straussa "Netopier".
12. mája sa po prvýkrát konala oslava Dňa matiek v KC. Program pripravili deti z MŠ a ZŠ.
14. septembra pod názvom "Umelci na hranici" prebehla vernisáž výstavy rakúskych výtvarníkov. Svoje diela našim občanom v KC predstavili traja maliari, tvoriaci v regióne Moravského poľa, teda z druhého brehu rieky Moravy.
Boli to - Gottfried "Laf" Wurm, nar. r. 1946, maliar grafik, ktorý žije a pracuje v Lasse.
Franz Rauscher, nar. r. 1948, pochádza z Marchegga. Maliar a grafik najmä vinohradníckeho kraja v povodí Moravy.
Hans Eichelműller, nar. r. 1932, maliar žijúci vo Wolfstale, ktorý maľuje prírodu a v nej zachytáva momentálne nálady a pocity.
Na tejto vernisáži sa zúčastnilo veľa hostí. Niekoľkými autobusmi prišli z Marchegga, ale aj osobnými autami predstavitelia mesta s p. starostom Rudolfom Patakim, všetci traja maliari, ďalší hostia, medzi nimi aj primátor Bratislavy Dr. Peter Kresánek, blízky priateľ maliara Wurma, náš bývalý dôstojný pán Dr. Ján Rybár, predstavitelia našej obce a naši občania.
K prítomným sa prihovoril a hostí privítal Ján Hladík. Potom nasledovali ďalšie príhovory a pozdravy. Za vystavujúcich umelcov hovoril Gottfried "Laf" Wurm, ktorý spomenul, že v minulosti vystavoval na mnohých miestach vo svete, dokonca na tisíce kilometrov vzdialenom ázijskom Kazachstane, ale vystavovať u susedov iba niekoľko kilometrov od svojho pôsobiska sa mu podarilo až teraz, po páde železnej opony. Ako dar rakúskych umelcov Zohoru, venovali obci obraz "Zámok v Marcheggu" od maliara Fr. Raucher. Celé podujatie doplnil krátky hudobný program. Výstava trvala do 6. októbra a usporiadateľmi boli - Kultúrne centrum Zohor, Regionálne kultúrne stredisko Pezinok a Vydavateľstvo Letra & Line v Zohore.
6. októbra bolo v KC stretnutie so starodôchodcami. Už pred jeho začiatkom, ktorý bol o 14,00 hod. vyhrávala dychová hudba Zóhranka. K účastníkom sa prihovoril starosta p. Ľudovít Rybár. Po príhovore nasledoval bohatý kultúrny program. Starým a prastarým rodičom prišli zahrať aj mladí hudobníci - žiaci ZŠ z hudobnej skukpiny "Vega", ktorú vedie Juraj Štefanovič. Návšteva dôchodcov bola veľká. Celé podujatie sprevádzala dobrá pohoda a zábava.
V mesiaci novembri vyšla pozoruhodná knižka, ktorej autorom je d. p. Dr. Ján Rybár "Výber z najkrajších modlitieb sveta". Vydalo ju zohorské vydavateľstvo Letra & Line Jána Hladíka.
7. decembra bolo u nás vystúpenie známeho brnenského dychového súboru "Moravanka". Sála KC bola vypredaná. Celé predstavenie sa nieslo v znamení dobrej zábavy, nálady, hudby a vtipného ľudového rozprávača z Lanžhota. 22. decembra konal sa v kostole vianočný koncert detí z detského domova pre zdravotne postihnuté deti. Kostolom zneli vianočné koledy, ktorými deti zanechali už vianočnú náladu.

DARCOVIA KRVI


V tomto roku sa konali tri odbery krvi od dobrovoľných bezplatných darcov. Spolu sa zúčastnilo 78 osôb.

Z mnohonásobných darcov krvi za 50 bezplatných odberov, nositeľom zlatej plakety MUDr. Jánskeho v tomto roku sa stal Kamil Tomša.
Strieborné získali: Peter Koldan, Jozef Sláma a Ján Polgár.
Titul "Vzorný darca" za 5 bezplatných odberov bol udelený Ľubomírovi Ďuricovi, Františkovi Piačkovi, Petrovi Nerádovi, Miroslavovi Kovárovi, Jaroslavovi Križanovi a Jaroslavovi Masarykovi.

OBYVATEĽSTVO


Stav počtu obyvateľstva našej obce k 31. decembru 1990 bol 3.082 obyvateľov.

Pohyb obyvateľstva behom roka 1991 bol nasledovný:

Narodených   43
Zomrelých   34
Prihlásených   
  36
Odhlásených   88.

Konečný stav obyvateľov k 31. decembru 1991 bol 3.016 osôb, čo je úbytok oproti minulému roku o 66 občanov.

ZÁPISY


5. januára sa konal slávnostný zápis do pamätnej knihy obce manželov Jána Dudeka a Júlie rod. Cabadajovej pri príležitosti ich 50-ročného výročia sobáša - zlatej svadby.

2. februára bol slávnostný zápis pri príležitosti ukončenia pastoračnej činnosti v našej farnosti dôst. pána Dr. Jána Rybára, ktorý tu pôsobil 19 rokov.
18. mája manželia Ján Kovár a Magda rod. Vachálková mali slávnostný zápis pri príležitosti diamantovej svadby - 60. výročia sobáša.
27. septembra pri príležitosti 70. výročia založenia futbalového oddielu v Zohore prebehol slávnostný zápis najstarších žijúcich hráčov futbalu u nás a zaslúžilých pracovníkov a trénerov v súčasnosti.

KRIMINALITA


Kriminalita v našej obci zostáva aj naďalej rozsiahla. Krádeže bicyklov, úrody v poli boli takmer na dennom poriadku a nechýbali ani rôzne výtržnosti a bitky najmä počas diskoték. Opakovali sa vlámačky do obchodov, materskej aj základnej školy, do neobývaných domov, no páchatelia zostali neznámi.

17. januára našli na schodoch svojho domu mŕtveho Jána Ščasného. O príčine smrti boli isté pochybnosti. Kaďže býval v dome sám, nevylučovala sa ani vražda.
11. januára anonymný telefonát oznámil, že v kostole je umiestnená bomba. Nasledovala pyrotechnická prehliadka. V kostole sa nič nenašlo, bola to len poplašná správa.
Veľký rozruch a pohoršenie v dedine nastalo 22. júla, kedy v ranných hodinách našli naši občania na miestnom cintoríne na niektorých hroboch doslova spúšť. Zničené, doskákané hroby, poškodené pomníky a niektoré drevené kríže. Prípad vyšetrovala polícia. Po dedine kolovali reči o sekte Satanistov, ale polícii sa vandelov nepodarilo chytiť.

Rok 1992

Opäť sme volili. V tomto roku sa uskutočnili druhé slobodné voľby v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Zároveň to bol aj posledný rok spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pre našu obec bol významným predovšetkým tým, že v predvolebnom období v rámci predvolebnej kampane nás poctil návštevou predseda Federatívneho zhromaždenia  ČSFR a predseda Seociálno-demokratickej strany Slovenska p. Alexander Dubček, vo svete známy ako prvý muž augusta 1968, človek, ktorého poznal a uznával celý svet a všade, kam prišiel, vítali ho s veľkými poctami. Žiaľ, 1. septembra pri autohavárii bol ťažko ranený. Na následky týchto zranení 9. novembra zomrel a 14. novembra bol v Bratislave pochovaný. Hovorilo sa o ňom ako o možnom prezidentovi budúcej nezávislej Slovenskej republiky, ktorej vznik sa v druhej polovici roka intenzívne pripravoval. Toto úsilie prerástlo k vyhláseniu "Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska" dňa 17. júla na Krahuliach v Kremnických horách. 1. septembra bola schválená nová Slovenská ústava. Koniec roka sa niesol v znamení ukončenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. A tak bez krviprelievania, pokojnou cestou, sa rozpadla Česká a Slovenská Federatívna Republika, ktorá s prerušením počas II. svetovej vojny trvala 74 rokov. Ukončená bola 31. decembra o polnoci.
Zatiaľ v Juhoslávii pokračovala krvavá občianska vojna.
Mimoriadne horúci  bol tohoročný august, najteplejší za posledných 40 rokov.Až 24 dní malo tropické teploty, z nich 12 malo teplotu nad 35 stupňov C. Tragické boli aj jeho následky. V tomto mesiaci vypukol lesný požiar, ktorý hoci nezasiahol priamo až náš chotár, mal pre blízke okolie ťažké následky. 29. augusta začal horieť les pri Lozorne. Požiar sa preniesol na porasty v okolí Plaveckého Štvrtka. Zakrátko začal horieť aj les medzi Malackami a Perneku. Pre plamene museli uzavrieť diaľnicu Plavecký Štvrtok - Malacky a cestu Malacky - Pernek. Bilancia tohoto požiaru je smutná. Požiar pri vetre sa šíril rýchlosťou 70 km za hod. a zničil 1.172 ha lesa. Spôsobil škodu za 56.640.000,- Kčs. Likvidácie sa ho zúčastnilo viac ako 800 osôb, z toho bolo 403 požiarnikov.

POČASIE


Začiatok januára bol pomerne teplý. Teploty sa pohybovali od 0 stupňov C až po +6 stupňov C. Pekné dni sa striedali s hmlistými. Po veternom 17. januári sa ochladilo, čo prinieslo najprv dážď so snehom a potom aj sneženie. 21. ráno bolo až -9 stupňov C. Postupne ku koncu mesiaca sa mrazy zmenšovali až na 0 stupňov C.

Dni s podobnou teplotou pokračovali aj vo februári. Hmlisté počasie s občasným dažďom trvali do 9. februára, kedy sa oteplilo až na +8 stupňov C. Teploty stúpali až na +12 stupňov C a takéto pekné takmer jarné počasie vylákalo ľudí do záhrad siať. 18.-ho nastalo ochladenie so snehom, ktorý sa však rýchlo topil. Objavil sa aj mráz -4 stupne C, ale posledné dni februára boli opäť pekné a teplé až +11 stupňov.
Pekné boli aj prvé marcové dni. Teplota 5. marca bola +14 stupňov C. Ochladenie prišlo 11.-ho. Nastali chladné, daždivé a veterné dni a 15. marca v nocii poklesla teplota na -4 stupne C. Chladno bolo až do konca mesiaca.
Takáto chladná bola aj prvá polovica apríla. Pekné aa teplé dni nastali až od 25. apríla, kedy sa oteplilo na +22 stupňov C a 27. apríla teplota vystúpila na +26 stupňov C. Posladné dni mesiaca boli opäť chladné.
Po chladnom začiatku mesiaca mája, teplé dni nastali až v jeho druhej polovici. Denné teploty sa pohybovali od 22 stupňov C do 27 stupňov C.
Po pekných dňoch prišli od 5. júna daždivejšie a chladnejšie dni, ktoré trvali do 18.-ho, kedy nastalo oteplenie. Teploty vystupovali až na +30 stupňov C a noc z 23. na 24. bola tropická, kedy teplota neklesla pod +20 stupňov C. Cez deň bolo +32 stupňov C. Takto bolo až do konca mesiaca - pekne, teplo a sucho, ktoré pokračovalo aj v júli. Iba niekoľko dní v polovici mesiaca bolo chladnejších. 31. júla pri búrke zasiahol blesk komín rodinného domu na Hviezdoslavovej ulici, škody však nenarobil.
August bol mimoriadne horúci. Hneď prvý deň prišla búrka so silným dažďom a blesk poškodil čerpadlo na miestnom vodojeme. Obec bola od soboty večera až do nedele obeda bez vody. 3. augusta cez deň vystúpila teplota až na +36 stupňov C. Horúčavy sa udržali po celý mesiac a pohybovali sa od +29 stupňov C až po +36 stupňov C. Iba 15.-ho a 16.-ho augusta sa teploty zmiernili na +25 stupňov C. Podľa meteorológov bol to najteplejší august od r. 1951. Horúčavy mali za následok rozsiahle požiare lesa aj v našom blízkom okolí. Horel les pri Malackách smerok k Perneku, pri Plaveckom Štvrtku, pri Lozorne, aj v našom borníku. Horelo aj v sklade "Najlepší" pri stanici a to za silného vetra. V auguste bolo až 24 tropických dní.
Pekné počasie bolo aj v septembri, ale pri nižších teplotách. Tie dosahovali najviac +25 stupňov C a striedali sa s občasným dažďom.
Začiatok októbra priniesol pekné, slnečné počasie. Teploty sa pohybovali v rozmedzí +21 stupňov C až +16 stupňov C. Daždivé a chladné dni nastali po 9. októbri. 13.-ho októbra bol nočný mráz -2 stupne C. Po prechodnom oteplení koniec mesiaca bol chladný a daždivý.
November začal teplotou -1 stupeň C. Neskôr po 5. novembri sa mierne oteplilo. Teplota vystúpila na +15 stupňov C. Nasledujúce dni boli chladné a sychravé. 22. novembra snežilo, ale sneh skoro vystriedal dážď.
Prvý decembrový deň bol mráz -2 stupne C. Slnečné dni sa zmenili na daždivé. 23. decembra sa vyjasnilo a začalo mrznúť. Na Štedrý deň bolo -6 stupňov C. Mrazivé dni trvali do konca mesiaca.

VEREJNÝ ŽIVOT


Prvoradou udalosťou v tomto roku boli voľby a s nimi súvisiaca predvolebná kampaň. Tá sa oficiálne začala 13. mája, kedy ako prvé sa objavili plagáty s portrétom Alexandra Dubčeka, ktoré patrili č. 34, teda Sociálno-demokratickej strane Slovenska. Táto strana usporiadala aj tohoročné celoobecné oslavy Dňa matiek, ktoré nahradili doterajší Medzinárodný deň žien z 8. marca. Pri príležitosti Dňa matiek všetky prítomné ženy dostali malé pohostenie, karafiát a tašku s propagačným volebným materiálom - volebným programom tejto strany a jej odznakom SDSS.

Predvolebná kampaň bola oproti predchádzajúcej kratšia, pokojnejšia a na vyššej etickej úrovni. Jednotlivé strany snažili sa získať čo najviac voličov a ich hlasov pomocou mítingov, drobných pozorností ako rôznych nálepiek, plagátikov, tašiek, ale aj kávy, lízaniek, na ktorých bolo ozdobné HZDS a dokonca aj piva, ktoré záujemcom platil v hostinci "Šenk u Kratochvíla" a záujemcov - pivárov bolo dosť - agitátor Slovenského kresťansko demokratického hnutia.
Prvý míting bol 18. mája a bol to míting SDSS. Významným bol predovšetkým tým, že do našej obce prišiel a zúčastnil sa mítingu predseda FZ ČSFR a predseda SDSS Alexander Dubček. Prišiel aj Jaroslav Wolf, Ing. Ivan Gronský, Vladimír Moravčík z Malaciek, Cyril Moravčík - bývalý predseda nášho JRD Záhorská Niva, teraz vo funkcii predsedu Roľníckeho družstevného zväzu na Slovensku, Pavol Delinga za Roľnícku stranu Slovenska, Jaroslav Šmahel, Jozef Hrubý a náš občan, kandidát na poslanca FZ za SDSS Tomáš Mackovič. Keďže na čele tohoto tímu bol Alexander Dubček, slávnostné privítanie a prijatie sa konalo na Obecnom úrade. Predstavitelia obce ho privítali predovšetkým ako predsedu FZ a významného muža r. 1968. V sobášnej sieni prvá ho privítala p. Ľubica Havranová, zástupkyňa staraostu obce. Slávnostný príhovor k hosťom mal starosta obce . Ľudovít Rybár. Nasledoval slávnostný akt zápisu do pamätnej knihy obce a poďakovanie p. Alexandra Dubčeka. "Som dojatý, nečakal som také prijatie a česť zapísať sa do pamätnej knihy" - asi takýmito slovami sa vyjadril p. Dubček. Celú slávnosť doplnilo vystúpenie detí z materskej školy Kamilky Didákovej a Petra Dinuša, ktorí predniesli báseň a piesne, ktoré zaspieval ženský spevácky zbor. Slávnostný akt uskončila p. Ľubica Havranová. Radosť zo stretnutia s p. Alexandrom Dubčekom vyjadrila slovami: "Sme hrdí na to, že sme vás mohli osobne stretnúť a poďakovať sa vám".
Záver patril slávnostnému prípitku a autogramiáde. Pán A. Dubček ochotne podpisoval pohľadnice so svojím portrétom. Z Obecného úradu prešli potom hostia do kultúrneho domu, pred ktorým už čakali občania a vyhrávala dychová hudba "Zóhranka".
Mítingu sa zúčastnilo asi 400 osôb nielen z našej obce, ale aj z okolia. Po oboznámení sa s volebným programom SDSS p. A. Dubček ochotne odpovedal na mnohé otázky z publika, keďže väčšina ich bolo položená práve jemu. Hoci toto stretnutie s p. A. Dubčekom bolo súčasťou predvolebnej kampane, väčšina ľudí prišla na míting predovšetkým z pozornosti k tomuto vzácnemu človeku.
Ďalší míting prebehol 23. mája. Bol to míting KDS - Kresťansko demokratického hnutia. Zúčastnili sa ho p. Ján Brocko, Ivan Šimko, Achberger, Gabura, ktorí boli kandidátmi tohoto hnutia. Účasť občanov bola menšia.
25. mája bol míting SNS - Slovenskej národnej strany. Konal sa za účasti kandidátov na poslancov p. Miškovského, majora Šveca a kandidáta zastupujúceho Stupavu. Aj tu sa zúčastnilo niekoľko desiatok občanov.
28. mája sa konal míting HSDS - Hnutia za demokratické SLovensko. Na tomto mítingu vystúpil a predstavil sa kandidát na poslanca do FZ p. Roman Zelenay. Jeho starý obec v období I. ČSR pôsobil určitý čas v Zohore ako notár. Zúčastnilo sa asi do 100 občanov.
31. mája pri príležitosti Dňa detí konalo sa v Stupave stretnutie KDH, ktoré zastupoval Dr. Ján Čarnogurský. Zo Zohoru s našimi občanmi odišiel osobitný autobus.
V rámci predvolebnej kampane pri príležitosti Dňa detí, aj v našej obci usporiadali pre deti rôzne hry a súťaže, na ktoré sladkosťami a rôznym propagačným materiálom prispelo HZDS.
Voľby sa konali v dňoch 5.-6. júna. V našej obci sa volilo vo dvoch volebných okrskoch. Prvý bol na Obecnom úrade, druhý v kultúrnom dome.
Počet zapísaných voličov v obci bol 2.178. Volieb sa zúčastnilo 1.922 občanov, čo bolo 88,02% zapísaných voličov.
Výsledky volieb
SNR FZ
Snemovňa ľudu   
Snemovňa národov   
Poradie: Počet hlasov:   
Poradie: Počet hlasov    : Poradie: Počet hlasov:
1. HZDS   
730 HZDS 743 HZDS 670
2. SNS 336 SNS 334 SNS 346
3. KDH 239 KDH 221 SDSS 277
4. SDSS 153 SDSS 172 KDH 211
5. SDĽ 121 SDĽ 109 SDĽ 103
6. SKDH 71 SKDH 64 SKDH 56
7. ROI 34 ODÚ 42 ODÚ 42
8. ODÚ 30 ROI 35 ROI 35.
Vysvetlenie skratiek:
HZDS    Hnutie za demokratické Slovensko
SNS      Slovenská národná strana 
KDH      Kresťansko demokratické hnutie
SDSS    Sociálno demokratická strana Slovenska
SDĽ      Sociálno demokratická ľavica
SKDH    Slovenské kresťansko demokratické hnutie
ROI      Rómska občianska iniciatíva
ODÚ     Občianska demokratická únia.
Okrem uvedených strán a hnutí hlasy dostali aj: Hnutie za samosprávnu demokratickú spoločnosť pre Moravu a Sliezsko 2 hlasy, Nezávislá iniciatíva, Maďarská občianska strana a Národní liberáli po jednom hlase.
V januári intenzívne prebiehala tzv. Kupónová privatizácia. Sľub občanom za kúpu 1.000,- Kčs známky získať pri privatizácii štátnych podnikov akcie z fondov alebo priamo z podnikov 10.000,- až 12.000,- Kčs, viedlo občanov k tomu, aby sa zaregistrovali v niektorom registračnom stredisku a svojich 1.000 bodov vložili do spomínaných fondov alebo podnikov. Najväčší úspech mal tzv. Harvardský fond a fond Všeobecnej úverovej banky.
10. januára členky ČSČK usporiadali zbierku na miestnej fare. Zbierali šatstvo, potraviny, hygienické potreby v rámci akcie "Pomoc hladujúcim v krajinách východného bloku". Okresm spomínaných vecí vyzbieralo sa aj 5.400,- Kčs.
21. januára v kultúrnom dome konala sa beseda - výklad pre občanov, ktorí majú záujem o navrátenie poľnohospodárskej pôdy bývalým pôdnym vlastníkom, prostredníctvom tzv. transformačného zákona.
2. februára nastúpil na miestnu faru nový správca, kňaz Imrich Végh. Vystriedal rok zastupujúceho d. p. Pavla Flajžíka zo susedného Lozorna.
22. marca konala sa v kostole zbierka na Katolícku charitu. Vyzbieralo sa 10.910,- Kčs. Asi o mesiac bola zbierka na stavbu saleziánskeho kostola, kedy sa vyzbieralo 4.000,- Kčs.
10. apríla prebehla v obci akcia - referendum občanov, rodičov o zriadení cirkevnej školy v Zohore. Bola to akcia, o ktorú požiadali niektorí rodičia. Toto hlasovanie prebehlo na Obecnom úrade za účasti školského inšpektora p. Hrebeňa, starostu obce p. Rybára, d. p. Végha, riaditeľky Základnej školy p. Táni Masarovičovej a zástupcov rodičov. Po sčítaní hlasov sa 80% rodičov vyslovilo za štátnu školu a iba 20% za cirkevnú.
14. júna bolo Prvé sväté prijímanie asi 40 detí.
20. júna konala sa na oboch brehoch rieky Moravy pri rakúskom Marcheggu slávnosť nazvaná podľa rakúskej strany "Sviatok letného slnovratu". Našich občanov odvážal k Morave autobus, ktorý poskytol zohorský požiarnický zbor. Záujem bol veľký a autobus sa musel niekoľkokrát obrátiť, aby stačil doviezť všetkých záujemcov. Mnohí prišli aj na bicykloch. Slávnosti sa zúčastnil aj náš p. starosta Ľudovít Rybár.
Na oboch brehoch rieky boli vztýčené štátne zástavy a nachystané vatry. Slávnosť sa začala po 21,00 hod. na rakúskej strane, kedy k Morave prišiel sprievod marcheggčanov so zapálenými fakľami a doprevádzaný dychovkou. Starosta mesta Marchegg pán Rudolf Pataki predniesol príhovor a pozdrav na našu stranu, ktorý náš starosta opätoval. Opäť zahrala hudba na rakúskej strane a na našej sa zaspievalo. Slávnosť vyvrcholila spustením na vodu asi 1.000 svetielok z rakúskej strany a asi 500 z našej, ktoré pripravil Ján Hladík. Zároveň boli zapálené vatry na oboch stranách Moravy. Slávnosť skončila po 22,00 hod. Toto stretnutie predchádzala trochu komická príhoda zavinená jedným našim mladým spoluobčanom, ktorý už k Morave prišiel potúžený rumom. Pri rieke fľašu dopil, rýchlo sa vyzliekol a skočil do vody s úmyslom plávať k rakúskemu brehu. Fero sa ďaleko nedostal. Prúd ho strhol a z vody ho vylovila naša pohraničná stráž, ktorá ho dopravila zohorskej polícii. Stalo sa to napriek upozorneniam v rozhlasových reláciach v obci o štátnej hranici a toto upozornenie zopakoval aj starosta pred začatím slávnosti.
21. jún bol sviatkom Božieho tela. Svätá omša bola ukončená sprievodom - procesiou - z kostola popri fare, okolo starej školy a späť do kostola popri štyroch oltároch. Na slávnosti sa zúčastnilo veľa detí v bielom, niekoľko mladých vytiahlo zohorské kroje, ktorých je už v dedine veľmi málo a veľa občanov. Hrala dychová hudba a pri oltároch spieval spevácky zbor. Uprostred sprievodu pod baldachýnom, ktorý niesli štyria muži, kráčal kňaz s monštranciou, v ktorej bola uložená hostia - Sviatosť oltárna. Toto všetko doprevádzal hlas zvončekov a zvonov. 
17. júl bol deň vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska. Pri tejto príležitosti o 19,00 hod. slávnostne vyzváňali zvony a v kostole bola odslúžená omša za vlasť. Vatra zvrchovanosti v našej obci zapálená nebola.
1. septembra bolo v kultúrnom dome slávnostné otvorenie nového školského roka. Na slávnosti sa zúčastnil aj starosta obce.
Od 1. septembra nadobudol platnosť zákon o rovnocennom sobáši cirkevnom, uzavretom v kostole a civilnom, uzavretom na obecnom úrade. Do tohoto času bol úradne platný iba sobáš vuzavretý na obecnom úrade, predtým na MNV. Sobáš v kostole mohol byť až po uzavretí civilného. Kňazi mali prísny zákaz sobášiť tých, ktorí sa najprv nezosobášili úradne.
11. septembra konalo sa stretnutie starodôchodcov v kultúrnom centre /dome/. Stretnutie bolo spojené s malým pohostením a kultúrnym programom doplneným posedením pri dychovej hudbe. Príhovor mal starosta obce. Stretnutie zorganizovali - Obecný úrad, miestna organizácia Červeného kríža a členky Demokratickej únie žien.
21. novembra Demokratická únia žien usporiadala zájazd do Poľska, do Tešína za nákupmi. Na poľských trhoch sa pomerne lacno nakupovalo predovšetkým oblečenie. Na takéto nákupy sa robili zájazdy aj do Krakova alebo Nového Targu.
4. decembra prišiel do školy Mikuláš. Po mnohých rokoch sa obnovila stará tradícia, ktorú mal v minulosti nahradiť príchod Deda Mráza zo Sovietskeho zväzu. Stretnutie s Mikulášom doplnil kultúrny program detí, ktoré predtým Mikuláš obdaril balíčkami so sladkosťami. Na zakončenie vyhrávala detská hudobná skupina Vega.
31. decembra od 18,00 hod. bola na verejných budovách vlajková výzdoba v očakávaní vyhlásenia samostatnej Slovenskej republiky.

KULTÚRA


Už viackrát sa stalo, že náš kostol sa stal miestom kultúrnej akcie, koncertu.

5. januára sa konal koncert speváckeho zboru "Technik". Zbor spieval latinské chrámové piesne a vianočné koledy. Dirigoval Branislav Kostka z Lábu, absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorého otec pochádza zo Zohora.
19. januára konala sa v obci kartárska súťaž.
V kultúrnom dome - centre prebiehali pravidelné sobotňajšie diskotéky. Pozoruhodnejšia bola 1. februára, ktorú robilo FUN-rádio, známe predovšetkým medzi mládežou. Na tejto diskotéke sa zúčastnilo asi 1.000 mladých ľudí z okolia.
8. februára "Šenk u Kratochvíla" usporiadal maškarný bál.
3. marca bol detský fašiangový karneval.
7. marca sa konal "Rómsky bál".
28. marca bola opäť diskotéka FUN-rádia.
31. marca oslávili učitelia Deň učiteľov.
29. apríla na Obecnom úrade bola inštalovaná výstavka pri príležitosti 100. výročia narodenia nášho rodáka, maliara a učiteľa kreslenia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, Alojza Struhára.
Posledný aprílový večer mládenci - regrúti stavali pred hostincami a kultúrnym centrom máje.
2. a 9. mája sa konali zábavy.
20. júna v kultúrnom centre usporiadali zábavné posedenie "Vtipnejší vyhráva".
12. júla boli letné hody, spojené so sviatkom sv. Margity, ktorá je patrónkou nášho chrámu. V obci na priestranstve za požiarnou zbrojnicou boli kolotoče, na ihrisku prebehol futbalový zápas a večer bola tradičná hodová zábava.
Podobne aj v septembri - 27.-ho na jesenné "Michalské hody" boli u nás kolotoče a večer hodová zábava.
V novembri sa konala "Katarínska" zábava.
20. decembra uskutočnil sa v kostole vianočný koncert zmiešaného cirkevného speváckeho zboru "Glória". Spevácky zbor vedie Jana Valovičová, ktorá v tom čase bola aj organistkou a Ing. Oľga Hladíková. Organový doprovod a úpravu niektorých vianočných kolied previedol Fero Haramia. Zazneli vianočné piesne "Tichá noc", "Vstávajte pastieri", "Búvaj dieťa krásne", "Narodil sa Kristus Pán", ale aj "Vianočná Glória", "Glória in exelsis Deo" a ďalšie. Celý tento koncert vyšiel aj nahratý na magnetofónovej kazete a predával sa na mnohých miestach Slovenska. Hosťami na tomto koncerte boli aj naši priatelia z Marchegga s p. starostom R. Patakim. Na vstupnom sa vybralo 1.750,- Kčs a táto suma bola venovaná na "Konto nádeje".
31. decembra bola silvestrovská zábava. Keďže táto noc bola mimoriadna tým, že o polnoci nadobudol platnosť zákon o samostatnosti Slovenskej republiky a rozpade federálneho Česko-Slovenska, aj privítanie Nového roka bolo mimoriadne. O polnoci pred kultúrnym centrom pri vianočnom strome bola slávnostne vztýčená slovenská zástava za spevu slovenských hymnických piesní "Aká si mi krásna, ty rodná zem moja" a "Kto za pravdu horí". Na priestranstve sa zišlo veľa občanov, ku ktorým sa prihovoril starosta obce. Hoci bola mrazivá noc, ľudia si radostne navzájom blahoželali, zo všetkých strán sa ozývala streľba a na oblohe vybuchovali pestrofarebné svetlice. Pre občanov v kultúrnom centre, v klube pod javiskom, Obecný úrad pripravil občerstvenie. Okrem vína na prípitky bol tu dostatok ovocia a sladkostí.

DARCOVSTVO


V tomto roku sa uskutočnili tri spoločné odbery krvi. V marci sa zúčastnilo 26 dobrovoľných bezplatných odberov, v júli to bolo 22 a na jeseň v októbri 18. Spolu bezplatne darovalo krv 66 darcov.


ŠPORT


V obci aj naďalej prevádzal svoju činnosť futbalový klub, mužský hádzanársky oddiel a tenisový oddiel.

1. mája prebehol turnaj "Starí páni" vo futbale, medzi mužstvami zo Záhorskej Bystrice, Stupavy, Vysokej pri Morave a Zohora. Za Zohor hrali mužstvá "Šenk Kratochvíla", "Šenk u Vendelína" a "Starí páni".
26. júla po niekoľkoročnej prestávke boli opäť preteky na plochej dráhe. O uskutočnenie týchto pretekov sa postarali predovšetkým bratia Roman a Dušan Višvaderovci. Za slnečného, horúceho dňa, kedy teplota vystúpila až na 30 stupňov C, na zohorskej plochej dráhe pretekalo 15 pretekárov. Zloženie bolo medzinárodné. Jeden pretekár bol z Rakúska, traja zo Spolkovej republiky Nemecko a 11 z Československa. Medzi nimi pretekal aj najmladší brat Višvaderovcov Vladimír, ktorý celkovo obsadil 2. miesto.
22. augusta prebehol hádzanársky turnaj medzi družstvami Malaciek, Holíča, Jablonice, Zbehov a Zohora. Zvíťazili Malacky, Zohor bol štvrtý.
V októbri prebehli "Športové dni" na základnej škole. 10. októbra bol za daždivého a chladného počasia celoobecný športový deň.

ŠKOLSTVO


V školstve sa takmer nič nezmenilo. Menia sa iba počty žiakov a to tak, že ich ubúda.

Základná škola - v septembri bolo otvorených 15 tried pre 341 žiakov. Vyučovalo 18 učiteľov. Riaditeľka bola T. Masarovičová. Školská družina mala 2 oddelenia s dvoma vychovávateľkami.
Žiaci mali zabezpečenú stravu v školskej jedálni.
Osobitná škola mala 4 triedy. Z toho 1 v Plaveckom Štvrtku, 1 v Záhorskej Vsi a 2 v Zohore. Zaškolených bolo 41 žiakov, z toho bolo 24 v Zohore. Vyučovali 4 učiteľky. Riaditeľkou bola p. Magda Pravdová.
Materská škola mala zaškolených 96 detí. Riaditeľka bola p. Beáta Dujničová, na škole pracovalo 7 učiteliek.

OBYVATEĽSTVO


V tomto roku sa narodilo 38 detí. Zomrelo 39 občanov. Prihlásených k trvalému pobytu bolo 65 osôb a odhlásených 67.

Počet sobášov bol: 9 cirkevných, 12 občianskych a 18 manželstiev bolo uzavretých mimo našej obce.

NEZAMESTNANOSŤ


Zmena spoločenského zriadenia v r. 1989 priniesla aj dovtedy menej známy, alebo snáď v socializme zámerne utajovaný jav - nezamestnanosť. Prejavila sa predovšetkým medzi občanmi cigánskeho pôvodu, Rómami, z ktorých mnohí sa vyhýbali práci a radšej brali od štátu výhodné sociálne podpory. Pravdou je aj to, že mnohí zamestnávatelia neradi zamestnali Róma, pretože nebol spoľahlivý. No nezamestnanosť postihla aj občanov, ktorí mali záujem o prácu, ale podnik, v ktorom pracovali, zanikol, alebo znížil počty pracovníkov. Koľko bolo v našej obci nezamestnaných, sa nedalo presne zistiť, pretože nie každý po strate zamestnania sa hlásil na úrade práce. Ich počet sa pohyboval okolo 100 ľudí. Obec v rámci svojich možností poskytla na požiadanie niektorým jednorázové dávky sociálneho zabezpečenia. Museli byť však splnené podmienky sociálnej odkázanosti.


NEHODY A KRIMINALITA


13. mája - nešťastie pri oprave strechy skladu bývalého RSD /Roľnícke skladištné družstvo/ pri stanici - neskôr premenovaný "Najlepší". Auto zavadilo o lešenie a strhlo ho. Pritom zo strechy padli na betónový podklad dvaja opravári. Bola im poskytnutá prvá pomoc a helikoptérou ich previezli do nemocnice. Zo zranení sa vyliečili.

V júni polícia odhalila skupinu mladistvých z našej obce, ktorí mali na svedomí rôzne vlámačky do školy, telocvične a krádeže bicyklov v obci Bicykle prefarbili a predávali po okolí. Keďže medzi nimi boli aj niekoľkí žiaci našej ZŠ, ôsmaci, mali zakázanú rozlúčkovú zábavu.
18. júla pri kúpaní na priehrade v Lozorne utrpel úraz 9-ročný žiak našej školy Mirko Husák. Zachránilo ho 16-ročné dievča z Čiech, pričom sama utrpela vážne zranenie hlavy.
Augustový lesný požiar rozrušil celé Záhorie. 29. augusta začal horieť les pri Lozorne. Zasiahol lesy v blízkosti raketovej základne. Podarilo sa ho včas uhasiť. 30. augusta ešte stále horel les medzi Plaveckým Štvrtkom a Lozornom. Z bezpečnostných dôvodov bola uzavretá diaľnica medzi Lozornom a Malackami a cesta medzi Malackami a Pernekom. Na hasení požiaru sa zúčastnili aj naši zohorskí požiarnici. V tento deň, 30. augusta, v nedeľu asi o 12,00 hod. napoludnie, začal horieť odpad v kontajneri, ktorý bol umiestnený medzi skladom "Najlepší" a skladom Zberných surovín. Fúkal silný vietor a preniesol oheň na drevené debničky uložené v blízkosti krechtov. Od horiacich debničiek sa zapálili aj krechty, ktoré ešte ani večer neboli uhasené. Požiarnici nemohli včas zasiahnuť, lebo hasili lesný požiar pri Lozorne. Šťastie bolo, že vietor fúkal opačným smerom od susedného skladu nábytku a tento nezasiahol. Požiarnici mali celú noc čo robiť, aby požiar zlikvidovali.
V tento deň sa udiala ešte jedna tragédia. Bolo to v poobedňajších hodinách, keď na motorke havaroval mladý, 23-ročný chlapec Justín Kostka. Skúšal kamarátovu novú motorku, ktorú v zákrute za hostincom Kratochvíla, smerom na Lozorno, nezvládol. Bol veľmi ťažko ranený a pri prevoze do nemocnice zomrel. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo veľa ľudí, najmä mladých z celého okolia.
Behom roka bolo v obci niekoľko vlámačiek do obchodov, hostincov, školy, krádeže bicyklov, prepad študenta, ktorému ukradli hodinky. Posledný prípad bol objasnený, páchateľom bol cigánsky chlapec, mentálne narušený.

Rok 1993

Historický 1. január v dejinách Slovenska. O polnoci bola vyhlásená samostatná Slovenská republika. Zároveň zaniklo Československo, teda Česká a Slovenská Federatívna Republika.
Radosť zavládla v uliciach miest a dedín. Teda aj u nás. Polnočné stretnutie bolo pred kultúrnym centrom. Z balkóna zaznela pieseň "Aká si mi krásna, ty, rodná zem moja"... v podaní ženského speváckeho zboru. Po krátkom pozdrave nasledovalo pozvanie na pohostenie. Zatiaľ vybuchovali rakety, oblohu ožarovali svetlice v pestrých farbách a ľudia si navzájom blahoželali. Mnohí využili pozvanie na pohostenie, ktoré bolo pripravené v klube, v suteréne kultúrneho centra. Nachystané bolo ovocie, sladkosti, nealkoholické nápoje a víno.
Nie každý jasal. Najmä tam, kde boli rodinné vzťahy prepojené na občanov Čiech a Moravy, boli rozpaky - ako to bude ďalej. Budú colnice a budeme potrebovať pasy? V rodinách, odkiaľ sa chodilo "s noškou" do Brna - teda na trh predávať zeleninu, natískala sa otázka - pôjde to aj ďalej? A čo peniaze?
Otázka peňazí bola riešená už vo februári. 4. februára nastala tzv. "Menová odluka". Keďže ešte neboli vydané nové peniaze, menili sa pôvodné peniaze opatrené kolkom Slovenskej republiky za neokolkované. Bezpečnosť prevozu okolkovaných peňazí na výmenu zabezpečovala armáda. Výmena prebiehala na poštách a v bankách. Na jeden občiansky preukaz sa dalo vymeniť 4.000,- Kčs. Zvyšné peniaze bolo treba uložiť v banke. Tak behom niekoľkých dní v našej zohorskej pobočke čsl. sporiteľne si naši občania uložili viac ako 3 milióny korún.
V januári bola voľba slovenského prezidenta. Kandidáti boli štyria. Za HZDS kandidoval Michal Kováč, Za SNS Jozef Prokeš, SDĽ - Milan Ftáčnik a KDH malo kandidáta Jozefa Neuwirtha. V prvom kole prezident zvolený nebol. Až v druhom kole, 15. februára, bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky Michal Kováč, kandidát HZDS. Teda Slovensko má opäť svojho prezidenta. Aký bude a či bola voľba správna, ukáže nasledujúcich päť rokov.  
Na jeseň znepokojilo občanov zdraženie mäsa. U bravčového to robilo zvýšenie priemerne asi 35%, teda asi 25,- Sk na 1 kg. Zvýšili sa ceny aj iných potravín, ale to nebolo až také výrazné. Tak tí, ktorí mali možnosť, zašli si za nákupom na Moravu. Aj so zeleninou ešte chodili na trh do Brna. Česká koruna mala asi o 15-18 halierov vyššiu hodnotu.
Pretože sa našli naši spoluobčania, ktorí mali nejakú obchodnú prevádzku v Čechách a nechceli sa podnikania vzdať, museli si zameniť slovenské štátne občianstvo za české. Na cestovanie do Českej republiky sa okrem platného cestovného pasu, dalo cestovať aj na občiansky preukaz.
Svetovú verejnosť v októbri znepokojili udalosti v Rusku. Samozvaný prezident Chazbulatov spolu s Ruckým rozpustili parlament. V Moskve sa rozpútali boje. Vojsko, ktoré bolo na strane Jelcina, vzburu potlačilo. Jelcin mal podporu aj v západných krajinách. Situácia sa zlepšila a napätie medzi ľuďmi povolilo. 

POČASIE


Január začal mrazom. 3. januára poklesla teplota až na -16 stupňov C. Potom mrazy postupne slabli. V dňoch 22.-26. sa oteplilo. Teplota cez deň vystúpila na +15 stupňov C. Po 27. januári sa ochladilo a začalo slabo snežiť. Snežilo do konca mesiaca. Posledný deň bolo jasno a mráz -15 stupňov C.

Takéto mrazy v rozmedzí -12 až -16 stupňov C trvali do 9. februára. Potom začali hmlisté dni. Vyjasnilo sa 16.-ho s mrazom -4 stupne C. Nastalo na niekoľko dní slabé oteplenie so slabým snežením. Posledné dni teplota poklesla na -6 stupňov C.
Marec začal peknými dňami s mrazom do -6 stupňov C. Po 10. nastalo oteplenie, bez mrazu. Pekné dni od 18.-ho priniesli teplotu +18 stupňov C a 22.-ho bolo až +20 stupňov C. Koniec mesiaca bol studený s mrazmi -2 stupne C až -4 stupne C.
Začiatok apríla bol pekný, ale s teplotou iba +1stupeň C. Po 7. apríli nastali daždivé dni. Na niektorých miestach sa držal sneh. Daždivá bola aj Veľká noc s teplotou okolo +8 stupňov C. Slabé oteplenie na +12 stupňov C nastalo po 20. apríli. Avšak 22.-ho bolo pekne a teplo až +25 stupňov C. Takéto teploty trvali až do 27.-ho. Nastalo ochladenie na -15 stupňov C.
Už 1. mája bolo +26 stupňov C a takáto teplota bola aj ďalšie dva dni. Pekné teplé počasie vylákalo veľa ľudí k Morave. Slabé ochladenie s dažďom bolo 5. mája, no vzápätí sa oteplilo, postupne na +27 stupňov C a 21. mája až na +30 stupňov C. Od 5. mája nepršalo, bolo stále teplo a sucho. Trochu chladnejšie bolo 23. mája so slabým dažďom, ale ďalšie dni boli opäť veľmi teplé a suché. Na sucho doplatilo obilie, miestami zahorelo, alebo bolo napadnuté škodcom.
Suché a teplé dni s teplotami do 30 stupňov C trvali až do 12. júna, kedy sa ochladilo na +15 stupňov C a začalo pršať. Prehánky a nízke teploty trvali do 21.-ho, kedy teplota vystúpila na +25 stupňov C. Koniec mesiaca bol chladný. 28. júna prišla búrka s krupobitím.
V júli sa oteplilo na +32 stupňov C. Takáto teplota bola asi 3 dni. Pri nasledovnom ochladení 7. júl mal najchladnejšiu noc za posledné roky. Cez deň bolo iba +17 stupňov C. V druhej polovici mesiaca sa oteplilo na +30 stupňov C. Po 20.-tom nastali daždivé a chladné dni. Až posledné dni v mesiaci opäť bolo +29 stupňov C.
August začal s teplotou +30 stupňov C. Teplé dni trvali takmer celý mesiac. Dosahovali až +32 stupňov C. Po 23. auguste sa ochladilo do konca mesiaca. Ráno bolo iba +8 stupňov C.
September priniesol dážď a chlad. Teploty cez deň nedosahovali +20 stupňov C a v noci poklesli na +10 stupňov C. Bolo treba prikurovať. Oteplilo sa až v druhom a treťom týždni na 24 stupńov C s občasnými prehánkami. Koniec mesiaca mal pekné, ale chladné dni. 30. septembra ráno bolo iba +4 stupne C.
Začiatok októbra bol chladný, daždivý so silným vetrom. Vyjasnilo sa 5. októbra. Oteplenie trvalo do 17. októbra s dennými teplotami +20 stupňov C až +23 stupňov C. Ďalšie dni boli dažadivé a chladné. Prvý mráz sa vyskytol 27.-ho a to +2 stupne C.
Prvé novembrové dni boli sychrané, veterné a daždivé. Od 15. novembra nastali mrazy okolo -8 stupňov C. 22.-ho začalo snežiť. Teploty okolo bodu mrazu boli do konca mesiaca.
December priniesol chlad a slabé sneženie. 9.-ho nastal odmäk s dažďom. Aj ďalšie dni pršalo. Najväčší lejak bol 20. decembra. Na Vianoce, na sviatok sv. Štefana prišlo silné sneženie. Sneh bol mokrý, ťažký a bolo ho veľa. Spôsobil železničnú kalamitu. Pováľal stromy, ktoré padli na koľajnice a ochromili vlakové spojenie.  

VEREJNÝ ŽIVOT


1. január - prvý deň samostatnej Slovenskej republiky. Vlajková výzdoba bola na všetkých verejných budovách v obci. Štátnou vlajkou sa stala vlajka bielo-modro-červená, na ktorej je slovenský znak - modré trojvŕšie s dvojramenným krížom na červenom poli. Takáto vlajka bola vyvesená aj na súkromnom dome Aliho Didáka. Kedysi, v období vojnového Slovenského štátu, vždy pri príležitosti štátneho sviatku, boli vyvesené slovenské zástavy takmer na každom dome.

Po polnočnom vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky nasledovalo pohostenie v klube kultúrneho domu. Z pohostenia sa dostalo aj deťom v školských zariadeniach. Po skončení vianočných prázdnin, 4. januára, každé dieťa dostalo malý balíček ovocia a sladkostí. Financie na všetko poskytla štátna pokladnica.
8. januára prebehla v kostole zbierka na Katolícku charitu. Nazbieralo sa 82.052,- Sk.
V škole urobila p. uč. Križanová zbierku na Ligu proti rakovine.
3.-4. februára sa uskutočnila menová odluka s nasledujúcou výmenou peňazí za okolkované. U nás sa vymieňali peniaze na pošte.
Prvé nové slovenské platidlá boli mince v hodnote 10,- Sk, 5,- Sk, 2,- Sk a 1,- Sk.
10. apríla - Biela sobota pred Veľkou nocou. V kostole sa konala slávnosť Vzkriesenia. Slávnosť bola bez procesie obcou a d. p. odmietol aj dychovú hudbu.
17. apríla sa konala už pätnásty raz slovenská národná púť v päťstoročnom bavorskom pútnickom mestečku Altőting. Toto podujatie sa koná pri príležitosti výročia smrti prezidenta Slovenského štátu Dr. Jozefa Tisu. V tomto roku to bolo už 46. výročie. Zúčastňujú sa na nej Slováci žijúci v USA, Kanade, Austrálii a západnej Európe. Zo Slovenska bola účasť po štvrtýkrát. Zo Zohora sa jej zúčastnilo asi 30 pútnikov - jeden autobus.
9. máj - bola druhá májová nedeľa a táto je označená ako Deň matiek. Organizovala ho Slovenská strana sociálnej demokracie. Stretnutie bolo v kultúrnom centre v miestnosti na poschodí. Prebehol kultúrny program s pohostením. K ženám sa prihovoril z SSSD Ing. Jozef Mackovič. Hosťom bol Jaroslav Volf, ktorý zastáva funkciu v celoslovenskom vedení tejto politickej strany. Zablahoželal matkám. Každá bola obdarovaná karafiátom.
18. mája konala sa v Bratislave demonštrácia učiteľov z celého Slovenska. Učitelia požadovali zlepšenie pracovných podmienok na školách, pridelenie väčšej finančnej čiastky na údržbu škôl, lepšie finančné ohodnotenie pedagogickej práce. Zo Zohora sa zúčastnilo 11 učiteľov.
13. júna sa konala slávnosť Božieho tela. Procesia išla dedinou popri fare, okolo školy späť do kostola. Zastavenie bolo pri štyroch oltároch.
19. júna bola na rieke Morave pri Marcheggu slávnosť leta - slnovratu. Slávnosť bola na oboch stranách rieky. Našich občanov dovážal autobus. Vyhrávala dychová hudba Zohoranka a bolo postarané aj o občerstvenie. Po vzájomnom pozdrave z Marchegga a Zohora, na oboch brehoch zapálili vatry. Nakoniec spustili na vodu množstvo svetielok. Rozchádzali sme sa neskoro v noci.
11. júla boli letné hody. Nechýbali kolotoče, strelnice, stánky s hračkami, cukrovou vatou a pukancami. I keď bolo chladno, prišlo ku kolotočom veľa ľudí. Večer bola zábava.
8. augusta sa uskutočnila púť do Littmanovej. Pútnikov bol plný autobus. Littmanová je malá dedinka za Popradom blízko poľských hraníc. Za dedinou na hore Zvir mali dve dievčatá videnia Panny Márie, ktoré sa každý mesiac opakovali. Toto miesto sa stalo pútnickým, kde sa každý mesiac stretajú tisíce ľudí.
15. augusta bola päť do Mariazellu v Rakúsku.
Okrem týchto pútí sa konajú každú druhú sobotu v mesiaci púte do Marianky za účasti biskupa.
15. augusta bola v kostole zbierka na opravu kostola. Vyzbieralo sa 58.840,- Sk. Obecný úrad prispel sumou 300.000,- Sk.
1. september bol začiatok školského roka. Slávnostné zahájenie bolo v kultúrnom centre. Do školy nastúpilo 319 žiakov, čo bolo o 22 menej ako v minulom školskom roku. Za zapožičanie školských učebníc v ročníkoch 5.-8. musia žiaci zaplatiť sumu 150,- Sk.
26. septembra boli jesenné hody. Opäť prišli kolotoče, no bolo ich menej ako na letné hody. V predvečer bola hodová zábava.
17. októbra SDSS uskutočnila autobusový zájazd na vodné dielo Gabčíkovo.
25. októbra vyšlo prvé číslo zohorského časopisu "Elixír dobrého slova". Vydáva ho vydavateľstvo Letra & Line Zohor a tlačí Kníhtlač Gerthofer, ako nezávislý občasník obce Zohor. Obsahoval čriepky z histórie Zohora, ako aj kázeň zo dňa 2. októbra 1898, ktorú predniesol Dr. Štefan Rozsival, opát, kanonik ostrihomský a vyslanec krajinský pri príležitosti vysvätenia nášho kostola.
14. novembra konalo sa v kultúrnom centre stretnutie so staršími dôchodcami spojené s kultúrnym programom a dychovou hudbou. Na tomto stretnutí oznámil p. Ing. Ondrík založenie pobočky Jednoty dôchodcov na Slovensku.
V tomto mesiaci uskutočnila p. uč. Požgayová na základnej škole zbierku peňazí na pomoc Sarajevu - "SOS Sarajevo".

KULTÚRA


V tomto roku sa konali pravidelne diskotéky pre mladých v kultúrnom centre. Bolo aj niekoľko tradičných zábav a večierkov. Fašiangová zábava rodičov ZŠ, zábava na konci fašiangov, hodové zábavy, katarínska a na záver roka silvestrovská.

Na konci školského roka bol rozlúčkový večierok žiakov končiacich povinnú školsú dochádzku.
V decembri usporiadali pre deti "Mikulášsku besiedku" spojená s nádielkou. Medzi deti prišiel Mikuláš, ktorého doprevádzal anjel. Po kultúrnom programe každé z detí dostalo balíček sladkostí. Po nádielke nasledovala diskotéka.
23. marca v kultúrnom centre konalo sa vyžrebovanie súťaže detského časopisu "Čertík". Tento časopis začal vydávať Janko Hladík, presnejšie vydavateľstvo Letra & Line. Vyšli asi 2-3 čísla. V jednom bola súťaž asi o 100 cien. Hlavná cena boli počítače. Vyhral ho chlapec z Prešova. Losovanie bolo spojené s programom pre deti.
29. júna, pri príležitosti ukončenia školského roku, konala sa slávnostná akadémia žiakov základnej školy. Po vyhodnotení školskej práce nasledoval bohatý kultúrny program. Účasť rodičov bola malá.
17. decembra žiaci základnej školy zahrali divadelnú hru "Úbohá Anička". Jedno predstavenie bolo pre žiakov a jedno pre dospelých 19. decembra. Hru nacvičila uč. Ľ. Zálesňáková.
19. decembra bol v našom kostole ďalší vianočný koncert zmiešaného cirkevného speváckeho zboru Glória. Koncert mal názor "Polnočná omša". Celý bol nahratý na kazetu, pričinením zvukového majstra Dana Mikletiča.
V decembri v kultúrnom centre na poschodí inštaloval J. Hladík výstavu obrazov maliara Kalického.
31. decembra bola tradičná silvestrovská zábava.
O polnoci oblohu osvecovalo množstvo rakiet a svetlíc.

POĽNOHOSPODÁRSTVO


Väčšinu poľnohospodárskej pôdy obhospodaruje aj naďalej roľnícke družstvo, ktoré má k tomu potrebné mechanizmy. Predsedom je p. Číž. Jednotlivci obrábajú menšie plochy od 10 až 50 árov. Traktoristi pracujúci v družstve na požiadanie súkromníka poorú, zasejú a aj kombajnom vymlátia.

V tomto roku bola slabá úroda obilnín. Následkom májových horúčav obilie zahorelo a nedorástlo. Na niektorých miestach bolo napadnuté škodcom zvaným kohútik. Družstvo obilie skrmovalo. Cibuľa a pór boli napadnuté mínerkou pórovou a na zemiakoch to bola mandelinka zemiaková. Miestami na poli, ale najmä v záhradkách sa rozmnožili medvedíky - "šťúre", ktoré poškodzujú korienky rastlín.
Veľmi dobrá bola úroda uhoriek. Vykupovali ich v Jednote za železnicou.

ŠKOLSTVO


Materská škola mala v školskom roku 1993/94 zapísaných 97 detí. Vyučovalo sa v štyroch triedach. Na škole pracovalo 7 učiteliek s riaditeľkou Beatou Dujničovou.

Deti mali zabezpečenú celodennú opateru v jedálni MŠ.
Osobitná škola mala v Zohore otvorené 3 triedy. Na škole vyučovali dve učiteľky a riaditeľka M. Pravdová.
Základná škola ukončila šk. r. 1992/93 slávnostnou akadémiou, na ktorej okrem bohatého kultúrneho programu hodnotila sa práca žiakov a úspechy, ktoré dosiahli v mimoškolskej činnosti. Žiaci sa zúčastnili na rôznych vedomostných súťažiach v rámci okresu. Boli to olympiády z matematiky, fyziky, chémie a biológie. Ďalej to bola účasť na súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a súťaž v speve Zorničkin slávik. Lyžiarsky kurz sa uskutočnil na chate Zverovka v Roháčoch, v západných Vysokých Tatrách. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov. Na kurze plávania sa zúčastnili žiaci 2. a 3. tried.
Školský rok 1993/94 bol zahájený v kultúrnom centre za účasti rodičov a pozvaných hostí. K dobrej pohode vyhrávala detská kapela Vega pod vedením Juraja Štefanoviča.
V tomto školskom roku do školy nastúpilo 319 žiakov, čo bolo o 22 detí menej ako v predchádzajúcom. Otvorených bolo 15 tried. Vyučovalo 17 učiteľov a 2 vychovávateľky školskej družiny. Riaditeľkou bola Tatiana Masarovičová a zástupkyňa riaditeľky Nela ROhrerová.
Od 1. septembra bola zavedená na všetkých školách povinná výučba náboženskej alebo etickej výchovy.
Nepríjemnou správou pre žiakov a najmä pre rodičov bolo, že žiaci na II. stupni, teda ročníky 5-8, musia platiť požičovné za učebnice 150,- Sk.
20. septembra priniesli noviny Republika správu o úspešnom reprezentovaní Slovenskej republiky v Japonsku. Boli to slovenské deti, ktoré svojími výtvarnými prácami sa zúčastnili na 7. ročníku svetovej súťaže detského umenia Kanagara Bienal Art Exhibition. Medzi týmito deťmi bol aj chlapec z našej obce. Bol to žiak 4. triedy našej školy, ale zároveň aj žiak Ľudovej školy umenia v Stupave, Peter Valovič, ktorý za svoju výtvarnú prácu získal striebornú medailu. Na Slovensko prišli 2 zlaté, 2 striebotné a 1 špeciálna medaila. Súťaže sa zúčastnilo 112 krajín sveta s 52.912 prácami detí.

ŠPORT


Na športovom štadióne prebiehali bežné futbalové zápasy. Futbalisti pokračovali v súťažiach vo svojich skupinách.

18. októbra sa hral futbalový zápas - medzinárodný - Starí páni Zohor s Marcheggom.
Úspešní boli tenisti. Títo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili na svojich tenisových dvorcoch deťom 30. mája "Deň otvorených dverí".
1. júna sa konali v Bratislave medzinárodné ľahkoatletické preteky známe pod menom Pravda - Televízia - Slovnaft. Na toto podujatie usporiadala ZŠ zájazd pre žiakov. Medzi pretekármi - bežcami na 500 m bol aj zohoran Jožko Majerník. Už pred niekoľkými rokmi na týchto pretekoch na dlhé trate, bol úspešný íný náš rodák, Štefan Polák, ktorý pretekal za Inter Bratislava a zúčastnil sa mnohých pretekov v zahraničí.

NEHODY A KRIMINALITA


23. januára ráno našli mřtvu Margitu Višvaderovú, matku dvoch detí, v domácej posilovni obesenú na športovom náradí. Keďže pocházala z Plaveckého Štvrtka, tam bola aj pochovaná.

21. mája M. Višvader /nebol príbuzný predchádzajúcej/ narazil autom do stĺpa elektrického vedenia na križovatke pred hostincom Kratochvíla. Spôsobil kratší výpadok elektrického prúdu a sám utrpel zranenie, s ktorým skončil v nemocnici.
16. novembra vo večerných hodinách v Malackách zahynul pod vlakom František Šteffek. Vracal sa z práce a naskakoval na idúci vlak. Padol pod kolesá a ťažkým zraneniam zakrátko podľahol.
13. decembra na zohorskej stanici usmrtil vlak 18-ročné dievča, M. Žaludnú z Lábu, ktorá s vracala z diskotéky.
25. apríla zhorel na našom stadióne starší autobus.
12. augusta horelo na dvore M. Havrana /Dorenčákovci/ na ulici Na dieloch. Od zle uhaseného ohniska, kde si večer predtým domáci na dvore opekali údeniny, zapálila sa šopa, ktorá zhorela.
18. februára žiak IV. triedy ZŠ Martin Sloboda priniesol do školy list, v ktorom pisateľ upozorňoval, že v škole je uložená bomba. Pri vyšetrovaní u riaditeľky školy sa priznal, že list písal sám a nie žiaden neznámy muž, ktorý mu vraj kázal list odovzdať v riaditeľni. Martin chcel, aby sa v ten deň na škole neučilo.
Vlámačky pokračovali aj v tomto roku. Najviac nimi bola postihnutá základná škola. Do školy sa zlodeji vlámali 4-krát a zobrali všetko, čo im prišlo vhod. Čo nestačili zobrať raz, po to si prišli nabudúce. Najhoršie vlámanie bolo 9. marca, kedy ukradli počítač - dar A. Dubčeka škole, magn
etofón, elektrické varhany, písací stroj, žiacke kalkulačky, neskôr si prišli pre vzduchovky a iné. Pri tomto vlámaní zničili alebo poškodili 9 dverí. Škoda iba z tejto vlámačky bola okolo 80 tisíc. Celková škoda zo všetkých vlámačiek bola asi 150.000,- Sk. Páchateľov neodhalili.
Okrem školy boli viaceré vlámania do niektorých predajní.

POHYB OBYVATEĽSTVA


V tomto roku sa narodilo 29 detí. Zomrelo 37 občanov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 32 a odhlásilo sa 51 občanov. Počet sobášov v Zohore bol 5 a mimo našej obci 24.

Počet obyvateľov k 31.12.1993 bol 1.984.
Najstaršia občianka je Magdaléna Antalová, narodená 30.9.1898.   

Rok 1994

Bol to rok plný nepokoja, nezhody, netolerancie a hádok v parlamente. Na ľudí zle pôsobili spory medzi poslancami v parlamente, prechod poslancov z jednej strany do inej, zvyšujúce sa požiadavky na vládu od predstaviteľov maďarskej menšiny a ďalšie. V marci prezident Michal Kováč vo vystúpení v parlamente napadol predsedu vlády Vladimíra Mečiara, ktorý bol aj predsedom HZDS. Parlament reagoval tak, že Mečiara z funkcie odvolal. Novým predsedom vlády sa stal Jozef Moravčík, ktorý krátko predtým vystúpil z HZDS. Toto všetko viedlo k predčasným parlamentným voľbám v septembri, v ktorých opäť najviac hlasov získalo HZDS a V. Mečiar sa vrátil do svojho úradu.
Napätie rástlo aj zo zvyšovania cien potravín, najmä mlieka, mliečnych výrobkov, jedlého oleja a ďalších. Podľa istej správy sa náklady na životné potreby od r. 1989 zvýšili o 140%.
Dobrý pocit získali naši občania zo zimných olympijských hier, ktoré sa konali v januári v Norsku v Lillehamri. Počas vysielania hokejových zápasov, kedy prvý raz hralo hokejové mužstvo Slovenskej republiky, veľa Zohoranov sedelo pri televíznych obrazovkách a s napätím sledovali úspechy našich hokejistov. Každé víťazstvo sa potom patrične zapilo v hostinci, pretože aj tam boli umiestnené televízory. Slovenskí hokejisti skončili na tejto olympiáde na 6. mieste.
Leto bolo horúce a suché. Od 24. júla až do 12. augusta sa takmer po všetky dni teploty pohybovali od +30 stupňov C do +34 stupňov C. Iba výnimočne bol deň s nižšou teplotou, aby potom hneď vzápätí opäť teplota dosiahla +30 stupňov C.
Napätie v obci spôsobili aj vzťahy medzi našimi zohorskými veriacimi a v. d. p. Imrichom Véghom. Dôstojný pán si nevedel nájsť vhodný sposob ako si získať občanov. Jeho niekedy pritvrdé slová na adresu veriacich vzbudzovali nevôľu a nesúhlas. Vyvrcholením bol spor v istej rodine s dôstojným pánom, čo sa stalo aj obsahom článku v novinách Nový čas.
Na záver roka, pred Vianocami, potešila Slovákov správa, že vo Vatikáne, na Svätopeterskom námesti, bude vianočný strom zo Slovenska. Tak obrovský smrek zo Zázrivej, zo súkromného pozemku, putoval ako dar sv. otcovi Jánovi Pavlovi II. Doprevádzali ho početní Slováci. Nechýbali ani folklórne skupiny a hudobníci, ktorí potom pod vianočným stromom pri jasličkách predviedli svoje umenie.

POČASIE


Január prišiel s dažďom. Ďalšie dni bolo polojasno, bez mrazu a 9. vystúpila teplota na +16 stupňov C. Mrznúť začalo od 19. do 22. a mrazy boli do -8 stupňov C. Potom do konca mesiaca boli dni bez mrazu, ale 28. januára prišla búrka s krúpami.

Február začal silným vetrom, ktorý poškodil elektrické vedenie a tým vypadol elektrický prúd. Do 10. bolo pekne, nemrzlo, oteplilo sa na +10 stupňov C tak, že začali pučať kríčky. Potom sa ochladilo, začalo snežiť, teploty poklesli na -8 stupňov C a takéto chladné počasie trvalo do 22. februára. Ďalšie dni sa vyjasnilo a oteplilo až na -16 stupňov C. Takto bolo do konca mesiaca.
Pekné dni s občasným dažďom trvali do 13. marca. V noci prišiel silný vietor, ktorý prešiel až do víchrice a urobil menšie škody na strechách niektorých domov. Aj ďalšie dni bolo veterno, sychravo alebo polojasno. Denné teploty sa pohybovali do -12 stupňov C. Zakvitli marhule. 28. marca sa objavil mráz -2 stupne C, ale 31. bolo už teplo +-21 stupňov C.
Začiatok apríla bol daždivý. Daždivé dni s polojasnými sa striedali po celý mesiac, najvyššie denné teploty nepresiahli +21 stupňov C. Voda v Morave stúpla a vyliala sa.
Prvé májové dni boli chladné, s teplotami +10 stupňov C až +14 stupňov C. Po 7. máji sa oteplilo až na +24 stupňov C. Pekné a teplé boli aj nasledujúce dni. 18. mája bolo až +30 stupňov C. Koniec mesiaca bol chladný, daždivý s búrkami a lejakom.
Na začiatku júna boli pekné a slnečné dni. 5. júna sa ochladilo, prišiel dážď. Najchladnejšie bolo 11. júna, v byte bolo treba prikúriť, no 13. už bolo +24 stupňov C. Ďalšie dni teplota stúpala. Od 24. júna začali horúčavy od +30 stupňov až +34 stupňov C - takáto teplota bola 26. júna. Horúce dni trvali do konca mesiaca a prešli až do júla. Celý júl bol veľmi horúci, iba občas sa trochu o niekoľko stupňov teplota znížila, aby vzápätí dosiahla +30 - +34 stupňov C.
Horúci bol aj august. Až po 12. auguste sa mierne ochladilo na +26 stupňov C. Teploty od +20 až po +28 stupňov C sa striedali do konca mesiaca. Bolo to najhorúcejšie leto za posledných 100 rokov.
V septembri bolo polojasno, teploty do +25 stupňov C. Iba 15. septembra bolo +30 stupňov C. Potom sa asi na 10 dní ochladilo a posledné dni boli opäť teplé, až okolo +25 stupňov C. Takéto teploty prešli aj do začiatku októbra. 2. októbra boli hody. Bol to nezvyčajný termín, lebo zohorské jesenné hody bývali vždy poslednú septembrovú nedeľu. V tento deň bolo až +24 stupňov C. Potom už nasledovali chladné dni s teplotou do +8 stupňov C. 18. októbra sa objavil prvý mráz -3 stupňa C. Ďalšie dni boli bez mrazu, polojasné so slabým oteplením.
1. november bol mimoriadne pekný, slnečný. Potom nastali chladné a daždivé dni. 22. novembra bol mráz -2 stupne C.
December začal mrazom -4 stupňov až -5 stupňov C. Cez deň bolo sychravo a daždivo. 21. decembra pri slabom mraze začalo snežiť. Snežilo pri mraze -4 až -6 stupňov C až do 27. decembra, kedy začalo pršať a oteplilo sa na +12 stupňov C. takéto dni boli do konca decembra.

VEREJNÝ ŽIVOT


20. februára vyšlo prvé číslo miestnych novím "Zohorské ozveny". Začala ich vydávať miestna organizácia Sociálnodemokratickej strany Slovenska v Zohore. Na vydávaní týchto novín má zásluhu Ing. Jozef Mackovič, predseda MO SDSS v Zohore, ktorý za vydanie bol aj zodpovedný. "Zohorské ozveny" mali nahradiť časopis "Elixír dobrého slova", z ktorého vyšlo iba jedno číslo.

Prvé číslo obsahovalo príhovor starostu obce Ľ. Rybára, príspevok p. Anny Havlíkovej o školých v Zohore v minulosti a výzvu k občanom na zbierku na obnovu kaplnky sv. Jána na Dolnom konci, presnejšie na konci Dolnej ulice pri kanáli. Kaplnka prežila svoju storočnicu a bola v dezolátnom stave. Socha sv. Jána je dar manželov Antona a Anny Karny z Thebna /Devína/ r. 1894. Samotná kaplnka bola postavená /r. 1894?/ ako dar manželov Mikuláša a manž. Alžbety Ondrejkových.
Na základe tejto výzvy Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 25. marca vydalo súhlas so zbierkou. Zbierať sa začalo hneď v marci a podujalo sa na to 8 žien. Zároveň bol ustanovený výbor na obnovu kaplnky. Jeho členovia boli Ing. Jozef Pavlásek, Ing. Jozef Mackovič a Ján Ščasný. Na opravu sa vyzbieralo 52.880,- Sk. Na konto prispela aj dychová hudba Zóhranka, ktorá 24. apríla uskutočnila koncert, z ktorého výťažok venovala na opravu.
Murárske práce vykonala stavebná firma Gerthofer zo Zohora. Umelecké a reštauračné práce previedli manželia Oľga a Vlado Zálesňákovci. Po ukončení prác bola kaplnka dňa 25. septembra 1994 znovu vysvätená. Svätenie previedol v. d. p. Imrich Végh. Počasie prialo a tak na slávnostnej procesii z kostola ku kaplnke sa zúčastnilo veľa ľudí. Slávnosť doplnila dychová hudba Zóhranka.
Z vyzbieraných peňazí zvýšilo aj na opravu Študentského kríža, ktorý stojí pri ceste do Vysokej, za kanálom Malina. Tento kríž bol postavený v r. 1949. Názov Študentský má preto, že bol postavený zo zbierky študentov a divadelných ochotníkov, ktorí za týmto účelom nacvičili divadelnú hru a výťažok z predstavení venovali na postavenie tohoto kríža. Pozoruhodné je to, že kríž bol postavený v dobe nástupu komunizmu a teda aj následnej ateizácie a prenasledovania kňazov.
V marci riešili vážny problém občania spolu s našimi poslancami. Problém sa týkal vybudovania modernej skládky odpadu v chotári našej obce. Stará "šutrová jama", ako zohorania nazývali miesto za dedinou smerom k Vačkovej, bolo jedným chaotickým smetiskom, kde si každý, aj napriek zákazu, vyvážal a vysýpal čo chcel. Pri prechádzaní povedľa naskytoval sa otrasný obraz špiny, neporiadku a haraburdia.
V priebehu tohoto roka vedenie obce začalo rokovať s rakúskou firmou A. S. A. /Abfall Service Austria/ Ekoservis Bratislava o vybudovaní regionálnej skládky tuhého komunálneho odpadu. Táto firma oboznámila v inštruktáži našich poslancov o princípoch tohoto diela a ponúkla bezplatný autobusový zájazd do rakúskeho mesta Liechtenworthu na prehliadku tam vybudovanej skládky a jej prevádzkovanie. 21. marca 22 poslencov Obecného zastupiteľstva si spomínanú skládku prezrelo.
A tak aj napriek rôznym názorom o znečistení podzemných vôd, o dovoze odpadu z Rakúska, či o uskladňovaní rádioaktívneho materiálu dňa 25. marca poslanci na zasadnutí Obecného zastupiteľstva odhlasovali budovanie skládky touto firmou. Za účasti 30 poslancov 22 hlasovalo za, 6 bolo proti a 2 sa zdržali hlasovania. Tak sa začala v Zohore budovať moderná skládka odpadu.
28. marec, Deň učiteľov, oslávila časť zohorských učiteľov netradične. Zúčastnili sa protestnej manifestácii "Školstvo na kolenách", ktorá bola v Bratislave na Námestí SNP.
30. apríla v podvečer mládenci - branci, za pomoci a rady starších, stavali v dedine máje.
8. máj, nedeľa, patrila sviatku Dňa matiek. Aj teraz usporiadateľom bola MO SDSS. Okrem kultúrneho programu dostalo sa ženám malé pohostenie a drobné darčeky. Hosťom bol predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska p. Jaroslav Volf. Pozdravil ženy - matky a každá dostala od neho pohľadnicu s autogramom.
10. mája vyšlo druhé číslo Zohorských ozvien.
5. júna bol sviatok Božieho tela s procesiou popri štyroch oltároch - pred farou, pri soche sv. Floriána, pred domom rodiny Havlíkovej a pred pomníkom padlých vojakov.
V dňoch 18.-19. júna bol urobený pontónový most cez rieku Moravu na štátnej hranici s Rakúskom pri Marcheggu. Tento prechod bol urobený pri príležitosti sviatku "Deň bociana" v Marcheggu. V lesoch na brehu Moravy pri Marcheggu žije množstvo chránených vtákov a je tu najväčšia kolónia bocianov s najväčším počtom hniezd na stromoch v Európe. Keďže oslava Dňa bociana bola významná, zúčastnila sa na nej ministerka životného prostredia Rakúska p. Mária Rauch-Kallat, krajinský radca Eward Wagner, Franz Blochberger, zo Slovenska sekčný šéf ministerstva životného prostredia SR p. MUDr. Jozef Pokorný, starostovia Marchegga a Zohora, no a samozrejme veľa občanov z oboch strán Moravy a teda aj našich zohoranov. Kultúrny program v Marcheggu bol v zámockom parku a na naašej strane na brehu Moravy vyhrávala dychová hudba. Bolo tu aj niekoľko stánkov s občerstvením hojne navštevované najmä našimi priateľmi z Rakúska. /Kurz 1 rakúskeho šilingu sa rovnal asi 2,70 Sk./ Veľa našich občanov využilo tento prechod tak, že na bicykloch si urobilo výlet do rakúskeho Pomoravia, najmä k zámku Schlosshof.
V nedeľu, 19. júna, bolo u nás prvé sväté prijímanie detí.
17. júla boli letné hody s množstvom kolotočov a rôznych stánkov. K dobrej nálade pred kultúrnym centrom vyhrávala dychová hudba.
13. augusta sa konala veľká púť do Mariazellu. V troch autobusoch sa viezli zohorskí pútnici a pútnici z Veľkého Zálužia pri Nitre, kde na fare pôsobí náš rodák, v. d. p. Stanislav Sabol.  Pútnikov doprevádzala dychová hudba Zóhranka.
9. septembra sa v našej obci zastavili na svojom turistickom putovaní po Slovensku Slováci, ktorí žijú v Amerike. Bola to skupina asi 30 ľudí. Viedol ich kňaz Jurkovič, ktorého starí rodičia pochádzali zo Zohora. Sám bol zvedavý na miesta svojich predkov, takisto ako aj ostatní účastníci zájazdu, ktorých rodičia pochádzali z rôznych častí Slovenska. Zastavili sa na sv. omši v našom kostole, kde ako dar nechali 100 USD.
Začiatok septembra bol začiatok predvolebnej kampane. Už 6. septembra sa priaznivci KDH, jeden plný autobus, zúčastnili v Bratislave v PKO na mítingu tohoto hnutia. Vystúpil na ňom JUDr. Ján Čarnogurský, I. Šimek, J. Brocka a ďalší.
7. septembra v našom kultúrnom centre konal sa míting HZDS za účasti asi 100 našich občanov. Vystúpili na ňom I. Gašparovič, Baco a P. Brňák. Odpovedali na otázky občanov a hovorili o volebnom programe tohoto hnutia. Otázky boli zamerané predovšetkým na osobu p. Gašparoviča. Hovorilo sa aj o hospodárstve, zadlženosti nášho roľníckeho družstva, vysokých cenách mäsa a zemiakov.
Ďalší predvolebný míting bol 19. septembra. Bol to míting štyroch politických strán, ktoré do volieb išlo pod menom Spoločná voľba. Tvorili ju politické strany SDĽ - Strana demokratickej ľavice, SDSS - Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených a Roľnícka strana. Na stretnutí bolo menej občanov ako na predchádzajúcom. Za SDĽ bola prítomná p. Alžbeta Borzová a za SDSS p. Jaroslav Volf.
25. septembra sa konal míting KDH - Kresťanskodemokratického hnutia. S občanmi, sympatizantmi tohoto hnutia sa stretol p. Júl. Brocka. Na tomto mítingu sa tiež zúčastnilo asi do 100 občanov.

VOĽBY


Voľby boli 30. septembra a 1. októbra. Volilo sa vo dvoch voletných okrskoch.

Počet zapísaných voličov v obci bol 2.250.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách, bol 1.598 t. j. 71%.
Výsledky volieb, poradie politických strán a hnutí:
1. HZDS - Hnutie za demokratické Slovensko  
586 hlasov  
37,3%
2. KDH - Kresťanskodemokratické hnutie 259 hlasov 16,4%
3. Spoločná voľba 161 hlasov 10,2%
4. DÚ - Demokratická únia 134 hlasov 8,5%
5. SNS - Slovenská národná strana 127 hlasov 8,1%
6. ZRS - Združenie robotníkov Slovenska 100 hlasov 6,3%
7. Demokratická strana 40 hlasov 2,5%
8. Strana proti korupcii 40 hlasov 2,5%.
Do volieb sa zapojilo 18 politických strán a hnutí.
22. októbra uskutočnilo sa referendum o prijatí zákona o preukázaní prostriedkov použitých v privatizácii a dražbách.
Počet oprávnených občanov zúčastniť sa na referende - 2.236 osôb. Zúčastnilo sa 318 občanov, t. j. 14,22%. Na otázku s odpoveďou "áno" odpovedalo 288 občanov, odpoveď "nie" - bolo 24. Pre nízku účasť voličov referendum bolo neplatné. Z 3.874.000 občanov SR, ktorí mali právo hlasovať, zúčastnilo sa len 773.000, čo je 19,96%.
V novembri sa uskutočnili komunálne voľby.
13. novembra bolo predstavovanie kandidátov na post starostu obce. Kandidátom za HZDS bol doterajší starosta Ľudovít Rybár, kandidát KDH bol Ing. František Vachálek a ako nezávislá kandidátka bola Ľubica Havranová.
Každý z kandidátov pri predstavovaní predniesol svoj volebný program. V ňom vyslovil podporovať a vybudovať v obci to, čo nám chýba a podporovať to, čo je pre našich občanov prospešné.
V dňoch 18. a 19. novembra sa konali voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Volilo sa vo dvoch volebných obvodoch. V 1. volebnom obvode do obecného zastupiteľstva bolo 26 kandidátov na poslancov a v 2. volebnom obvode bolo 27 kandidátov. V 1. volebnom obvode sa volilo 9 poslancov, v 2. volebnom obvode 10 poslancov.
Kandidáti pre voľbu starostu obce:
1. Havranová Ľubica, 40 roč., dobrovoľne nezamestnaná, nezávislá kandidátka
2. Rybár Ľudovít, 62 roč. starosta obce, HZDS
3. Vachálek František, Ing. 51 roč., projektant, KDH.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 2.225
Počet osôb, ktorí sa zúčastnili na voľbách: 1.251 - 56,2%
Počet platných hlasovacích lístkov: 1.216 - 54,6%
Za starostku obce bola zvolená p. Ľubica Havranová, získala 724 hlasov. Za ňou nasledoval Ľudovít Rybár a tretí Ing. František Vachálek.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
politická strana počet hlasov   
1. volebný obvod:
1. Zálesňáková Oľga SNS 307
2. Braunecker Jozef KDH 298
3. Ing. Duffeková Renáta HZDS 292
4. Braunecker Marián KDH 292
5. Ing. Polakovič Stanislav  
KDH 257
6. Urbaničová Anna SNS 230
7. Hubek František nezáviský kandidát  
209
8. Šteffek Karol HZDS 201
9. Ščasný Jozef HZDS 183
2. volebný obvod:
10. Hladík Ján nezávislý kandidát 339
11. PhDr. Brezanský Jozef HZDS 317
12. Štibraná Margita HZDS 310
13. Ing. Cabadaj Tibor SNS 268
14. Cabadajová Anna KDH 242
15. Kubala Marián SDĽ 239
16. Rohrerová Kornélia HZDS 232
17. Havran František HZDS 227
18. Mifkovič Vladimír HZDS 223
19. Fumač František HZDS 209.
Prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zohore bolo dňa 2.12. Na tomto zasadaní novozvolená starostka p. Ľubica Havranová a po nej všetci noví poslanci zložili predpísaný sľub. Zároveň nová starostka poďakovala za prácu odchádzajúcemu starostovi a bývalým poslancom.
Vrátim sa k udalostiam, ktoré nesúviseli s voľbami.
V nedeľu 24. septembra konala sa slávnosť vysviacky kaplnky sv. Jána na Dolnom konci. Spomínala som, že opravu kaplnky, teda murárske a stavebné práce previedla firma Gerthofer. Reštauračné práce zdarma urobili reštaurátori manželia Oľga a Vladimír Zálesňákovci. Bola to reštaurácia sochy sv. Ján a maľba na čelnej stene kaplnky. Po sv. omši sa pohla z kostola procesia ku kaplnke. Deti boli v krojoch alebo v bielych šatách. Procesiu doprevádzala dychová hudba Zóhranka. V. d. p. Imrich Végh kaplnku vysvätil a sprievod sa opäť vrátil do kostola.
V marci bola zriadená miestna polícia.

KULTÚRA


Bežné boli v kultúrnom centre diskotéky. Boli určené mládeži. Výnimočná bola 12. februára. Ktosi neznámy telefonátom oznámil, že v miestnosti je umiestnená bomba. Okamžite bola diskotéka prerušená, prišli policajti so psami a pyrotechnici. Žiadna bomba sa nenašla, ani anonym nebol odhalený.

14. febuára, vo fašiangovom období, sa konal detský karneval v KC.
24. apríla sa konal koncert dychovej hudby Zóhranka, z ktorého výťažok muzikanti venovali na opravu kaplnky.
30. apríla bolo tradičné stavanie májí.
6. mája pre žiakov v KC bolo usporiadané divadlo "Snehulienka a sedem trpaslíkov". Hru zahrala profesionálna herecká skupina z Bratislavy.
9. mája sa konal kabaret s módnou prehliadkou "Čo vy na to?
24. júna v KC konala sa slávnostná akadémia žiakov ZŠ pri príležitosti ukončenia školského roku 1993/94. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci v speváckych, hudobných a recitačných vystúpeniach. Akadémiu dopĺňala výstavka žiackych prác. K dobrej nálade vyhrávala detská kapela Vega.
30. júna v KC bolo slávnostné zakončenie školského roku 1993/94. Zúčastnil sa na ňom starosta obce p. Ľudovít Rybár, ktorý poďakoval žiakom aj učiteľom za svedomitú prácu a zaželal všetkým príjemné prázdniny.
30. októbra - v KC výstava obrazov rakúskeho maliara Gottfrieda "Laf" Wurma. Vystavoval predovšetkým grafiku, ale aj niekoľko olejomalieb. Výstavu doplnili aj 4 grafiky "Domáce príbehy" Albína Brunovského.
27. novembra v KC sa konalo stretnutie dôchodcov. Tentokrát bolo netradičné, pretože stretli sa tu spevácke súbory a dychové hudby v rámci okresu. Usporiadateľom boli MO SČK, Okresný výbor Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorú zastupoval prof. Tomovčák, jej predseda, sociálny odbor Okresného úradu Bratislava-vidiek p. Čechvalová, Regionálne kultúrne stredisko Pezinok p. Belanská a Obecný úrad Zohor.
Komisiu tvorili p. prof. Tomovčák, p. R. Osuská z Malaciek a p. M. Hurbaničová z Vysokej pri Morave.
Delegácie, ktoré zastupovali dôchodcov, boli zo Šenkvíc, Tomašova, Dunajskej Lužnej, Jabloňového a Kuchyne.
Prehliadky sa zúčastnili - spevácky zbor zo Šenkvíc, spevácka skupina "Dunajenka" z Tomaašova a spevácky zbor zo Zohora. Z dychových hudieb sa predstavili zohorská "Zóhranka" a stupavská "Záhorienka". Na začiatku dobrú pohodu navodila detská hudobná skupina Vega.
Pri vyhodnotení boli ocenené všetky skupiny rovnako. Dostali diplom a upomienkový darček.
1. decembra sa uskutočnilo stretnutie detí s Mikulášom.
30. decembra konal sa v našom kostole koncert nášho zohorského speváckeho zboru, správnejšie  "Miešaný cirkevný zbor Glória zo Zohoru". Bol to ďalší jeho vianočný koncert. Zbor vedie Janka Valovičová, ktorá je súčasne aj organistkou v našom kostole a Ing. Oľga Hladíková. Spolupracoval s nimi a zbor na organe doprevádzal p. František Haramia, ktorý je aj autorom niektorých koncertných skladieb. Na koncerte sa predstavili aj hudobníci trúbkari p. Rudolf Laca, Jaroslav Fišer a Samko Šimek. Na flautách hrali Dominika Haramiová a Zuzka Valovičová. Na koncerte odzneli dávne detské koledy, vianočné piesne "Nad Betlémom, Počujte, bratia len, V jasličkách dieťatko vyhľadajte..." a ďalšie. Skladby "Glória, glória, Vitaj, vitaj, Glória in exelcis Deo" od F. Haramiu. Na záver to bola pieseň Tichá noc, svätá noc... Koncert slovom a recitáciami uvádzala Ľ. Zálesňáková. Vianočný koncert si vypočulo veľa našich občanov. Bol plný kostol.
Vianoce vystriedal Silvester s tradičnou zábavou a o polnoci so svetlicami a streľbou.

POĽNOHOSPODÁRSTVO


Roľnícke družstvo vedie aj naďalej p. Číž. Družstvo pestovalo obilniny, kukuricu, cukrovú repu, repku olejnú a zeleninu. Zemiaky nesadili, pretože minulý rok družstvu úrodu rozkradli.

V tomto roku bola dobrá úroda obilia. Úroda repy, kukurice, zemiakov a cibule bola slabá. Toto malo za následok, že na jeseň 1 kg zemiakov na uskladnenie stál 12,- až 14,- Sk, 1 kg cibule od 11,- do 15,- Sk. Veľmi vysoká bola cena vajec v zime, až 4,50 Sk za jeden kus.
Zo škodcov zeleniny to bola stále mandelinka - pásavka zemiaková, mínerka pórová, háďatko a v záhradkách medvedíky.

ŠKOLSTVO


Do Materskej školy v Zohore v septembri nastúpilo 118 detí. Boli otvorené 4 triedy. Okrem riaditeľky p. B. Dujničovej a jej zástupkyne p. H. Matlovičovej, pracovalo na škole 6 učiteliek.

Osobitná škola mala aj v tomto roku v Zohore 3 triedy. Riaditeľka bola p. M. Pravdová.
Školský rok 1993/94 na základnej škole skončil 30. júna slávnosťou v kultúrnom centre. Z 317 žiakov na konci školského roka prospelo 299 žiakov.
Počas školského roka žiaci súťažili v rôznych vedomostných súťažiach. K najúspešnejším patril ôsmak Ľudo Vachálek. Vo fyzikálnej olympiáde v okresnom kole bol prvý a v krajskom dvadsiatydruhý.
V súťaži "Kalokagatie" v oblasti vlastnej literárnej tvorby úspešní boli Mária Lysá zo siedmej triedy a ôsmak Marián Vasek, ktorí postúpili do celoslovenského kola.
Školský rok 1994/95 sa začal 5. septembra. Do školy nastúpilo 312 žiakov, z toho iba 37 prvákov. Otvorilo sa 14 tried a 2 oddelenia školskej družiny. Bolo to o jednu triedu menej ako v minulom školskom roku. Učiteľský zbor tvorilo 16 učiteľov a 2 vychovávateľky ŠD. Riaditeľka školy bola Tatiana Masarovičová, zástupkyňa riaditeľky Nela Rohrerová.
Žiaci nastúpili do čistých vymaľovaných tried s čerstvo nalakovanými parketami. Keďže školstvo na opravu a údržbu školských budov nemalo dostatočné financie, časť úhrady nákladov financoval obecný úrad.

NEHODY A KRIMINALITA


10. januára, v noci, zhorel stánok "Potraviny" na Kováčskej ulici, ktorý patril nášmu občanovi pánovi P. Mračnovi. Keďže bolo podozrenie z podpaľačstva, polícia pátrala po páchateľovi. Majiteľ, p. P. Mračna, ponúkol 50.000,- Sk ako odmenu tomu, kto pomôže odhaliť páchateľa. Sám vyhlásil, že požiar bol spôsobený úmyselne, z pomsty. Písali o tom aj noviny "Nový čas".

12. februára bola v kultúrnom centre prerušená diskotéka. Anonym ohlásil, že v miestnosti je bomba. Bola to falošná správa.
15. februára bola vlámačka do školskej jedálne.
22. februára - vlámačka do predajne "Gulla".
12. apríla okolo 17,00 hod. po nedorozumeniach v rodine skočila pod vlak 20-ročná Ľ. Masarovičová. Na rozlúčku nechala list.
3. mája dvaja neznámi mladí muži prepadli predajňu lahôdok.
24. mája v osobnom vlaku, v našej stanici, našli neznámu usmrtenú ženu.
2. augusta v Lábskom jazere utopil sa 17-ročný Tomáš Valovič. Spolu s kamarátmi stanovali na brehu jazera. Chlapci odišli do dediny a Tomáš zostal sám. Keď sa vrátili, Tomáša tam nebolo. Našli ho až na druhý deň utopeného.
4. septembra, pri polievaní kvetín, vypadla z balkóna 56-ročná Agnesa Dachová. Pri páde na hlavu utrpela smrteľný úraz.
27. augusta asi o 18,00 hod. odišiel z domu na pivo 51-ročný Ing. Ján Ščasný. Doteraz je nezvestný.
3. decembra, cestou z práce domov, vo večerných hodinách havarovala vo svojom aute 19-ročná Ľudka Didáková. Haváriu neprežila, na mieste bola mŕtva.
Okrem spomínaných vlámačiek opakovali sa krádeže bicyklov a úrody z poľa.

POHYB OBYVATEĽSTVA


V tomto roku sa v Zohore narodilo 32 detí, zomrelo 42 občanov, k pobytu sa prihlásilo 53 občanov, odhlásilo sa 70.

Uzavretých manželstiev v obci bolo 7, mimo obce 20. Pokrstených bolo 26 detí, k prvému svätému prijímaniu pristúpilo 32 detí. Za celý rok celkový počet prijímajúcich podľa cirkevnej štatistiky bolo 33.000.
Počet obyvateľov k 31.12.1995 bol 2.959

DODATOK


Dr. P. Peter Jozef Esterle O. F. M.


Nedávno sa mi dostal do rúk sv. obrázok, ktorý mal na zadnej strane nasledovný text: "Na pamiatku prvej svätej omše Petra Jozefa Eszterle O. F. M. v Zohori, 5-ho júla, 1914".

Pred 80 rokmi slúžil svoju prvú sv. omšu - primície - náš rodák, páter - františkán, Peter Jozef Esterle.
Narodil sa 30. júna 1890 v chudobnej, nábožnej rodine v Zohore. S rodičmi často chodieval do Malaciek, do františkánskeho pútnického kostola, kde neskôr začal miništrovať. Všimol si ho mních, páter Mansvét Olšovský, ktorý mu umožnil vyštudovať nižšie gymnázium v Serafínskom kolégiu v Skalici. Po jeho absolvovaní r. 1907, odišiel do Trnavy, kde strávil ročný františkánsky noviciát. Po roku sa vrátil do Skalice, aby dokončil vyššie gymnázium. Na Benediktínskom gymnáziu v Budapešti dokončil ôsmu triedu a pokračoval v r. 1911-1915 v štúdiu na Univerzite Petra Pázmaňa.
V r. 1914 bol vysvätený za kňaza a tak 5. júla mal primičnú sv. omšu v Zohore Po vysviacke vypomáhal ako dočasný profesor na Františkánskej teológii v Bratislave. Keďže františkáni chceli mať vlastné gymnázium, vyslali mladého pátra Esterleho opäť do Budapešti, aby si doplnil pedagogické vzdelanie gymnaziálneho profesora. Tu v r. 1916-19 študoval latinčinu a dejepis.
Po prevrate povolali mladého Petra Esterleho na slovenskú teológiu do Žiliny za profesora teológie. Opäť odchádza do Budapešti, aby dokončil profesorské štúdiá a urobil si doktorát. Téma jeho dizertačnej práce bola "Kedy prišli františkáni do Uhorska". Je to významná práca o dejinách františkánov v Uhorsku.
Keď sa pátrovi Olšovskému podarilo na ministerstvo školstva konečne vybaviť otvorenie františkánskeho gymnázia pod názvom Súkromné gymnázium rádu sv. Františka v Malackách, riaditeľom tohoto nového ústavu sa stal Dr. P. Peter Jozef Esterle. Pod jeho vedením ústav dosiahol vysokú úroveň. Jeho osobnosť priťahovala žiakov z celej bývalej ČSR bez rozdielu národností a náboženstva.
Okrem pedagogickej práce venoval sa aj publicistike. Františkáni v Malackách vydávali časopis "Serafínsky svet", kam prispieval článkami z histórie rádu sv. Františka i liturgickými úvahami.
Po preložení františkánskej teológie z Bratislavy do Žiliny, dochádzal tam z Malaciek vyučovať biblickú vedu a orientálne reči.
Ako rehoľný kňaz venoval sa v kláštore výchove laických bratov, bol ich magistrom. V meste viedol Mariánsku kongregáciu dievčat, bol jedným zo zakladateľov Miestneho odboru Matice slovenskej, stal sa jej podpredsedom, bol starostom Katolíckych skautov v Malackách, pracoval v Okresnej starostlivosti o mládež, podporoval Gavlovičov študentský krúžok a v ďalších katolíckych spolkoch.
Významné postavenie dosiahol i v reholi. Od začiatku existencie samostatnej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa bol funkcionárom vo vedení. Stal sa kustosom a definítorom provincie, ale i hlavným riaditeľom všetkých františkánskych štúdií na Slovensku. Uznania sa mu dostalo aj z Ríma. Generál rehole ho v r. 1931 menoval za generálneho lektora, čo bola v tej dobe najvyššia akademická hodnosť vo františkánskom ráde. S touto hodnosťou mohol vyučovať vo všetkých františkánskych školách na svete.
Pri príležitosti jubilea "25 rokov kňazstva" dostal blahoprajný telegram od Sv. Otca z Ríma, čo nasvedčuje tomu, akým významným človekom bol pre celé Slovensko.
Svoju striebornú omšu slúžil dňa 2.7.1939 v Zohore. Obec pri tejto príležitosti bola slávnostne vyzdobená. Pred kostolom stála slavobrána. Sprievod občanov išiel k rodičovskému domu jubilanta. Tu sa k jubilantovi a jeho rodine prihovoril vdp. Dr. P. Celestín Lepáček, profesor gymnázia. Sprievod sa vrátil do kostola, kde nasledovala slávnostná sv. omša. Kázeň mal P. Libor Mattoška, rektor.
Poobede sa pri tejto príležitosti konala slávnostná akadémia mládeže v národných krojoch, ktorú pripravil p. učiteľ Mifkovič. K prítomným sa prihovoril náš vdp. farár a vládny komisár obce Alojz Zemaník, ďalší hostia a všetkým poďakoval jubilant za pozornosť, ktorou ho poctili.
V r. 1939 opúšťa Dr. Esterle malacké gymnázium, aby sa stal rektorom Františkánskej teologickej fakulty v Žilina.
Po likvidácii kláštorov odchádza do pastorácie. Potom ako dôchodca krátku dobu žil v našej obci v rodine Valovičovcov a pri sestre. Diamantovú sv. omšu mal v Zohore dňa 30. júna 1974.
Posledné roky prežil ako dôchodca v Charitnom dome v Beckove, kde zostavil latinsko-slovenský a slovensko-latinský zoznam povolaní, ktorý mu už nevydali.
Zomrel 29. marca 1977 v Beckove, kde je aj pochovaný. Nesplnila sa mu jeho túžba byť pochovaný v rodnom Zohore, hoci na svoje rodisko, detstvo a Zohoranov často spomínal.
Pri tomto zápise som čerpala z článku Dr. Pavla Hallona, mestského kronikára v Malackách z časopisu "Malacký hlas" a z článku uverejneného v časopise "Serafínsky svet" r. 1939.

Rok 1995

V tomto roku uplynulo 50 rokov od skončenia II. svetovej vojny a zároveň 50 rokov od zániku prvého samostatného Slovenského štátu. Väčšie oslavy pri tejto príležitosti sa v našej obci nekonali, boli iba v Bratislave. Pre nás starších II. svetová vojna zostala už len v spomienkach, avšak v Juhoslávii vojna pokračuje. V januári uplynulo 1.000 dní obliehania Sarajeva. Bojuje sa aj na Kaukaze v Čečensku.
Ľudia prichádzajú o život nielen vo vojnách a pri rôznych živelných pohromách, ale čo je najviac znepokojujúce, pri stále množiacich sa teroristických činoch. Či už to je v Japonsku, kde v tokijskom metre bolo neznámym teroristom plynom priotrávených okolo 5.000 ľudí, alebo v americkom meste, kde pri výbuchu istej vládnej budovy zahynulo veľa ľudí aj detí, pretože tam bola umiestnená materská škola, či v africkej Rwande, kde v utečeneckom tábore zmasakrovali niekoľko sto ľudí.
Terorizmus sa hlási aj u nás. Výsluch osobného auta s osobou bratislavského podsvetia v strede mesta, či únos syna prezidenta Kováča do Rakúska a iné.
Určitú nervozitu medzi ľuďmi spôsobujú ustavičné nezhody medzi prezidentom a vládou, výzva časti poslancov NZ k prezidentovi, aby odstúpil, neustále zvyšovanie požiadavok predstaviteľov maďarskej menšiny, no a v prvom rade ustavičné zvyšovanie cien a nákladov na domácnosť, ako aj cestovného.
Trochu upokojenia priniesla návšteva sv. otca Jána Pavla II. na Slovensku v dňoch 30. júna až 3. júla. Mnohí naši občania ho privítali už prvý deň v Bratislave. Najviac ich však pricestovalo do Šaštína, kde na sv. omši sa zúčastnilo asi pol milióna ľudí. Niektorí naší mladí spoluobčania cestovali za sv. otcom aj do Nitry a Levoče.

POČASIE


Nový rok začal bez mrazu. Mrznúť začalo po 3. januári. Teploty sa pohybovali do -10 stupňov C a trvali až do 23.-ho, kedy sa mierne oteplilo. 10.-ho snežilo, pričom napadlo asi 15 cm snehu.

Vo februári denné teploty dosahovali +12 až +16 stupňov C. Slabý prímrazok bol od 24.-ho do -3 stupne C.
Prvé dva marcové týždne boli bez mrazu. Teploty v rozmedzí +10 až +12 stupňov C. V polovici mesiaca poklesla teplota na -3 stupne C a priniesla slabé sneženie. 21.-ho padali krúpy. 24. a 25.-ho sa oteplilo na +17 stupňov C. Posledný týždeň bol chladnejší s najnižšou nočnou teplotou -1 stupeň C.
Začiatok apríla bol teplý až +22 stupňov C. Po 10. apríli nastalo ochladenie. Denné teploty poklesli na +6 stupňov C a v noci sa objavil slabý prímrazok. Druhá polovica mesiaca bola teplá s teplotami do +24 stupňov C a daždivá.
Začiatok mája mal polojasné dni s teplotami v rozmedzí od +18 stupňov C do +25 stupňov C. V polovici mesiaca sa ochladilo, dni boli daždivé s teplotou okolo +11 stupňov C. Posledný týždeň vystúpili teploty na +28 stupňov C až +30 stupňov C. Posledné dva dni v mesiaci pršalo.
Do 10. júna bolo daždivo. Teploty cez deň sa pohybovali od +21 stupňov do +26 stupňov C. V polovici mesiaca nastalo zlepšenie počasia. 20.-ho a 21.-ho júna bolo až +30 stupňov C. Pekné a jasné dni sa udržali až do konca mesiaca.
Tohoročný júl bol označený za najteplejší júl posledných 50 rokov. Denné teploty sa pohybovali od +26 až do +32 stupňov C. 21. júla teplota dosiahla +34 stupňov C. Dážď prišiel až 29.-ho, no po ňom sa opäť oteplilo.
August bol teplotne podobný júlu. Teplota cez deň sa pohybovala od +26  do +31 stupňov C. Ochladenie prišlo posledný týždeň. 27. augusta bolo už iba +21 stupňov C a teploty klesali až na +14 stupňov C. Posledné dni pršalo.
Začiatok septembra bol chladný a daždivý. 5.-ho sa začalo oteplovať na +24 stupňov C. Do polovice mesiaca sa striedali daždivé a polojasné dni. Teploty boli v rozpätí +20 - +24 stupňov C. Druhá polovica mesiaca bola chladná, daždivá s dennými teplotami +16 až +18 stupňov C.
V októbri prišlo "babie leto" s peknými dňami a oteplením od +18 do +23 stupňov C. Ochladilo sa po 20.-tom. V noci poklesli teploty až pod bod mrazu do -2 stupne C.
Začiatok novembra bol typický pre tento mesiac. Dážď a chladno. 4.-ho začalo slabo snežiť. V noci bol mráz -5 až -7 stupňov C. Rána boli hmlisté. Občasné sneženie striedal dážď.
Aj prvé decembrové dni boli chladné so snežením a teplotou okolo 0 stupňov C. Väčšie sneženie prišlo 15. decembra. Na Vianoce sa oteplilo, ale po sviatkoch prišiel mráz až -12 stupňov C.

VEREJNÝ ŽIVOT


Túto kapitolu začnem záznamom o ustanovení "Sviatku Slnovratu" na oboch stranách rieky Moravy - rakúskej aj slovenskej, pretože táto udalosť prebehla a podpísaná bola 23. septembra 1994, teda v minulom roku.

Ustanovujúca listina je dvojjazyčná. Prvá časť je v nemeckom jazyku a druhá časť je po slovensky.
Slovenské znenie je takéto:
"Ustanovujeme a povyšujeme starú tradíciu marcheggských obyvateľov - oslavu letného slnovratu plavením svetiel dolu riekou Moravou - na oficiálnu tradíciu na obidvoch brehoch tejto rieky".
Ustanovené roku pána 23. septembra 1994.
Podpísaní:
minister kultúry SR starosta mesta Marchegg
Ľubo Roman Rudolf Pataki
starosta obce Zohor   
kultúrna agentúra LETRA & LINE
Ľudovít Rybár Ján Hladík.
27. januára bolo plenárne zasadanie v obci, na ktorom bola zriadená obecná rada, ktorá sa skladá z 9 členov. Tvorí ju 5 zástupcov HZDS, 2 zástupcovia KDH, 1 zástupca SNS a 1 zástupca SDĽ.
Jozef Braunecker KDH, PhDr. Jozef Brezanský HZDS, Ing. Tibor Cabadaj SNS, Ing. Renáta Duffeková HZDS, Marián Kubala SDĽ, Vladimír Mifkovič HZDS, Ing. Stanislav Polakovič KDH, Nela Rohrerová HZDS, Margita Štibraná HZDS. Za kontrolóra bol ustanovený Ing. Ivan Mackovič.
V časopise "Zohorské ozveny" sa p. Anna Havlíková obrátila k občanom s výzvou o finančný príspevok na obnovenie krížov v chotári našej obce. Do polovice mája sa nazbieralo 11.640,- Sk. Zo zbierky na opravu kaplnky sv. Jána zostalo 740,- Sk. Z tejto sumy sa opravilo 6 krížov a dali sa urobiť 2 lampáše k pomníku padlých pri kostole. Tieto tam chýbali už 10 rokov. Na úprave krížov sa brigádnicky podieľali p. Nikodém Jurových, Jozef Jurkovič, Jožko Sabol, Ján Ščasný, Milka Hubeková a iní.
V máji poskytol OÚ Zohor sumu 3.000,- Sk ako príspevok na vybudovanie náučného chodníka pri rieke Morave.
13. mája konala sa v obci birmovka. Sviatosť birmovania udelil birmovancom p. biskup D. Hrušovský.
11. júna bolo prvé sväté prijímanie.
26. mája na pléne Obecného zastupiteľstva bol prijatý návrh poslancov Jána Hladíka a Ing. Ivana Mackoviča na udelenie titulu "Čestný občan obce Zohor" - ThDr. a PhDr. Jánovi Rybárovi. V tomto návrhu sa uvádza: "Dr. Ján Rybár bol kňazom v našej obci 18 rokov. Tých osemnásť rokov spadá do najťažšieho obdobia pre pravé kresťanské hodnoty. V týchto ťažkých rokoch bolo oproti súčasnosti neporovnateľne ťažšie udržať, šíriť a v konkrétnom živote presadzovať kresťanské a filozofické poslanie. Jeho snaha a spôsob, založený na láske k človeku, na zásadách krásnej spoločnosti a ľudskosti, ho aj dnes, keď sa cirkev riadi svojou vlastnou hierarchiou, radí medzi osoby výnimočné a vzácne. Za túto jeho obetavú prácu plnú ľudskosti a lásky mu navrhujeme udeliť titul "Čestný občan obce Zohor" ako vďaku a úctu obyvateľov Zohora". Nasledujú podpisy Jána Hladíka a Ing. Ivana Mackoviča.
Zároveň s týmto návrhom bol podaný aj návrh na udelenie čestného občianstva prof. Albínovi Brunovskému.
Slávnosť udelenia čestného občianstva Dr. Jánovi Rybárovi sa konala dňa 24. júna o 16,00 hod. na OÚ v Zohore.
Dr. Jána Rybára pred Obecným úradom vítala dychová hudba "Zóhranka" a množstvo ľudí.
Aj v obradnej miestnosti bolo už veľa hostí. Medzi hosťami boli predchádzajúci starostovia obce - Viktor Antal, Vladimír Sloboda a Ľudovít Rybár, ďalej zástupcovia obce Borinka s d. p. zo Stupavy. Slova sa ujala p. starostka Ľ. Havranová. Tento akt označila za významnú udalosť obce, pretože osemnásťročné pôsobenie d. p.  Rybára v našej obci sa natrvalo zapísalo do našich sŕdc a preto titul "Čestný občan" si právom zaslúži. Odovzdala mu ho spolu so symbolickým kľúčom obce z úcty, lásky a vďaky.
Dr. Rybár s dojatím poďakoval. Porozprával o svojom živote, práci a dodal, že všetky tieto pocty sú mu cudzie, jeho životom ho vedie láska k človeku a viera v jeho charakter a krásnu ľudskosť.
S príhovorom a blahoželaním vystúpili aj zástupcovia Borinky, ktorí mu poďakovali za pôsobenie medzi nimi. Medzi gratulantami bola aj rádová sestra Vierka Ščasná, ktorá pôsobí v misiách v Rusku na Sibíri.
Ženský spevácky zbor pod vedením Nely Róhrerovej zaspieval niekoľko piesní. Po slávnostnom zápise do Pamätnej knihy a prípitku slávnosť na OÚ skončila. Dr. Ján Rybár s množstvom kvetov, ale aj ľudí v sprievode za zvukov dychovej hudby prešiel do kostola, kde slúžil slávnostnú sv. omšu.
Uvediem krátky životopis: Kňaz, spisovateľ  a maliar ThDr. a PhDr. Ján Rybár narodil sa 1. februára 1911 v Černíku vo viacdetnej rodine. Gymnázium absolvoval v Nových Zámkoch a Seminár v Trnave. Potom išiel k piaristom. V r. 1938 bol vysvätený a v r. 1939 skončil všetky štátnice z germanistiky a filozofie. Na rehoľnom gymnáziu v Trenčíne učil nemčinu až do r. 1945, kedy gymnázium zrušili. Nakoľko mal normálne štátnice, prešiel na štátne školy, kde vyučoval aj ruštinu, pretože nemčina v tom čase bola označená za fašistický jazyk a vyučovať sa nesmela. Prišiel rok 1950, kedy jednej noci prišli a zobrali ich. Dostal sa do Hronského Beňadika, kde niekoľko mesiacov dojil kravy. Neskôr sa dostal ako kaplán a po čase ako farár do Mariatálu. Bol tam 18 rokov, tých najhorších. Večné vyšetrovačky boli príčinou žalúdočných vredov a dvoch operácií. Ďalej pôsobil ako kňaz v Štefanovej a potom 18 rokov u nás v Zohore. Vo februári 1991 odišiel na odpočinok do Charitného domova v Pezinku.
25. júna konala sa v kultúrnom dome slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia školského roku 1994/95. Okrem kultúrneho programu, ktorý pripravili žiaci Základnej školy, prebehla zároveň dobročinná akcia - zbierka hračiek pre deti z detských domovov. Iniciátormi boli "Zohorské ozveny", Jednota dôchodcov v Zohore a ZŠ. Vyzbieralo sa množstvo hračiek, ale aj peniaze, za ktoré kúpili banány a spolu s časťou hračiek odovzdali v Detskom domove v Malackách. Druhú časť hračiek poslali poštou do Detského domova v Spišskom Štiavniku v okrese Poprad, odkiaľ prišiel ďakovný list od riaditeľa tohoto zariadenia, p. Jozefa Rejniča. Na akciu prispel aj OÚ v Zohore.
1. júna bola pozastavená činnosť Obecnej polície.
V mesiacoch máj až september sa uskutočnilo niekoľko pútí. V máji to bola päť do Marianky /Mariatálu/, kde počas omše, ktorú slúžil p. arcibiskup Ján Sokol, účinkoval katolícky hudobno-spevácky súbor mládeže zo Zohoru, ktorý viedol Tomáš Fóra. Ďalšie púte boli do Turzovky, Littmanovej, Králikov a rakúskeho Mariazellu.
V októbri ženy uskutočnili zájazd do Polska za lacnejším nákupom.
V auguste prichádza k zmene v cirkevnom vedení obce.
7. augusta odchádza d. p. Imrich Végh na nové pôsobisko.
10. augusta na našu faru prichádza p. dekan Jozef Slamka, ktorý je aj vo funkcii prezidenta Slovenskej katolíckej charity a d. p. Ján Klimo.
15. augusta sa konala slávnostná sv. omša s uvedením nového p. farára. Bola za účasti viacerých kňazov z okolia ako aj odchádzajúceho d. p. I. Végha. Omša bola spojená s obradom obnovenia kňazského sľubu a prísahy kňaza.
Za krátky čas po nástupe p. dekana Slamku, začali sa pravidelné mesačné zbierky na opravu kostola a prestavbu fary.
11. novembra konala sa nezvyklá slávnosť. Bolo to slávnostné odhalenie pomníka dvom americkým letcom - seržantovi Mertonovi W. Haighovi a pilotovi poručíkovi Johnovi Fassnachtovi, ktorí počas II. svetovej vojny - 17. októbra 1944 zahynuli pri havárii bojového lietadla B-24-Liberator - 15. americkej leteckej armády. Lietadlo dopadlo v chotári našej obce v časti "Piesky" - "Šutrová jama".
Keďže sa táto udalosť v kronike nespomína, vrátim sa k nej teraz.
17. októbra 1944 mali americké lietadlá bombardovať Viedeň. Nad Viedňou bola hustá dymová clona, lietadlá tak mali sťaženú viditeľnosť. Vtedy zasiahla protilietadlová obrana Viedne. Niektoré lietadlá zostrelila, niektoré ťažko poškodené sa snažili dostať na svoju leteckú základňu na Apeninskom poloostrove. Jeden z protilietadlových granátov zasiahol aj bombardér s pilotom poručíkom Johnom Fassnachtom a strelcom štábnym seržantom Mertonom Haighom. Toto lietadlo sa zrútilo na územie nášho chotára na Pieskoch. Bolo to o 12,13 hod. Skôr než dopadlo lietadlo na zem, mohli naši občania sledovať biele kopule otvorených padákov, ktoré pomali klesali k zemi. Bolo ich sedem. Dopadli na rôznych miestach v našej obci. Tu ich najprv zadržali slovenskí žandári, ale tí ich museli odovzdať nemeckým poľným žandárom a vojakom, ktorí boli práve vtedy s vojenským transportom v našej železničnej stanici. Títo siedmi Američania prežili do konca vojny v nemeckom zajateckom tábore pri mestečku Barth a po skončení vojny vrátili sa domov. V lietadle zostal jeho pilot, poručík Fassnacht a mŕtvy strelec štábny seržant Haigh. Pilot síce z lietadla vyskočil, ale padák sa mu neotvoril a tak zahynul v poli za kanálom, kde je teraz postavený pomník.
Oboch mŕtvych letcov pochovali na našom cintoríne. Ich hrob bol na konci cintorína v susedstve dnešného domu smútku. Tu odpočívali až do októbra 1946, kedy ich telá exhumovali a previezli do Francúzska na cintorín St. Avod - 7.10.1946.
Pozn. Niektoré údaje som prevzala z článku p. Juraja Rajninca, ktorý bol uverejnený v jednom z decembrových čísel r. 1995 novín "Slovenská republika".
Pán Juraj Rajninec bol iniciátorom postavenia tohoto pomníka a zúčastnil sa aj slávnosti jeho odhalenia, dňa 11. novembra 1995. Organizátormi bol náš OÚ a Klub leteckej histórie pri historickom múzeu SNM v Bratislave, ktorého členom je aj p. Rajninec. On je aj autorom návrhu pomníka spolu s p. Ivanom Ebringerom. Pomník stojí na mieste, kde sa predpokladá, že bolo nájdené mŕtve telo pilota Fassnachta. Má tvar zlomeného krídla a umiestnená je na ňom doska s menami z pôvodného pomníka na cintoríne.
Na slávnostnom odhalení sa zúčastnil hosť z USA, pracovník ambasády USA, štábny seržant p. Cody Hufmann, p. I. Ebringer, p. starostka Ľubica Havranová a niekoľko našich občanov, pamätníkov tej udalosti a novinári. Pokračovanie bolo na OÚ malým posedením, ktoré spestril detský spevácky zbor pod vedením p. uč. Rohrerovej. Najväčšími obdivovateľmi p. Codyho Hufmanna boli deti z tohoto speváckeho zboru.
Dňa 18. novembra sa konala posviacka hasičskej zástavy a hasičskej - požiarnej zbrojnice miestneho Zboru požiarnej ochrany. Slávnosť sa začala stretnutím zohorských hasičov s ich družobnými partnermi z Čiech a Rakúska pri požiarnej zbrojnici, odkiaľ slávnostným pochodom za doprovodu zohorskej dychovej hudby prešli do kostola, aby sa zúčastnili sv. omše. Na tejto omši sa zúčastnilo veľa občanov. Na konci omše d. p. Ján Klimo posvätil obnovenú hasičskú zástavu. Po skončení obradu sa v sprievode prešlo opäť k požiarnej zbrojnici, ktorú tiež vysvätili. Nasledoval oficiálny príhovor a zatĺkanie pamätných klincov do žrde zástavy. Každý občan, alebo organizácia, za určitý finančný poplatok si mohol zakúpiť klinec a tento potom na pamiatku zatĺcť do žrde zástavy. Takto miestny Zbor požiarnej ochrany získal sumu 17.410,- Sk.
V súčasnej dobe má miestny dobrovoľný Zbor požiarnej ochrany 75 členov, z toho 34 žien. Od r. 1990 má táto organizácia družbu s požiarnikmi z nemeckého Hanoveru. V lete u nás strávilo asi 15 hanoverských detí prázdniny. Ubytovaní boli v MŠ. Uskutočnili niekoľko výletov do Bratislavy a na vodné dielo Gabčíkovo.
V tomto roku sa naši požiarnici zúčastnili na niekoľkých súťažiach.
10. júna na súťaži v Lozorne ženy obsadili prvé miesto.
24. júna v Lábe sa konal III. ročník - Memoriál Dobiáša Ondroviča. Z 12 družstiev naše ženy boli opäť prvé.
V tomto zázname používam dve rovnoznačné slová. Staršie hasič a novšie, pravopisne správne - požiarnik. Pretože nám je stále bližšie slovo hasič ako požiarnik a u niektorých našich občanov požiarna zbrojnica je stále hasičáreň, dovolila som si použiť obe slová.
1. decembra uskutočnil sa slávnostný zápis do pamätnej knihy na OÚ zaslúžilých, niekoľkonásobných, dobrovoľných darcov krvi, držiteľov Jánskeho plakiet bronzových, strieborných a zlatých. Držiteľmi zlatej Jánskeho plakety  - za 40 bezplatných odberov krvi v našej obci sú: Jozef Ščasný, Kamil Tomša, Ján Zvara, Tibor Kubenko, Ján Polgár, Jozef Kovár, Marián Kubala, Jozef Greif.
25. decembra dožil sa náš rodák, akademický maliar, národný umelec a profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Albín Brunovský, 60 rokov. Pri príležitosti tohoto významného jubilea konala sa na našom OÚ slávnosť, pri ktorej mu bol udelený titul "Čestný občan obce Zohor". K jubilantovi sa prihovorila p. starostka Havranová. Slávnosť pesničkami spestril ženský spevácky zbor, pod vedením p. Rohrerovej. Na slávnosti sa zúčastnila aj jubilantova manželka, jeho sestra a ďalší známi a príbuzní. Jubilant spolu so symbolickým kľúčom dostal aj kyticu z vybranej zohorskej zeleniny - plodov Záhoria, ako vďačnú pripomienku na obraz, ktorý namaľoval pre náš kultúrny dom a dal mu názov "Bohyňa Záhoria".
V tomto roku bola v našej obci aj jedna "Diamantová svadba" - pri príležitosti 60. výročia uzavretia manželstva medzi p. Annou r. Ščasnou a p. Ondrejom Vachálkom, bývajúcich Na riadkoch 29.

KULTÚRA


V kultúrnom dome sa konalo niekoľko zábav a spoločných večierkov a bežné diskotéky.

27. januára zábava usporiadaná Združením rodičov pri ZŠ.
19. februára detský fašiangový karneval.
20. februára zábava - koniec fašiangov.
29. marca prišiel do dediny cirkus, čo uvítali najmä deti.
28. mája, aj keď trochu oneskorene, konala sa oslava Dňa matiek. Program tvorili pesničky, básničky, divadielko, ale aj hudba, ktoré pripravili deti od tých najmenších po dospelých. Vyhrávala detská skupina Vega. Celá akcia prebehla pod patronátom OÚ.
29. mája sa dôchodcovia zúčastnili divadelného predstavenia Radošínskeho naivného divadla "Lá-ska-nie".
1. jún - oslava Medzinárodného dňa detí. Žiaci tento deň namiesto vyučovania mali divadelné predstavenie "Učiteľka a sedem puberťákov". Po predstavení dostali balíčky so sladkosťami.
4. júna prebehlo dedinou trochu vzrušenia. Pri domoch, kde mali slobodné dievčatá, zastalo auto, vystúpil z neho vysoký černoch v obleku, s kyticou v ruke, zazvonil. Keď mu otvorili, predstavil sa ako budúci manžel ich dcéry. Takto sa to niekoľkokrát zopakovalo. Vysvitlo, že nádejný ženích, ktorý v žiadnom dome nepochodil, je známy komik a spevák Ibrahim Maiga a celé toto natáčala Slovenská televízia pre reláciu "Skrytá kamera". V poslednom zábere bol pri bráne hrozivo vyzerajúci otec s kusom železa v ruke.
Ešte raz natáčali pre túto reláciu v Zohore a to chodili s darom pre 100-ročnú jubilantku.
V dňoch 10. júla - 16. júla prebehlo letné výtvarno-dramatické sústredenie pre deti od 5 rokov. Deti pracovali pod vedením odborných lektoriek. Vyvrcholenie akcie bolo dňa 16. júla v KD výstavu prác mladých výtvarníkov a divadelným predstavením divadelníkov. Deti dostali aj osvedčenie o absolvovaní sústredenia.
19. septembra opäť dôchodcovia boli v Bratislave v divadle na predstavení "Nebo, peklo, raj".
Počas letných mesiacov v nedeľné poobedia, pri peknom počasí, pred kultúrnym domom, ktorý v tom čase mali v prenájme bratia Vladimír a Pavol Mifkovič, hrávala dychová hudba. Striedavo účinkovala naša "Zóhranka", stupavská "Záhorienka" a detská hudobná skupina Vega.
23. septembra bola hodová zábava.
18. novembra mali zábavu 50-nici.
25. novembra uskutočnilo sa stretnutie dôchodcov z nášho regiónu. V kultúrnom dome im vyhrávala "Veselá muzika" zo Stupavy a detská hudobná skupina Vega.
10. decembra v starej škole - teraz Osobitná škola - uskutočnila sa výstava kníh Spolku sv. Vojtecha, spojená s predajom.
10. decembra sa uskutočnil v Marianke v pútnickom chráme spoločný vianočný koncert dvoch speváckych zborov. Mužského speváckeho zboru z rakúskeho Marchegga a nášho zohorského Miešaného cirkevného zboru Glória. Bolo to pekné kultúrne podujatie, ktoré malo vysokú úroveň. Po koncerte sa obidva súbory, na pozvanie OÚ Marianky, stretli na príjemnom posedení.
15. decembra detská spevácka skupina Kvapky a hudobná skupina Vega navštívili náš klub dôchodcov. Spríjemnili predvianočnú pohodu predstavením vianočnej spevohry "Živý Betlehem". Predstavenie sa veľmi páčilo. Je to spracovaný biblický príbeh narodenia Pána Ježiša v spevoch a koledách. Réžiu a úpravu piesní previedla Ing. Mária Mackovičová, ktorá je vedúcou speváckej skupiny Kvapky. Hudobnú spoluprácu mala skupina Vega a technické zabezpečenie Ing. Bibiana a Juraj Štefanovičoví. S touto hrou sa predstavili aj na Vianoce - 25. decembra v našom kostole. Kostol bol zaplnený do posledného miesta. Hra sa aj tu stretla s veľkým úspechom.
29. decembra bol v kostole v poradí už tretí vianočný koncert Zmiešaného cirkevného zboru Glória, pod vedením Janky Valovičovej a Oľgy Hladíkovej. Okrem spevu sa na koncerte predstavila hrou na flaute Zuzka Valovičová a na syntetizátor zahrala Veronika Hladíková.
31. december - na Silvestrovskej zábave sa Zohorania rozlúčili so starým rokom a privítali nový. Noc opäť ožiarilo množstvo svetlíc.
V tomto roku oslávila hudobná skupina Vega 5 rokov svojej činnosti. Pod vedením manželov Štefanovičovcov uskutočnili veľa vystúpení v obci, ale aj v okolí. Často vystupovali v detských domovoch, v domoch a kluboch dôchodcov, robili koncerty postihnutým deťom, účinkovali na bratislavskom Kultúrnom lete, na detských diskotékach aj pred našim kultúrnym domom.

POĽNOHOSPODÁRSTVO


Roľnícke družstvo pestovalo obilniny, repku olejnú, kukuricu, slnečnicu, kapustu. Žatva repky olejnej začala 17. júla, obilie začali žať 28. júla.

Súkromníci na svojich poliach pestovali okrem obilia - žita a jačmeňa, zemiaky, koreňovä zeleninu, cibuľu, uhorky a kukuricu. Mnohí so zeleninou chodia na trhy najmä do Bratislavy. Do brna chodia už iba ojedinele. Cena nových zemiakov na konci jari sa pohybovala okolo 25,- Sk. Krádeže zemiakov, cibule, zeleniny a na družstve kapusty, sa stále opakujú.
V tomto roku museli vyrúbať časť borového lesa pri ceste do Lábu - za Inkulom", pretože stromy boli údajne napadnuté škodcom.

ŠKOLSTVO


V obci aj naďalej pôsobia 3 školské zariadenia - Materská škola, Základná škola a Osobitná škola. Ich vedenie sa oproti minulému roku nezmenilo.

Začiatok školského roku 1995/96 bol v kultúrnom dome, ale netradičný. Okrem príhovoru p. riaditeľky, ktorá privítala učiteľov a žiakov, bolo na programe divadelné predstavenie financované OÚ a prváci ako spomienku na svoj prvý deň v škole, dostali od p. starostky pekné knižky.
V tomto školskom roku pokračovalo vyučovanie nemeckého a anglického jazyka už od 3. ročníka. Na škole pracovalo viacero záujmových krúžkov. Športové - basketbalový a tenisový, spevácky, krúžok vyšívania, nemeckého jazyka, rádioamatérsky, hudobná skupina Vega.
Pokračuje sa v celoslovenskom projekte "Zdravá škola". Tento projekt má za úlohu zlepšiť životné prostredie. Zvýšenie starostlivosti o školskä záhradu, o športoviská, zlepšenie estetizácie interiéru školy. Ďalej zlepšenie zdravotného stavu žiakov a ostatných pracovníkov školy, boj proti drogám, zlepšenie medzhiľudských vzťahov, vzťahu ku škole, humanizácia vyučovania.
Žiaci v tomto roku navštívili výstavu Bienále Ilustrácií Bratislava, zúčastnili sa na výchovnom koncerte "Tváre hudby", na divadelnom predstavení muzikálu "Jozef a jeho plášť" na Novej scéne v Bratislave, uskutočnili exkurziu do Planetária" v Hlohovci, prispeli do programu Dňa matiek, uskutočnila sa v kultúrnom dome "Slávnostná akadémia" pri príležitosti ukončenia školského roku, ktorá bola spojená s akciou "Daruj hračku", zúčastnili sa programom na stretnutí dôchodcov, spevácky zbor zaspieval na OÚ pri stretnutí s pracovníkom ambasády USA, štábnym seržantom p. Cody Hufmannom pri príležitosti odhalenia pomníka dvom americkým letcom, ktorí zahynuli na našom území počas II. svetovej vojny. Žiaci sa aj zabávali na fašiangovom karnevale a 5. decembra na stretnutí s Mikulášom, ktorý im priniesol darčeky a zahrala im hudobná skupina Vega.
Mnohé z týchto akci sa mohli uskutočniť vďaka OÚ v Zohore, sponzorom p. Gerthofera, Hladíka, Mifkoviča, Besedu, Majerníka, SDSS v Zohore, Zohorským ozvenám a ďalším podnikateľom.

ŠPORT


Aktívnu činnosť vyvíjali futbalisti klubu FC Družstevník Zohor. Trénerom mužov dorastu bol Milan Hrica a žiakov Miloš Jurových. Muži hrali IV. ligu skupiny B
.
Starší dorastenci hrali I. triedu skupiny B. V tejto skupine dosiahli 2. miesto. Najlepší strelci dorastu v tejto okresnej súťaži boli - na 1. mieste Patrik Orth, ktorý nastrieľal 29 gólov a Peter Rybár s 13 gólmi obsadil 3. miesto.
Starší žiaci hrali okresnú súťaž skupiny A a umiestnili sa na 4. mieste.
Tenis klub Zohor rozrástol sa na 30 členov. Pekný tenisový areál, na mieste bývalej "Hubočiny", má teraz 3 dvorce. Každoročne sa tu odohrajú 3 turnaje z celoslovenskej termínovej listiny.
Dňa 15. apríla sa uskutočnilo medziklubové priateľské stretnutie v tenise družstiev medzi TK Zohor a Ebreichsdorf - Rakúsko. Z našej strany sa zúčastnilo 7 aktívnych hráčov, hostí z Rakúska bolo 6. Stretnutie skončilo víťazstvom Zohora 6:3. Hostia boli príjemne prekvapení úrovňou tenisového areálu. Odveta sa uskutočnila 27. mája v tenisovom areáli obce Unterwaltersdorf v Rakúsku. Aj tu zvíťazili Zohorania 12:3. Hostitelia prejavili záujem o nášho t. č. najlepšieho hráča Daniela Valenta pre reprezentáciu ich klubu v r. 1996. Pri stretnutí v Zohore hrali Daniel Valent, Branislav Križan, František Vícena, Rudolf Kovár ml., Ing. Vladimír Struhár, Andrea Ondríková-Struhárová a Andrea Haramiová. Hostia - Štefan Baroti, Andreas Olbrok, Peter Brauer, Franz Kopp, Gerhard Planer, Peter Saneczek.
V slovenských súťažiach v r. 1994 naše tenisové družstvo vyhralo krajský prebor II. a postúpilo do krajského preboru I. V tomto roku - 1995 v krajskom prebore spomedzi 8 družstiev sa umiestnili na poslednom, hrali: Daniel Valent, František Hubek, Rudolf Kovár ml., Vladimír Struhár, Branislav Križan, Dušan Vachálek.
Družstvo žien obstálo lepšie. Zo šiestich družstiev tej istej súťaže obsadili 5. miesto a v súťaži sa udržali. Družstvo žien tvorili: Andrea Ondríková, Andrea Haramiová, Petra Križanová, Anna Hubeková a Juricová.
V celoslovenskom rebríčku medzi ženami je Andrea Ondríková na 39. mieste a medzi mužmi Daniel Valent na 121. mieste.
3. apríla bol v obci založený karatistický oddiel. Tvoria ho predovšetkým deti, ktoré chodia trénovať do Stupavy. Oddiel je súčasť TJ Bratislava.
26. decembra konal sa 4. ročník Vianočného volejbalového turnaja v telocvični ZŠ. Zúčastnilo sa ho 28 hráčov v piatich družstvách.

VÝSTAVBA


17. júla začali Vodohospodárske stavby Bratislava budovať v obci kanalizáciu. Do konca roka bolo vybudované 3 km so 130 prípojkami.

V auguste sa začalo s ubodaním skládky odpadov na mieste bývalej "Šutrovej jamy". Budovania sa ujala firma Váhoslav Žilina.
V tomto roku bolo zavedené aj vonkajšie osvetlenie kostola. Začala sa aj prestavba fary.
Vrátim sa ešte k oprave krížov. Medzi občanmi sa vyzbieralo 19.000,- Sk. 6 krížov v poli opravil Ján Kovár. V obci bola veľmi poškodená socha sv. Jozefa. Tú zreštaurovali manželia Oľga a Vlado Zálesňákoví. Opravili aj sochu sv. Vendelína a sv. Antona. František Hubek ml. pracoval na opravách sv. Margity, Božského srdca a ďalších pred kostolom.

POHYB OBYVATEĽSTVA


V tomto roku sa narodilo 17 detí. Zomrelo 34 občanov. K pobytu sa prihlásilo 50 a odhlásilo 45 osôb. Manželstvo v obci bolo uzavretých 11 a mimo obce 15. Počet obyvateľov ku dňu 31. decembra 1995 bol 2.945.
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie