Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2021

Rozpočet 2020

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023

 
 

 

 

Schválený rozpočet na roky 2021 až 2023

 

  2,9 MBRogramový rozpočet 2021 new-window

 

Zmeny rozpočtu na rok 2021

Finančné plnenie rozpočtu 2021

 

Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2021

 

V zmysle VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na územní obce Zohor a Dodatku č. 1 k tomuto VZN účinného dňom 1.1.2020 obec Zohor oznamuje, že v roku 2021 vybrala poplatok za rozvoj vo výške 21.462,50 €.

 

Tento poplatok bude použitý v nasledujúcom účtovnom období v roku 2022. 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie