Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2021

Rozpočet 2022

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024

 

 

Schválený rozpočet na roky 2022 až 2024

  2,7 MBRogramový rozpočet 2022 new-window

Záverečný účet obce Zohor za rok 2022

  107 kBInformácia  new-window

  454 kBZáverečný účet 2022  new-window

 
 

Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2022

 

V zmysle VzN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Zohor a Dodatku č. 1 k tomuto VzN účinnému dňom 1.1.2020 obec Zohor oznamuje, že v roku 2022 vybrala poplatok za rozvoj vo výške 3 667,50 €.

Obec použila v roku 2022 výnos z miestneho poplatku za rozvoj na úhradu nákladov na komunikáciu Na Pasienkoch-Brezová vo výške 55 384,- EUR.

Použitie poplatku za rozvoj za roky 7-12/2020 vo výške 30 331,50 EUR, za obdobie 1-12/2021 vo výške 21 462,50 a za obdobie 1-8/2022 vo výške 3590,- EUR.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie