2019

 

Milan Kimlička

Karol a Cecília Lackoví

Jana Ščepánková

 

2018

 

MVDr. Miloslav Struhár

 

2017

 

Dušan Greger

Ing. Mgr. Roman Šimoník

 

2016

 

Zuzana Greliková

Lesia Slezáková

Eva Valovičová

 

2014

 

Jana Cabadajová

Vendelín Fumač

Michal Ščepánek

 

2013

 

Ľudmila Zálesňáková

Anna Havlíková

manž. Juraj a Bibiana Štefanovičovci

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie