2019 

 

Ján Hladík

Ivana a František Grelikoví

Andrej Lacko

 

2018 

 

Jakub Badrna

Dobrovoľný hasičský zbor Zohor

 

2017 

 

Ing. Jozef Pavlásek

Cirkevný spevácky zbor Glória

Chrámový zbor Cantate Domino

 

2016 

 

PaedDr. Ján Masarovič

Viera Šebová

 

2014 

 

MUDr. Anna Klimentová

Ing. Oľga Martinkovičová

MVDr. Pavol Matlovič

 

2013 

 

Františka Požgayová

Anna Ondríková

Milan Hrica

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie