Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2019

Rozpočet 2019

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2019

   59 kBInformácia k návrhu rozpočtu 2019 - 2021 new-window

Schválený rozpočet na roky 2019 až 2021

 2,12 MBProgramový rozpočet obce Zohor na roky 2019 až 2021 new-window

Zmeny rozpočtu na rok 2019

Finančné plnenie rozpočtu 2019

Záverečný účet obce Zohor za rok 2019

   417 kBZáverečný účet obce - informácia new-window

      6 MBZáverečný účet obce new-window

 2,45 MBHodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Obce Zohor k 31.12.2019 new-window

 

 

Oznámenie o použití Poplatku za rozvoj za rok 2019

 

V zmysle VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Zohor a Dodatku č. 1 k tomuto VZN účinnému dňom 1.1.2020 Obec Zohor oznamuje, že v roku 2019 použila poplatok za rozvoj vo výške 9 707,00 EUR na  financovanie rekonštrukcie školskej jedálne pri ZŠ v Zohore. Investičná faktúra INV/0012/19 dodávateľa Granec Ján, Dolná 59, Zohor. Jedná sa o zostatok poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia. 

 

Výška zaplateného výnosu za rok 2019 je 23 920,50 €. Tento poplatok bude použitý v nasledujúcom účtovnom období v roku 2020.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie