Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2017

Rozpočet 2017

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019

Schválený rozpočet na roky 2017 až 2019

Návrh rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Zmeny rozpočtu na rok 2017

Finančné plnenie rozpočtu 2017

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie