Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2014

Rozpočet 2014

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016

Schválený rozpočet na roky 2014 až 2016

Návrh rozpočtu na rok 2014

Schválený rozpočtu na rok 2014

Zmeny rozpočtu na rok 2014

Finančné plnenie rozpočtu 2014

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie