Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. mája 2020 zomrel náš občan Stanislav PETRÍK vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 11.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v piatok 29. mája o 14,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie