Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júla zomrela naša občianka Mária HAVLÍKOVÁ rodená Valovičová vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 32.

 

Pohreb zosnulej začne svätou omšou v sobotu 11. júla o 13,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie