Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. augusta 2020 zomrela naša bývalá občianka Naďa ORTHOVÁ rodená Hricová vo veku 42 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok, predtým Zohor, Školská 3.

 

 Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 9. septembra o 15,00 hodine na obecnom cintoríne v Plaveckom Štvrtku. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie