Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. augusta zomrela naša bývalá občianka Karolína ŠTEFANOVIČOVÁ rodená ŠČASNÁ vo veku 83 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v utorok 10. augusta o 14,00 hodine v bratislavskom krematóriu. 

 

     Česť jej pamiatke!


 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie