Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. októbra zomrel náš občan Roman VICEN vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 14.

 

Pohreb zosnulého sa začne v pondelok 25. októbra o 14,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť ich pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie