Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. januára zomrela naša občianka Mária KIMLIČKOVÁ rodená Sedláková vo veku nedožitých 64 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 124.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 11. januára o 14,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie