Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára zomrela naša bývalá občianka Helena LEDNÍKOVÁ rodená Cabadajová vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Železničiarska ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8. februára o 14,00 hodine v kostole v Lozorne.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie