Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca zomrela naša občianka Viola MASAROVIČOVÁ vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 10.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 8. marca od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore. Smútočný obrad začne o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a hneď po jeho skončení bude obrad pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie