Zoznam dlžníkov

Obec Zohor ako správca dane podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2014, u ktorých výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Zoznam daňových dlžníkov (.pdf, 155 kB)

 

Obec Zohor  zverejňuje zoznam  dlžníkov na stočnom, na nájomnom a na službách spojených s prenájmom bytových a nebytových priestorov podľa stavu k 31.12.2012, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov u fyzickej osoby presiahla 160 € a u právnickej osoby 600 €.

Zoznam dlžníkov (.pdf, 148 kB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie