úvod  Samospráva  Základné dokumenty  Verejné obstarávanie  2020  Zákazky s nízkou hodnotou

 

Verejné obstarávanie 2020

Zákazky s nízkou hodnotou

Sanácia schodiska a odvodnenie tribúny

Veľkosť Popis Dátum
260 kB Výzva na prekladanie ponúk 12.05.2020
124 MB Techincká správa 12.05.2020
129 Kb 01_ZOHOR_TRIBNA_SIT 12.05.2020
152 kB 02_ZOHOR_TRIBNA_PDORYS_SS 12.05.2020
143 kB 03_ZOHOR_TRIBNA_POHAD_REZ_SS 12.05.2020
198 kB 04_ZOHOR_TRIBNA_PDORYS_NS 12.05.2020
193 kB 05_ZOHOR_TRIBNA_POHAD_REZ_NS 12.05.2020
70 kB OB01 12.05.2020
83 kB Z01 12.05.2020
129 kB Z02 12.05.2020
71 kB Z03 12.05.2020
41 kB Zadanie_02_Zamocnicke_vyrobky 12.05.2020
20 kB Priloha c. 3 - Návrh na plnenie kritérií 12.05.2020

„Garáž hasičská zbrojnica v Zohore - rekonštrukcia“

Veľkosť Popis Dátum
260 kB Výzva na prekladanie ponúk 12.05.2020
124 kB Techincká správa 12.05.2020
210 Kb Situácia 12.05.2020
171 kB Strecha 12.05.2020
191 kB Pôdorys 12.05.2020
187 kB Rez 12.05.2020
183 kB Pohľady 1 12.05.2020
178 kB Pohľady 2 12.05.2020
41 kB Príloha č. 2 - Garáž hasičská zbrojnica Zohor_Zadanie 12.05.2020
20 kB Priloha c. 3 - Návrh na plnenie kritérií 12.05.2020

Sanácia schodiska a odvodnenie tribúny

Veľkosť Popis Dátum
50 kB Výzva na prekladanie ponúk 02.04.2020
295 MB Technická správa 02.04.2020
125 Kb 01_ZOHOR_TRIBÚNA_SIT 02.04.2020
152 kB 02_ZOHOR_TRIBÚNA_PÔDORYS_SS 02.04.2020
143 kB 03_ZOHOR_TRIBÚNA_POHĽAD_REZ_SS 02.04.2020
198 kB 04_ZOHOR_TRIBÚNA_PÔDORYS_NS 02.04.2020
193 kB 05_ZOHOR_TRIBÚNA_POHĽAD_REZ_NS 02.04.2020
70 kB Obklad 02.04.2020
83 kB Z01 02.04.2020
129 kB Z02 02.04.2020
71 kB Z03 02.04.2020
176 kB Zámocnické_výrobky 02.04.2020
17 kB Priloha c. 3 - Navrh na plnenie kriterii 02.04.2020

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu: „Materská škola Zohor" - Doplnenie

Veľkosť Popis Dátum
50 kB Doplnenie Výzvy na predloženie CP-PD-Materská škola Zohor 20.03.2020
295 MB Príloha č.1 polohopisné a výškopisné zameranie 20.03.2020
  Príloha č.2 foto 1 20.03.2020
  Príloha č.2 foto 2 20.03.2020
  Príloha č.2 foto 3 20.03.2020
  Príloha č.2 foto 4 20.03.2020
  Príloha č.2 foto 5 20.03.2020
  Príloha č.2 foto 6 20.03.2020
  Príloha č.2 foto 7 20.03.2020
54 kB Príloha č.3 regulatívy občianskej vybavenosti 20.03.2020
335 kB Príloha č.4 situácia_parkoviska 20.03.2020

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu: „Materská škola Zohor"

Veľkosť Popis Dátum
39 kB Výzva na predkladanie ponúk 09.03.2020
12 MB Príloha č. 1 - Zistenie priebehu IS - Overenie prítomnosti IS 09.03.2020
24 kB Príloha č. 2 - Návrh kritérií 09.03.2020
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie