úvod  Samospráva  Základné dokumenty  Verejné obstarávanie  2021  Zákazky s nízkou hodnotou

 

Verejné obstarávanie 2021

Zákazky s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia chodníka na Lábskej ul. v Zohore

Veľkosť Popis Dátum
44 kB Výzva na prekladanie ponúk 03.12.2021
420 kB Výzva na prekladanie ponúk - doplnenie informácie 10.12.2021
44 kB Príloha 1 - 00 - Štítok - obálka 03.12.2021
348 kB Príoha 1 - 01 - Sprievodná a technická spárva 03.12.2021
312 kB Príloha 1 - 02 - Situácia 03.12.2021
896 kB Príloha 1 - 03 - Pozdĺžny profil 03.12.2021
378 kB Príloha 1 - 04 - Vzorové priečne rezy 03.12.2021
231 kB Príloha 1 - 05 - Priečne rezy 03.12.2021
1,4 MB Príloha 1 - 06 - Vytyčovaný výkres 03.12.2021
651 kB Príloha 1 - 07 - Dočasné dopravné značenie 03.12.2021
60 kB Príloha 2 - Krycí list 03.12.2021
22 kB Príloha 3 - Vyhlásenie uchádzača 03.12.2021
264 kB Príloha 4 - Návrh zmluvy o dielo 03.12.2021

„Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci Zohor na zimné obdobie 2021/2022“

Veľkosť Popis Dátum
741 kB Výzva na prekladanie ponúk 17.08.2021
43 kB Návrh na plnenie kritérií 17.08.2021

Plastové záhradné kompostéryna biologicky rozložiteľný

Veľkosť Popis Dátum
32 kB Výzva na prekladanie ponúk 15.03.2021
33 kB Kúpna zmluva 15.03.2021

 

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemku parcela registra "C" KN parc. č. 843/7 a časti pozemku parcela registra "C" KN parc. č. 843/19

  464 kBVyhodnotenie OVS pozemok 

 

Veľkosť Popis Dátum
2 MB Obchodná verejná súťaž 14.01.2021
252 kB Príloha č. 1 - zameranie 14.01.2021
291 Kb Príloha č. 2 - zákres 14.01.2021
20 kB Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) 14.01.2021

 

Dodávka elektrickej energie pre obec Zohor

Veľkosť Popis Dátum
46 kB Výzva na predloženie ponuky 14.01.2021
446 kB Prehľad odberných miest 14.01.2021
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie