258 kBVyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru new-window

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Malacky

 125 kBOchrana lesov pred požiarmi new-window

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Malacky

 125 kBVýzva na jarné upratovanie new-window

 329 kBJarné upratovanie new-window

 119 kBOchrana úrody new-window

 270 kBOchrana prírody new-window

 260 kBOchrana lesov new-window

  83 kBOchrana lesov pred požiarmi 2016 new-window

  

Od 1. januára 2006 je spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností zakázané podľa Čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch

 

  295 kBOchrana lesov pred požiarmi 2017 new-window

  916 kBČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Malacky new-window

1,6 MBAko volať na tiesňovú linku new-window

Úvod  Samospráva  Ochrana obyvateľstva  Požiarna ochrana

Požiarna ochrana

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Vážení občania

 

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod.

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách

 

v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a  vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení  neskorších predpisov,

 

vyhlasuje

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

Význam ochrany lesov pred požiarmi

Vážení občania

 

Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti. Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie, z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, spôsobených neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch, vypaľovaním suchej trávy, zakladaním ohňov v prírode. Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných suchých porastov. môže spôsobiť nemalé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku a životnom prostredí.

 

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Vážení občania

 

Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie