logo

 

Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako predchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti.

 

Projekt prevencie kriminality vám prinášame formou článkov, s príspevkami a odporúčaniami práve od odborníkov v oblasti bezpečnosti. Nižšie budeme zverejňovať vždy novšie príspevky na zaujímavé a aktuálne témy. Buď sa rozhodnete si otvoriť článok, ktorý vás v ten moment zaujme, alebo postupne budete sledovať náš seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú problematiku v oblasti prevencie. Investujte svoj čas do prevencie voči kriminalite, namiesto investovania finančných prostriedkov do opráv po vandaloch a ratovaní ukradnutého majetku. Nič vás nestojí byť ostražitejšími a my vám v tom radi pomôžeme.

 

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a ich obyvateľov pre vás pripravili

Kamerové systémy, s.r.o., Vaši špecialisti na bezpečnosť

www.specialistinabezpecnost.sk

 

 301 kBPomoc pre obete trestných činov dostupná aj mimo krajských miesst new-window

 

 389 kBZákladné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potencionálnou obeťou falošných asistentov sčítania  new-window

 

637 kBReflexné prvky new-window 
641 kBMiesto činu new-window 

 

Projekty obce v oblasti prevencie kriminality

 

V roku 2015 bol rozšírený kamerový systém v obci na základe poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality pod názvom „Rozšírenie obecného kamerového systému obce Zohor – I. etapa“. V prvej etape bola zrealizovaná optická sieť a umiestnené kamery na uliciach Lozornianska a Lábska, ktoré monitorujú vjazd a výjazd z obce. Týmito kamerami bude monitorovaný hlavne pohyb možných páchateľov, ktorí budú vchádzať a vychádzať do obce. V ďalšej etape sa plánuje umiestnenie kamier aj na ostatné výjazdy a vjazdy do obce. K realizácii tohto projektu prispelo MV SR sumou 5.000 € a 20% prispela obec. Miesta, ktoré sú monitorované kamerovým systémom sú riadne označené v zmysle zákona.

prevencia_kriminality_2020

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie