Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára 2015 zomrel náš občan Jozef Majerník vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 7.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. februára 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. januára 2015 zomrela naša občianka Božena Švandová rodená Naglová vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 1.

 

Pohreb zosnulej bude v utorok 27. januára 2015 o 9,30 v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie