Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. februára 2020 zomrela naša občianka Anna BESEDIČOVÁ, rodená Švajdlenková vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Obchodná 2.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 24. februára o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2020 zomrela naša občianka Angela JUROVÝCHOVÁ, rodená Strošová vo veku 97 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 15.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 7. februára o 10,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne obradom na cintoríne o 11,30 hodine. Po obrade nasleduje svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. januára 2020 zomrel náš bývalý občan Štefan KUDLICA vo veku nedožitých 65 rokov, posledne bytom Devínske Jazero, predtým Zohor, Na dieloch 42.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 6. februára o 13,15 hod v bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. februára 2020 zomrel náš občan Jozef EDER vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 9.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 5. februára o 14,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,30 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. januára 2020 zomrel náš občan Konrád KOSTKA vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Na pasienkoch 26.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 20. januára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. decembra 2019 zomrela naša občianka Katarína SLOBODOVÁ, rodená Skrovná vo veku nedožitých 93 rokov, posledne bytom Zohor, Nám. mládeže 21.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 28. decembra o 10,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. decembra 2019 zomrel náš bývalý občan Peter RYBÁR vo veku 77 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na riadkoch.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 12. decembra o 10,30 na cintoríne v slávičom údolí v Bratislave.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. novembra 2019 zomrel náš občan Peter PARTL vo veku nedožitých 39 rokov, posledne bytom Zohor, Kostolná 8.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 27. novembra o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. 

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. novembra 2019 zomrel náš bývalý občan Rudolf ŽIKLA vo veku 80 rokov, posledne bytom Zelenč u Prahy, predtým Zohor, Dolná 47.

 

Pohreb zosnulého bude v stredu 20. novembra o 13,00 hod v Zelenči u Prahy.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. novembra 2019 zomrel náš občan Anton HARAMIA vo veku nedožitých 49 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 19.

 

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 11. novembra o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. novembra 2019 zomrela naša občianka Anastázia STRÍBRNSKÁ vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 5.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 5. novembra o 13,15 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. októbra 2019 zomrel náš občan Ladislav DÚBRAVČÍK vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 15.

 

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 29. októbra o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a  svätá omša bude po obrade v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. septembra 2019 zomrel náš občan Ľudovít HORVÁTH vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova 44.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 23. septembra o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. augusta 2019 zomrela naša občianka EVA VALOVIČOVÁ, rodená Králová, vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 26.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 28. augusta o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. augusta 2019 zomrela naša občianka Anna NAVRÁTILOVÁ VENINGEROVÁ, rodená Malíková, vo veku nedožitých 58 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. augusta o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. augusta 2019 zomrela naša občianka Júlia ŠIMEKOVÁ, rodená Mackovičová, vo veku 86 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 20. augusta o 14,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. augusta 2019 zomrela naša občianka Daniela MIFKOVIČOVÁ, vo veku nedožitých 62 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 14. augusta o 17,00 hod v Dome smútku v Zohore.

Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 31. júla 2019 zomrel náš občan Ján KRIŠTOF vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 111 .

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 5. augusta od 16,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútočný oznam.

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. mája 2019 zomrel náš bývalý občan Alojz ŠTEFFEK, vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, ulica Záhradná 1

Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 16. mája o 14,00 hod v kostole v Máste na následne na novom cintoríne v Stupave


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. mája 2019 zomrel náš bývalý občan Rudolf MACKOVIČ, vo veku 70 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, ulica Krátka

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Stupave v piatok 17. mája o 14,00 hod

Česť ich pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. mája zomrela naša občianka Magda SABOLOVÁ, rodená Matlovičová, vo veku 62 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 23.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 10. mája o 12,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie