Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. januára zomrel náš občan Bernard HARAMIA vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Nad potokom 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 5. januára o 15,00 hodine v Dome smútku v Stupave pri novom cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. decembra zomrela naša bývalá občianka Helena Prosňáková rodená Martinkovičová vo veku 69 rokov, posledne bytom Gbely, predtým Zohor, Dolná 66.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 29. decembra o 11,00 hod v kostole v Stupave.

      

      Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. decembra zomrela naša bývalá občianka Margita ZÁLESŇÁKOVÁ rodená Mifkovičová vo veku 85 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Stupavská 5.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 27. decembra o 14,00 hod na cintoríne v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. decembra zomrela naša bývalá občianka Terézia ČERVENÁ rodená Hubeková vo veku 69 rokov, posledne bytom Omšenie, predtým Zohor, Školská 3.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 21. decembra o 12,30 na cintoríne v Opatovej.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. decembra zomrela naša občianka Katarína Belešová rodená Fórová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 18.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 14. decembra o 14.30 hodine v Dome smútku v Zohore. 

   

    Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. decembra zomrel náš občan Ján HAVLÍK vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 2.  

 

Pohreb zosnulého sa začne v piatok 10. decembra o 14,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. decembra zomrela naša občianka Mária, rodená VLČKOVÁ  vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 46.  

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 13. decembra o 13,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. decembra zomrel náš bývalý občan Miroslav ŠČEPÁNEK vo veku 58 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Struhárova ulica. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. novembra zomrela naša bývalá občianka Anna FARKAŠOVSKÁ rodená Hubeková vo veku 82 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Struhárova ulica.

Kto ju poznal, venujte jej tichú spomienku.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. novembra zomrel náš občan Dušan MÍZNER vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 29.

 

Pohreb zosnulého sa začne v piatok 19. novembra o 10,00 hodine v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať svätá omša v rímsko - katolickom kostole v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. októbra zomrel náš občan Roman VICEN vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 14.

 

Pohreb zosnulého sa začne v pondelok 25. októbra o 14,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť ich pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. septembra zomrel náš občan Ľuboslav KLAS vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Pohreb zosnulého sa začne vo štvrtok 23. septembra o 16,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. septembra zomrela naša občianka Ľubica HAVRANOVÁ rodená Uhrová vo veku nedožitých 67 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 4.

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 20. septembra o 13,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. septembra zomrel náš občan František KRIŠTOF vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 22.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 8. septembra od 13,00 hodine v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. augusta zomrel náš občan Jozef JURKOVIČ vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica č. 91.

 

Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené v utorok 10. augusta o 15,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. augusta zomrela naša bývalá občianka Karolína ŠTEFANOVIČOVÁ rodená ŠČASNÁ vo veku 83 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v utorok 10. augusta o 14,00 hodine v bratislavskom krematóriu. 

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš bývalý občan Alojz ANTAL vo veku 82 rokov, posledne bytom Trnava, predtým Zohor, Nový rad 6.

 

Pohreb zosnulého začne v utorok 27. júla o 16,00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš občan František ŠČASNÝ vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 18.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 28. júla o 14,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. júla zomrel náš občan Miroslav KOVÁR vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Tichá ulica 7.

 

Pohreb so zosnulým začne v piatok 16. júla 2021 o 17,00 hod svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore a následne bude rozlúčka pokračovať v Dome smútku v Zohore. Po rozlúčke so zosnulým budú telesné pozostatky prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. júla zomrel náš bývalý občan František HUBKA vo veku 58 rokov, posledne bytom Vysoká pri Morave, predtým Zohor, Hviezdoslavova 6.

 

Rozlúčka so zosnulým bude v stredu 7. júla 2021 o 16,00 hod bez svätej omše a obradu v Dome smútku v Zohore. Následne budú telesné pozostatky prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. júla zomrel náš bývalý občan František VLČEK vo veku nedožitých 64 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kvetná 19.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 6. júla o 16,00 hodine na novom cintoríne v Malackách. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

     

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. júna zomrela naša občianka Anna HAVLÍKOVÁ rodená Martinkovičová vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 48.

 

Pohreb zosnulej sa začne v utorok 6. júla o 16,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna zomrela naša bývalá občianka Eva VRBINSKÁ rodená Mifkovičová vo veku 68 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, na ulici Na riadkoch.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční vo štvrtok 1. júla o 14,00 hodine na cintoríne v Rohožníku.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júna zomrela naša občianka Zuzana MUNDOKOVÁ vo veku 37 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 12.

 

Pohreb zosnulej sa začne vo štvrtok 1. júla o 17,00 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie