Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. mája 2020 zomrel náš občan Pavel URBANIČ vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 32.

 

Pohrebné obrady začnú v stredu 13. mája o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Po omši pokračuje obrad pred Domom smútku.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla zomrela naša bývalá občianka Mária KOPENCOVÁ rodená Jánošová vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Jindřichův Hradec, Česká republika, predtým Zohor, Požiarnicka ulica.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla 2020 zomrel náš občan Štefan ŠVAJDLENKA vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Na pasienkoch 30.

 

Pohrebné obrady začnú v utorok 21. apríla o 16,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore v úzkom rodinnom kruhu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. apríla 2020 zomrel náš občan Adolf RYBÁR vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 27.

 

Pohrebné obrady začnú vo štvrtok 16. apríla o 14,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca 2020 zomrel náš bývalý občan Milan Šubín vo veku 60 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, Na dieloch 37.

 

Pohrebné obrady so zosnulým začnú 31.marca 2020 o 14,30 hodine pred Dome smútku v Rohožníku.

                                                                                                                                                                  Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. marca zomrela naša občianka Lýdia ŠČASNÁ rodená Mifkovičová vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 45.

 

Pohrebné obrady začnú 20. marca o 16,00 hod pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. marca zomrela naša bývalá občianka Žofia JUROVÝCHOVÁ rodená Mackovičová vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Krátka ulica.

 

Pohrebné obrady začnú 17. marca o 14,00 hod pred Domom smútku na cintoríne v Lozorne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. marca 2020 zomrel náš občan Jozef SLEZÁK vo veku nedožitých 81 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 31.

 

Pohrebné obrady začnú v piatok 13. marca o 14,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. marca 2020 zomrela naša bývalá občianka Anna SABOLOVÁ vo veku nedožitých 67 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na dieloch 16.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 11. marca o 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohrebné obrady začnú od 13,00 hod bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca 2020 zomrel náš občan Ing. Mikuláš EFTIMOV vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 19.

 

Smútočný obrad a rozlúčka sa bude konať v pondelok 9. marca 2020 o 8:45 hod v bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca 2020 zomrela naša občianka Mária DOBIAŠOVÁ, rodená Haberlová vo veku nedožitých 71 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 39.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 10. marca o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a rozlúčka začne o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. februára 2020 zomrel náš občan Rudolf HUBKA vo veku nedožitých 69 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 6.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 26. februára o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého sa začne obradom na cintoríne o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. februára 2020 zomrela naša občianka MUDr. Oľga CHUDOVÁ, rodená Hlavatá vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 4/B.

 

Osobná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční vo štvrtok 27. februára od 12,30 v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 13,00 hod. Pohrebný obrad bude pokračovať na cintoríne v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Autobus bude pristavený pri kostole.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. februára 2020 zomrela naša občianka Anna BESEDIČOVÁ, rodená Švajdlenková vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Obchodná 2.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 24. februára o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2020 zomrela naša občianka Angela JUROVÝCHOVÁ, rodená Strošová vo veku 97 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 15.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 7. februára o 10,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne obradom na cintoríne o 11,30 hodine. Po obrade nasleduje svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. januára 2020 zomrel náš bývalý občan Štefan KUDLICA vo veku nedožitých 65 rokov, posledne bytom Devínske Jazero, predtým Zohor, Na dieloch 42.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 6. februára o 13,15 hod v bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. februára 2020 zomrel náš občan Jozef EDER vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 9.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 5. februára o 14,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,30 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. januára 2020 zomrel náš občan Konrád KOSTKA vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Na pasienkoch 26.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 20. januára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. decembra 2019 zomrela naša občianka Katarína SLOBODOVÁ, rodená Skrovná vo veku nedožitých 93 rokov, posledne bytom Zohor, Nám. mládeže 21.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 28. decembra o 10,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. decembra 2019 zomrel náš bývalý občan Peter RYBÁR vo veku 77 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na riadkoch.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 12. decembra o 10,30 na cintoríne v slávičom údolí v Bratislave.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. novembra 2019 zomrel náš občan Peter PARTL vo veku nedožitých 39 rokov, posledne bytom Zohor, Kostolná 8.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 27. novembra o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. 

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie