Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca zomrela naša občianka Viola MASAROVIČOVÁ vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 10.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 8. marca od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore. Smútočný obrad začne o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a hneď po jeho skončení bude obrad pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. februára zomrel náš občan Ján KOVÁR vo veku 67 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 13/A.

 

Pohreb zosnulého začne v sobotu 4. marca o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. februára zomrela naša občianka Anastázia ŠČEPÁNKOVÁ rodená Štefeková vo veku nedožitých 96 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 20. februára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

       

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára zomrela naša bývalá občianka Helena LEDNÍKOVÁ rodená Cabadajová vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Železničiarska ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8. februára o 14,00 hodine v kostole v Lozorne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. februára 2023 zomrela naša občianka Henrieta ONDRÁČKOVÁ, rod. Balážová vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 39.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 07. februára 2023 o 14:45 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. januára zomrela naša občianka Anna DEMETEROVÁ rodená Závracká vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná ulica 37.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. januára zomrela naša občianka Štefánia ČULENOVÁ rodená Havlíková vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 34.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 26. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. januára zomrel náš občan Peter MATLOVIČ vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 13.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 18. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. januára zomrel náš občan Robert KOVÁR vo veku 50 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 3.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 13. januára od 11,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. januára zomrela naša občianka Mária KIMLIČKOVÁ rodená Sedláková vo veku nedožitých 64 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 124.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 11. januára o 14,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. decembra zomrela naša občianka Ľudmila HRICOVÁ rodená Špaglová vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 41.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. decembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne o 14,00 hod.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. decembra zomrela naša bývalá občianka Mária HLAVENKOVÁ rodená Havranová vo veku 93 rokov, posledne bytom Bratislava predtým Zohor, Dolná ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v stredu 21. decembra o 13,00 hod v Dome smútku v Slávičom údolí.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. decembra zomrel náš občan Pavol MIFKOVIČ vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 22.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 22. decembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. decembra zomrela naša občianka Daniela SLÁMOVÁ rodená Ščepánková vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 147.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 21. decembra od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. decembra zomrela naša občianka Anna CABADAJOVÁ rodená Klimentová vo veku nedožitých 96 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 6.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 19. decembra od 11,15 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. decembra zomrel náš občan František HUBEK vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 95.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 16. decembra od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 05. decembra zomrela naša občianka Helena SALAYOVÁ rodená Grundzová vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 20.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 8. decembra od 09,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne o 10,00 hodine.

 

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. decembra zomrel náš občan Valent HAVRAN vo veku 96 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 32.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 7. decembra od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. novembra zomrel náš občan Bernard HAVRAN vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 44.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 23. novembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. novembra zomrela naša občianka Ivana KIMLIČKOVÁ vo veku 37 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 9.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 22. novembra od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore. Následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne a po obrade bude nasledovať svätá omša v rímsko-katolickom kostole v Zohore..

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. novembra zomrel náš občan Ivan KRIŠTOF vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnická ulica 8.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 16. novembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie