Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. júla zomrela naša bývalá občianka Anna DUFKOVÁ rodená Kovárová vo veku 76 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Dolná 151.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 6. júla o 15,00 hodine na novom cintoríne v Malackách.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. júla zomrel náš bývalý občan Albín DIDÁK vo veku 72 rokov, posledne bytom Veľké Leváre, predtým Zohor, Bratislavská ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým začne v utorok 4. júla o 14,00 hod v rímsko-katolíckom kostole vo Veľkých Levároch a následne bude pokračovať o 15,00 hod na cintoríne vo Veľkých Levároch.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. júna zomrel náš občan František MIFKOVIČ vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 10.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v sobotu 1. júla 2023 o 12,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore o 13,00 hodine a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. júna zomrela naša občianka Marta RYBÁROVÁ rodená Handlová vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná ulica 27.

 

Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené v piatok 16. júna 2023 o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore, kde bude pokračovať aj posledná rozlúčka so zosnulou o 16,30 hod.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. júna zomrel náš občan Milan HAVLÍK vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 17.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 16. júna 2023 o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. júna zomrel náš občan Robert KINCSES vo veku 53 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 4.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v sobotu 10. júna 2023 o 16,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

Zároveň dôstojný pán farár oznamuje farníkom, že v sobotu 10.júna 2023 ranná omša nebude, bude pohrebná omša o 17,00 hodine. 

 

     Česť jeho pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 06. júna zomrela naša bývalá občianka Mária HONZOVÁ rodená Ondrášková vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Vysoká pri Morave, predtým Zohor, Staničná 15.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 10. júna o 15,00 hod v Dome smútku vo Vysokej pri Morave.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júna zomrel náš občan Ján MACKOVIČ vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská 19.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 9. júna 2023 o 16,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 31. mája zomrel náš občan Miroslav MUNDOK vo veku 42 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 12.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 2. júna 2023 o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. mája zomrel náš občan Jozef SABOL vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ul. 90.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore vo štvrtok 11. mája 2023 o 16,00  a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. mája zomrel náš občan Benedikt VLČEK vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 8. mája 2023 o 10,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. mája zomrel náš občan Ján SLOBODA vo veku nedožitých 58 rokov, posledne bytom Zohor, Nám. mládeže 21.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 4. mája 2023 o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrel náš občan Ing. Karel MARTYNEK vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Nám. mládeže 14.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 25. apríla o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebným obradom na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. apríla zomrela naša občianka Monika PAPŠOVÁ vo veku nedožitých 52 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska ulica 3.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 18. apríla o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12.apríla 2023 zomrel náš bývalý občan Milan VLČEK vo veku 83 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Mlynská ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 18. apríla 2023 o 10,15 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca zomrela naša bývalá občianka Ľubica LACOVÁ rodená Mackovičová vo veku nedožitých 68 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Nám. 1. mája 28.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 3. apríla o 13,00 hod na novom cintoríne v Stupave.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. marca zomrel náš občan Jozef GRANEC vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 28.

 

Občianska rozlúčka zosnulého začne v pondelok 3. apríla o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. marca zomrela naša bývalá občianka Andrea GREBEČIOVÁ rodená Slezáková vo veku 55 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na dieloch 31.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v bratislavskom krematóriu v kruhu rodiny.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. marca zomrel náš bývalý občan Martin MIŠLINSKÝ vo veku nedožitých 38 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Staničná 6.

 

Rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 30. marca o 15,00 hodine na cintoríne v Lozorne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. marca zomrel náš občan František VACHÁLEK vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 25.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 14. marca od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. marca zomrel náš bývalý občan Milan LACA vo veku 60 rokov, posledne bytom Devínska Nová Ves, predtým Zohor, Hviezdoslavova 42.

 

Pohreb zosnulého začne v piatok 10. marca o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

      Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie