Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júla zomrel náš občan Jozef JABLONICKÝ, vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 19. júla 2018 o 16,00 hod na cintoríne v Marianke. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júla zomrela naša občianka Katarína KLIMENTOVÁ, rod. Haramiová vo veku nedožitých 91 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 6.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 12. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                                                                                                                                     

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. júla zomrel náš občan Filip ROHRER, vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 6.    

          

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. júla o 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.   

                                    

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júna zomrela naša občianka Anna LAZAROVÁ, rod. Vícenová vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Košiarska 2. 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 4. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. júna zomrel náš bývalý občan Vladimír ŠČEPÁNEK, vo veku 55 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok, predtým Zohor, Záhradná 11.                      

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 29. júna o 16,00 hodine v Dome smútku v Plaveckom Štvrtku.

                                              

    Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. júna zomrela naša občianka Gabriela Grebečiová, rod. Didáková vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 1.                    

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 26. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine. 

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna zomrela naša občianka Mária VACHÁLKOVÁ, rod. Haramiová vo veku nedožitých 64 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 19.                   

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 13. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou  v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                  

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. mája zomrela naša občianka Anna Zálesňáková, rod. Vachálková vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 37.                 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 30. mája od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.                                  

                                                                                                                   

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. mája zomrel náš bývalý občan Ján VALOVIČ, vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom v Čechách, predtým Zohor, Dolná 11.

 

    Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. apríla zomrela naša občianka Anna FUMAČOVÁ, rod. Pírova vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 23.   

        

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                              

    Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrela naša bývalá občianka Mária RYBÁROVÁ, rod. Šteffeková vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Na riadkoch 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sterdu 25. apríla od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko - katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod.

                                              

    Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrela naša bývalá občianka Štefánia PEKÁRKOVÁ, rod. Hubeková vo veku 74 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kováčska ulica.                 

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 26. apríla o 15,30 hod na novom cintoríne  v Malackách.

                                              

  Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. apríla zomrela naša občianka Júlia Hrnčiarová, rod. Križanová vo veku nedožitých 89 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 17.                     

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 10. apríla od 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

                     

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. apríla zomrel náš občan František Vasek, vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 9.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 12. apríla od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. marca zomrela naša občianka Anna Ščepánková, rod. Šurinová vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 13.            

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 12. marca od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. marca zomrela naša občianka Emília Šteffeková, rod. Ščasná vo veku nedožitých 92 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 20.

                       

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 10. marca od 12,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

                                              

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca zomrela naša občianka Anna Ondríková, rod. Havranová vo veku nedožitých 94 rokov, posledne bytom Zohor Nám. 1. mája 19.            

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok  6. marca od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                              

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. marca zomrel náš bývalý občan Alojz Sloboda, vo veku 81 rokov, posledne bytom Pezinok, predtým Zohor.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v vo štvrtok 8. marca o 14,00 hodine v bratislavskom krematóriu.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. februára zomrela naša bývalá občianka Antónia Čordášová, rod. Poláková vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na Pasienkoch 20.     

      

Pohreb zosnulej začne vo štvrtok 1. marca o 10,30 hodine na cintoríne v Devínskej Novej Vsi.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. februára zomrela naša bývalá občianka Lídia Horváthová, rod. Tavalyová vo veku 58 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor.             

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 27. februára o 13,30 hodine na cintoríne v Bratislave - Ružinove.

Autobus bude pristavený o 12,00 hod pri požiarnej zbrojnici v Zohore.

   

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. februára zomrela naša občianka Johana Mifkovičová, rod. Gréliková vo veku 95 rokov, posledne bytom Zohor Obchodná 12. 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. februára od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. februára zomrel náš občan Adrian Raschmann, vo veku nedožitých 18 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 57.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 22. februára od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

   Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. februára zomrela naša občianka Agneša Doková, rod. Ščasná vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Zohor Školská 1.            

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 19. februára od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie