Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. augusta 2020 zomrela naša bývalá občianka Naďa ORTHOVÁ rodená Hricová vo veku 42 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok, predtým Zohor, Školská 3.

 

 Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 9. septembra o 15,00 hodine na obecnom cintoríne v Plaveckom Štvrtku. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. augusta 2020 zomrel náš občan Ondrej MISTRÍK vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 19.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou vo štvrtok 13. augusta o 17,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

     

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júla zomrela naša občianka Mária HAVLÍKOVÁ rodená Valovičová vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 32.

 

Pohreb zosnulej začne svätou omšou v sobotu 11. júla o 13,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júna zomrela naša občianka Miroslava KOLENIČOVÁ rodená Sirotová vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 7.

 

Pohreb zosnulej začne svätou omšou v sobotu 20. júna o 11,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna 2020 zomrel náš občan Michal VRABLEC vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 1.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v piatok 12. júna o 16,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. mája 2020 zomrel náš občan Stanislav PETRÍK vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 11.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v piatok 29. mája o 14,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. mája zomrela naša občianka Anna ŠVEHLOVÁ rodená Partlová vo veku nedožitých 97 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 15.

 

Pohrebné obrady začnú v utorok 19. mája o 15,30 hod pred Domom smútku v Zohore. Zádušná svätá omša bude o 16,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. mája zomrela naša občianka Paulína LÍZALOVÁ rodená Seková vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 107.

 

Pohrebné obrady začnú v pondelok 18. mája o 14,00 hod pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. mája zomrela naša občianka Terézia FUMAČOVÁ rodená Šteffeková vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Cintorínska 7.

 

Pohrebné obrady začnú v pondelok 18. mája o 15,30 hod pred Domom smútku v Zohore. Zádušná svätá omša bude o 16,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. mája 2020 zomrel náš občan Pavel URBANIČ vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 32.

 

Pohrebné obrady začnú v stredu 13. mája o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Po omši pokračuje obrad pred Domom smútku.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla zomrela naša bývalá občianka Mária KOPENCOVÁ rodená Jánošová vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Jindřichův Hradec, Česká republika, predtým Zohor, Požiarnicka ulica.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla 2020 zomrel náš občan Štefan ŠVAJDLENKA vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Na pasienkoch 30.

 

Pohrebné obrady začnú v utorok 21. apríla o 16,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore v úzkom rodinnom kruhu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. apríla 2020 zomrel náš občan Adolf RYBÁR vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 27.

 

Pohrebné obrady začnú vo štvrtok 16. apríla o 14,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca 2020 zomrel náš bývalý občan Milan Šubín vo veku 60 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, Na dieloch 37.

 

Pohrebné obrady so zosnulým začnú 31.marca 2020 o 14,30 hodine pred Dome smútku v Rohožníku.

                                                                                                                                                                  Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. marca zomrela naša občianka Lýdia ŠČASNÁ rodená Mifkovičová vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 45.

 

Pohrebné obrady začnú 20. marca o 16,00 hod pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. marca zomrela naša bývalá občianka Žofia JUROVÝCHOVÁ rodená Mackovičová vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Lozorno, predtým Zohor, Krátka ulica.

 

Pohrebné obrady začnú 17. marca o 14,00 hod pred Domom smútku na cintoríne v Lozorne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. marca 2020 zomrel náš občan Jozef SLEZÁK vo veku nedožitých 81 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 31.

 

Pohrebné obrady začnú v piatok 13. marca o 14,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. marca 2020 zomrela naša bývalá občianka Anna SABOLOVÁ vo veku nedožitých 67 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na dieloch 16.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 11. marca o 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohrebné obrady začnú od 13,00 hod bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca 2020 zomrel náš občan Ing. Mikuláš EFTIMOV vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 19.

 

Smútočný obrad a rozlúčka sa bude konať v pondelok 9. marca 2020 o 8:45 hod v bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca 2020 zomrela naša občianka Mária DOBIAŠOVÁ, rodená Haberlová vo veku nedožitých 71 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 39.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 10. marca o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a rozlúčka začne o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. februára 2020 zomrel náš občan Rudolf HUBKA vo veku nedožitých 69 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 6.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 26. februára o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého sa začne obradom na cintoríne o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. februára 2020 zomrela naša občianka MUDr. Oľga CHUDOVÁ, rodená Hlavatá vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 4/B.

 

Osobná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční vo štvrtok 27. februára od 12,30 v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 13,00 hod. Pohrebný obrad bude pokračovať na cintoríne v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Autobus bude pristavený pri kostole.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie