Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. septembra zomrel náš občan Milan HYKA, vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 6.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 5. októbra od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,30 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. septembra zomrela naša občianka Otília VIŠVADEROVÁ, rod. Soldánová vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 33.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 27. septembra od 15,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom,  že dňa 20. septembra  zomrel náš bývalý občan Viliam ŠTEFFEK, vo veku 84 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Nám. mládeže.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 24. septembra o 15,00 hod v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jeho pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. augusta zomrela naša občianka Gizela KRIŠTOFOVÁ, rod. Bangová vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 42.    

          

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 15. augusta od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 15,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla zomrela naša občianka Eva RYBÁROVÁ, rod. Piačková vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 54.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 31. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla zomrela naša občianka Melánia HAVRANOVÁ, rod. Zálesňáková vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Mlynská 14.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 1. augusta od 13,00 hod v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. júla zomrel náš občan František TRÚCHLY, vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 10.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 27. júla o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

      Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš občan Jozef MIFKOVIČ, vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 26. júla o 11,00 hod na v Dome smútku v Zohore. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. júla zomrela naša občianka Mária RÁBEKOVÁ, rodená Antalová, vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 5.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 23. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júla zomrel náš občan Jozef JABLONICKÝ, vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 19. júla 2018 o 16,00 hod na cintoríne v Marianke. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júla zomrela naša občianka Katarína KLIMENTOVÁ, rod. Haramiová vo veku nedožitých 91 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 6.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 12. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                                                                                                                                     

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. júla zomrel náš občan Filip ROHRER, vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 6.    

          

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. júla o 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.   

                                    

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júna zomrela naša občianka Anna LAZAROVÁ, rod. Vícenová vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Košiarska 2. 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 4. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. júna zomrel náš bývalý občan Vladimír ŠČEPÁNEK, vo veku 55 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok, predtým Zohor, Záhradná 11.                      

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 29. júna o 16,00 hodine v Dome smútku v Plaveckom Štvrtku.

                                              

    Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. júna zomrela naša občianka Gabriela Grebečiová, rod. Didáková vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 1.                    

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 26. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine. 

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna zomrela naša občianka Mária VACHÁLKOVÁ, rod. Haramiová vo veku nedožitých 64 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 19.                   

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 13. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou  v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                  

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. mája zomrela naša občianka Anna Zálesňáková, rod. Vachálková vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 37.                 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 30. mája od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.                                  

                                                                                                                   

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. mája zomrel náš bývalý občan Ján VALOVIČ, vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom v Čechách, predtým Zohor, Dolná 11.

 

    Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. apríla zomrela naša občianka Anna FUMAČOVÁ, rod. Pírova vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 23.   

        

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                              

    Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrela naša bývalá občianka Mária RYBÁROVÁ, rod. Šteffeková vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Na riadkoch 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sterdu 25. apríla od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko - katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod.

                                              

    Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrela naša bývalá občianka Štefánia PEKÁRKOVÁ, rod. Hubeková vo veku 74 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kováčska ulica.                 

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 26. apríla o 15,30 hod na novom cintoríne  v Malackách.

                                              

  Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. apríla zomrela naša občianka Júlia Hrnčiarová, rod. Križanová vo veku nedožitých 89 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 17.                     

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 10. apríla od 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

                     

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. apríla zomrel náš občan František Vasek, vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 9.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 12. apríla od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie