Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. marca zomrela naša občianka Anna Ščepánková, rod. Šurinová vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 13.            

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 12. marca od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. marca zomrela naša občianka Emília Šteffeková, rod. Ščasná vo veku nedožitých 92 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 20.

                       

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 10. marca od 12,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

                                              

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. marca zomrela naša občianka Anna Ondríková, rod. Havranová vo veku nedožitých 94 rokov, posledne bytom Zohor Nám. 1. mája 19.            

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok  6. marca od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                              

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. marca zomrel náš bývalý občan Alojz Sloboda, vo veku 81 rokov, posledne bytom Pezinok, predtým Zohor.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v vo štvrtok 8. marca o 14,00 hodine v bratislavskom krematóriu.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. februára zomrela naša bývalá občianka Antónia Čordášová, rod. Poláková vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na Pasienkoch 20.     

      

Pohreb zosnulej začne vo štvrtok 1. marca o 10,30 hodine na cintoríne v Devínskej Novej Vsi.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. februára zomrela naša bývalá občianka Lídia Horváthová, rod. Tavalyová vo veku 58 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor.             

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 27. februára o 13,30 hodine na cintoríne v Bratislave - Ružinove.

Autobus bude pristavený o 12,00 hod pri požiarnej zbrojnici v Zohore.

   

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. februára zomrela naša občianka Johana Mifkovičová, rod. Gréliková vo veku 95 rokov, posledne bytom Zohor Obchodná 12. 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. februára od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. februára zomrel náš občan Adrian Raschmann, vo veku nedožitých 18 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 57.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 22. februára od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

   Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. februára zomrela naša občianka Agneša Doková, rod. Ščasná vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Zohor Školská 1.            

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 19. februára od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. februára zomrela naša bývalá občianka Anna Ortová, rod. Ščepánková vo veku 68 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Školská 4.             

Pohreb zosnulej sa uskutoční v piatok 16. februára o 14,00 hodine v Dome smútku v Lábe.

   

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. januára zomrela bývalá pani učiteľka Mária Šteffeková, rod. Zoboková vo veku 82 rokov, posledne bytom Láb.                      

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v stredu 31. januára v Dome smútku v Lábe o 12,30 hod.

                                              

 Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. januára zomrel náš bývalý občan František BADRNA, vo veku nedožitých 70 rokov, posledne bytom Bratislava - Petržalka, predtým Zohor, Domkárska 20.

Pohreb zosnulého bude v pondelok 29. januára o 15,00 hodine v bratislavskom krematóriu.

 

      Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. januára zomrel náš občan Simeon HINDRA, vo veku nedožitých 91 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 29. januára od 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

      Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. decembra 2017 zomrel Gerald Németh, vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 23. Pohreb zosnulého sa bude konať v utorok 2. januára 2018 o 14,45 hod v bratislavskom krematóriu.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. novembra 2017 zomrela naša občianka Vilma Drexlerová, rodená Partlová vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor Krátka 6. 

                 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 22. novembra 2017od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                                 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. novembra 2017 zomrel náš občan Jozef Šteffek, vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené dnes 20. novembra 2017 od 10,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. novembra 2017 zomrela naša občianka Mária Ederová, rod. Vachalková vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor Na dieloch 9.                    

   

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 17. novembra 2017 od 9,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 10,00 hodine.

   

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. novembra 2017 zomrel náš občan Vendelín Zálesňák, vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská ulica 7.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 13. novembra o 14:15 hod.  priamo v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15:00 hod.

    

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. novembra 2017 zomrela naša občianka Mária Kovárová, rod. Fumačová vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor Záhradná ulica 36.         

       

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 10. novembra 2017 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

       

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. októbra 2017 zomrel náš občan Marek Filip, vo veku 33 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 53.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 20. októbra 2017 od 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. októbra 2017 zomrel náš občan Konrád Matlovič, vo veku 64 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská ulica 1.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 16. októbra 2017 od 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. októbra 2017 zomrel náš bývalý občan Milan Rybár vo veku 60 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Na riadkoch 8.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 11. októbra 2017 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. septembra 2017 zomrela naša občianka Terézia Vachálková, rod. Martinkovičová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor Dolná 69.                    

  

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 6. septembra 2017 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine. 

  

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie