Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára zomrela naša občianka Katarína GRANCOVÁ, rod. Ščasná vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 59.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 6. februára 2019 od 11,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.  

                                     

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. februára zomrel náš bývalý občan Štefan MACKOVIČ, vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Vajnory Tibenského 1, predtým Zohor, Krátka ulica.

 

Pohreb zosnulého bude v stredu 6. februára 2019 o 15,00 hod v kostole vo Vajnoroch.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Anastázia Hubeková , rod. Havranová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 5. januára 2019 od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.                            

    Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Zuzana GRELIKOVÁ, rod. Švajdlenková vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 6.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 3. januára 2019 od 13:15 hod vo farskom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14:00 hodine.                                              

     

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. decembra 2018 zomrel náš občan Michal Šimek, vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 28. decembra 2018 od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne o 14,00 hodine na miestnom cintoríne v Zohore.

     

      Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. decembra zomrela naša bývalá občianka Františka IVICOVÁ vo veku nedožitých 78 rokov, posledne bytom Pezinok, predtým Zohor, Na riadkoch.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 27. decembra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne o 14,00 hod na miestnom cintoríne v Zohore.                                              

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. decembra zomrela naša bývalá občianka Emília ROHÁRIKOVÁ, rod. Hricová vo veku 71 rokov, posledne bytom Bratislava Lamač, predtým Zohor, Kvetná 36.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21. decembra o 13,00 hod v rímsko-katolíckom kostole v Lamači a o 14,00 hod na cintoríne v Lamači.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. decembra zomrela naša občianka Anna HAVLÍKOVÁ, rod. Vasková vo veku nedožitých 92 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 10.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 10. decembra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. decembra zomrela naša občianka Emília KRIŽANOVÁ, rod. Naštická vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 34.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 11. decembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. novembra zomrela naša bývalá občianka Mária BRYCHTOVÁ, rod. Ščasná vo veku 69 rokov, posledne bytom Bratislava-Rača, predtým Zohor Na riadkoch 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 3. decembra o 14,00 hodine v pohrebníctve Pieta.

 

     Česť jej pamiatke!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Zohor oznamuje, že v duchu kresťanskej nádeje vo štvrtok 22. novembra 2018, zaopatrený sviatosťami, odovzdal milosrdnému Bohu svoju dušu Mons. Jozef SLAMKA v 78. roku života a 53. roku kňazstva. Zádušná svätá omša bude v sobotu 24. novembra 2018 o 10.00 hod v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Potom bude nasledovať pohrebná svätá omša o 14.00 hod vo farskom kostole sv. Imricha v Bábe a pohrebné obrady na miestnom cintoríne.    

 

Autobus na pohreb Mons. Jozef SLAMKU do Bábu odchádza v sobotu 24. novembra 2018 o 11.30 hod od faryZáujemci sa môžu zapísať po svätých omšiach do zoznamu, ktorý sa nachádza v kostole.

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že vo veku 70 rokov nás navždy opustila naša bývalá občianka Emília Adamovičová, rod. Matlovičová naposledy bytom Láb, predtým Zohor, Na dieloch 18.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v stredu 14. novembra 2018 o 14:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. novembra zomrela naša občianka Mária SLEZÁKOVÁ, rod. Strošová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 133.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 7. novembra od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

                                                             

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. októbra zomrela naša občianka Mária NERÁDOVÁ, rod. Rybárová vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 28.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 8. októbra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. septembra zomrel náš občan Milan HYKA, vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 6.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 5. októbra od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,30 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. septembra zomrela naša občianka Otília VIŠVADEROVÁ, rod. Soldánová vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 33.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 27. septembra od 15,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom,  že dňa 20. septembra  zomrel náš bývalý občan Viliam ŠTEFFEK, vo veku 84 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Nám. mládeže.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 24. septembra o 15,00 hod v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jeho pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. augusta zomrela naša občianka Gizela KRIŠTOFOVÁ, rod. Bangová vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 42.    

          

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 15. augusta od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 15,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla zomrela naša občianka Eva RYBÁROVÁ, rod. Piačková vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 54.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 31. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla zomrela naša občianka Melánia HAVRANOVÁ, rod. Zálesňáková vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Mlynská 14.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 1. augusta od 13,00 hod v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. júla zomrel náš občan František TRÚCHLY, vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 10.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 27. júla o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

      Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš občan Jozef MIFKOVIČ, vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 26. júla o 11,00 hod na v Dome smútku v Zohore. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. júla zomrela naša občianka Mária RÁBEKOVÁ, rodená Antalová, vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 5.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 23. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

      Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie