Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. februára zomrel náš občan Anton DEMETER vo veku 78 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 37.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční vo štvrtok 25. februára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. februára zomrela naša občianka Hermína STRUHÁROVÁ rodená Ščasná vo veku nedožitých 93 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 12.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 16. februára o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. januára zomrel náš občan Ján LAZAR vo veku 75 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 8.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 3. februára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. januára zomrela naša bývalá občianka Cecília HRICOVÁ rodená Spustová vo veku nedožitých 77 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Domkárska 35.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. januára zomrel náš bývalý občan Vladimír HRNČIAR vo veku 69 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Sadová 17.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 1. februára v bratislavskom krematóriu v úzkom kruhu rodiny.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. januára zomrel náš občan Jozef HUBEK vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 3.

 

Pohreb zosnulého bude v piatok 29. januára o 12,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. januára zomrela naša občianka Agnesa ŠKVARIDLOVÁ vo veku nedožitých 86 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 25. januára o 11,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. januára zomrel náš občan Jarmil ŠČASNÝ vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 12.

 

Pohreb zosnulého bude v piatok 29. januára o 15,00 hod v dome smútku v Zohore. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

                   

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. januára zomrel náš bývalý občan Ľudovít MIFKOVIČ vo veku nedožitých 75 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na riadkoch 10.

 

Pohreb zosnulého bude v pondelok 18. januára o 11,00 hod na cintoríne v Lozorne.

     

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. januára zomrela naša občianka Štefánia VACHÁLKOVÁ rodená Slezáková vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 62.

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 18. januára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. januára zomrela naša občianka Etela KOVÁROVÁ rodená Ščasná vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 13.

 

Pohreb sa začne vo štvrtok 7. januára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. januára zomrel náš bývalý občan Ján VICENA vo veku 79 rokov, posledne bytom Čáry, predtým Zohor, Domkárska 6.

Pohreb zosnulého bude v Čároch 7. januára 2021.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. decembra zomrel náš občan Jozef PAVLÍK vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Krátka 6.

 

Pohreb zosnulého sa začne v utorok 5. januára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. decembra zomrela naša občianka Alžbeta ŠČASNÁ rodená Strošová vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 44.

 

Pohreb sa začne v pondelok 21. decembra o 13,30 hod svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore, po svätej omši sa uskutoční rozlúčka so zosnulou pred Domom smútku a následne pohrebný obrad na cintoríne.

 

Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. decembra zomrel náš občan Adolf KOVÁR vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 34.

 

Pohreb sa začne vo štvrtok 17. decembra o 14,30 hod pred Domom smútku rozlúčkou so zosnulým, následne sa uskutoční pohrebný obrad, ktorý bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

    Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. decembra 2020 zomrel náš občan Štefan LABÁK vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 137.

 

Pohreb sa začne vo štvrtok 10. decembra o 14,30 hod pred Domom smútku rozlúčkou so zosnulým, následne sa uskutoční pohrebný obrad, ktorý bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. novembra zomrela naša občianka Štefánia TOMÁŠKOVÁ rodená Bertovičová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 53.

 

Pohreb sa začne vo štvrtok 26. novembra o 14,30 hod pred Domom smútku rozlúčkou so zosnulou, následne o 15,00 hod sa uskutoční pohrebný obrad, ktorý bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. novembra zomrel náš bývalý občan Miroslav Lukovský vo veku 66 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Dolná 86.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 10. novembra 2020 o 16,15 hodine v bratislavskom krematóriu.

                 

         Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. novembra zomrela naša občianka Oľga NEMCOVÁ rodená Danišová vo veku 75 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 51.

 

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v piatok 6. novembra o 13,00 hodine bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. novembra zomrela naša občianka Alojzia KRIŽANOVÁ rodená Merková vo veku nedožitých 95 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 24.

 

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 4. novembra o 16,00 hodine bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. októbra zomrela naša bývalá detská lekárka MUDr. Mária Mihályová vo veku 75 rokov po dlhom a namáhavom boji so zákernou chorobou.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. októbra zomrela naša bývalá občianka Mária KOTRÍKOVÁ rodená Kostková vo veku nedožitých 70 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Nám. 1 mája 9.

 

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 14. októbra o 14,00 hodine bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie