Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. novembra zomrela naša občianka Viera KOVÁROVÁ rodená Hubeková vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 12.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 14. novembra od 12,00 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,30 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. novembra zomrel náš občan Juraj HAVLÍN vo veku 75 rokov, posledne bytom Zohor, Mlynská 7.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 4. novembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. októbra zomrel náš občan Miroslav LISÝ vo veku nedožitých 56 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 46.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 3. novembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

          Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. októbra zomrela naša občianka Anna PAVLÍKOVÁ rodená Valovičová vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 30.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 31. októbra od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore. Následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne a po obrade bude nasledovať svätá omša v rímsko-katolickom kostole v Zohore

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. októbra zomrel náš občan Alojz DOLINA vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 19.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 21. októbra od 15,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. septembra zomrela naša bývalá občianka Mária Zelenčíková rodená Pavlačičová vo veku 95 rokov, posledne bytom Brezno, predtým Zohor, Sadová 10.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v stredu 28. septembra na cintoríne v Brezne.

 

        Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. septembra zomrela naša občianka Božena BIHARIOVÁ rodená Horváthová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 4.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 26. septembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko - katolickom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. septembra zomrel náš občan Zdenek HUBKA vo veku 49 rokov, posledne bytom Zohor, Nám. mládeže 22.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 22. septembra od 11,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne o 12,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. septembra zomrel náš občan Pavel ESTERLE vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 16. septembra od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne o 15,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. septembra zomrel náš občan Milan HORVÁTH vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 17.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 14. septembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. augusta zomrela naša bývalá občianka Emília RAČKAYOVÁ rodená Medeková vo veku 80 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Lozornianska 5.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v utorok 6. septembra o 12,00 hod na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.  

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. augusta zomrel náš bývalý občan Jaroslav KLAS vo veku 58 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Záhradná 35.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 31. augusta o 14,00 hod na novom cintoríne v Malackách.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. augusta zomrela naša občianka Bernardína MATLOVIČOVÁ rodená Bertovičová vo veku 95 rokov, posledne bytom Zohor, Obchodná 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 30. augusta od 15,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.  

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. augusta zomrela naša občianka Štefánia RYBÁROVÁ rodená Urbaničová vo veku 75 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 141.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 19. augusta od 14,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.  

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. augusta zomrela naša občianka Kristína GERTHOFEROVÁ, vo veku 47 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 35.                 

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 10. augusta od 16,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine a následne bude pokračovať obrad na cintoríne.                                               

           

    Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. júla zomrela naša občianka Terézia HAVRANOVÁ rodená Bačková vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 44.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 21. júla od 16,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.  

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. júla zomrel náš občan Jozef ŠČASNÝ vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 45.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 22. júla od 16,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.                     

 

      Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. júla zomrel náš občan Augustín Hubka vo veku 42 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie mládeže 4.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 19. júla od 16,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. júla zomrel náš občan Cyril VALOVIČ vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Alberta Hubeka 18.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým začne v piatok 8. júla o 17,00 hod v Dome smútku v Zohore.

                   

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. júla zomrela naša občianka Margita KOSTKOVÁ rodená Vasková vo veku nedožitých 74 rokov, bytom Zohor, Školská 12.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 7. júla od 15,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.  

 

       Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie