Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. mája zomrel náš občan Ondrej BODOR vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 14.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 7. mája o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla zomrela naša občianka Anna SUCHOVÁ rodená Urbaničová vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 31.

 

Pohreb zosnulej začne v utorok 4. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. apríla zomrel náš občan Alojz ŠČASNÝ vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 11.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 27. apríla o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. apríla zomrela naša bývalá občianka Anna Kaisserová rodená Poláková vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Devínska Nová Ves predtým Zohor, ulica Na pasienkoch.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v pondelok 26. apríla o 14,00 hod na miestnom cintoríne v Devínskej Novej Vsi.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla zomrela naša občianka Terézia MACKOVIČOVÁ rodená Bertovičová vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 26.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. apríla o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. apríla zomrel náš občan Vladimír ŠTEFFEK vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 29.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 20. apríla o 10,15 hod bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. apríla zomrel náš občan Jozef VALENTÍN vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 3.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční vo štvrtok 15. apríla o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. apríla zomrela naša občianka Viera MIKLUŠIČÁKOVÁ rodená Pírová vo veku 47 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 23.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 14. apríla o 14,00 hod v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. marca zomrel náš občan Jozef PÖSS vo veku 33 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 3.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 30. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. marca zomrel náš občan Ján KOLLER vo veku nedožitých 57 rokov, posledne bytom Zohor.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 26. marca o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. marca zomrel náš občan Alojz OŽVOLD vo veku nedožitých 76 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova 48.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 10. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. februára zomrela naša občianka Anna Ščasná rodená Košická vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 3. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. februára zomrel náš občan Anton DEMETER vo veku 78 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 37.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční vo štvrtok 25. februára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. februára zomrela naša občianka Hermína STRUHÁROVÁ rodená Ščasná vo veku nedožitých 93 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 12.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 16. februára o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. januára zomrel náš občan Ján LAZAR vo veku 75 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 8.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 3. februára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. januára zomrela naša bývalá občianka Cecília HRICOVÁ rodená Spustová vo veku nedožitých 77 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Domkárska 35.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. januára zomrel náš bývalý občan Vladimír HRNČIAR vo veku 69 rokov, posledne bytom Stupava, predtým Zohor, Sadová 17.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 1. februára v bratislavskom krematóriu v úzkom kruhu rodiny.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. januára zomrel náš občan Jozef HUBEK vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 3.

 

Pohreb zosnulého bude v piatok 29. januára o 12,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. januára zomrela naša občianka Agnesa ŠKVARIDLOVÁ vo veku nedožitých 86 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 25. januára o 11,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. januára zomrel náš občan Jarmil ŠČASNÝ vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 12.

 

Pohreb zosnulého bude v piatok 29. januára o 15,00 hod v dome smútku v Zohore. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

                   

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. januára zomrel náš bývalý občan Ľudovít MIFKOVIČ vo veku nedožitých 75 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na riadkoch 10.

 

Pohreb zosnulého bude v pondelok 18. januára o 11,00 hod na cintoríne v Lozorne.

     

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. januára zomrela naša občianka Štefánia VACHÁLKOVÁ rodená Slezáková vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 62.

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 18. januára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie