Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. júna zomrel náš občan Tibor SABOL vo veku nedožitých 58 rokov, posledne bytom Zohor, Košiarska 9.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 4. júla od 15,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

                   

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. júna zomrel náš občan František LAZAR vo veku nedožitých 84 rokov, posledne bytom Zohor, Košiarska 2.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 27. júna od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. júna zomrel náš občan Milan SALAY vo veku 67 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 18.

 

Telesné pozostatky zomreléhoj budú vystavené v pondelok 20. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna zomrel náš občan Ľudovít HUBEK vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 2.

 

Pohreb zosnulého začne v stredu 15. júna o 14,00 hod svätou omšou a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

                   

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. júna zomrela naša občianka Jana DZÍBELOVÁ rodená Cabadajová vo veku 58 rokov, bytom Zohor, Záhradná 4.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 7. júna od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.  

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. mája zomrela naša občianka Anna BALÁŽOVÁ rodená Sokolová vo veku 62 rokov, bytom Zohor, Záhradná 63.

 

Pohreb zosnulej začne v utorok 31. mája o 15,30 hod svätou omšou a následne bude pokračovať pohrebný obrad v Dome smútku v Zohore. Po rozlúčke so zosnulou budú telesné pozostatky prevezené na kremáciu.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. mája zomrela naša bývalá občianka Magdaléna HOLLÁ rodená Rybárová vo veku 67 rokov, posledne bytom Závod, predtým Zohor, Dolná ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou začne v piatok 20. mája o 14,00 hod v dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. mája zomrel náš občan Jozef FUNKA vo veku 49 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 56.

 

Pohreb zosnulého začne vo štvrtok 5. mája o 16,00 hod svätou omšou a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. marca zomrela naša občianka Katarína KOVAROVIČOVÁ rodená Žiklová vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 54.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou začne v pondelok 28. marca o 14,00 hod svätou omšou a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. marca zomrel náš občan Vasil HRUŠČ vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Nad potokom 1.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým začne vo štvrtok 17. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore. Po obrade bude nasledovať svätá omša.

                  

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. marca zomrela naša občianka Anna POLAKOVIČOVÁ rodená Jurkovičová vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 53.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou začne v piatok 18. marca o 14,00 hod svätou omšou a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. marca zomrela naša bývalá občianka Anna KUBRICKÁ rodená Cabadajová vo veku 85 rokov, posledne bytom Bratislava predtým Zohor, Kováčska 5.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 11. marca o 12,00 hod na cintoríne v Slávičom údolí.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. februára zomrel náš občan František TOMÁŠEK vo veku 86 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 53.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 7. marca od 13:30 hod. pred Domom smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14:00 hod. a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. februára 2022 zomrela naša občianka Viera ŠURINOVÁ rodená Ščasná vo veku 64 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 7.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou začne zádušnou sv. omšou v kostole sv. Margity v Zohore v stredu dňa 23. februára 2022 o 14:00 hod a hneď po jej skončení budú obrady pokračovať na miestnom cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. februára zomrela naša občianka Mária KLASOVÁ rodená Klasová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 22. februára o 15,30 pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. februára zomrela naša občianka Žofia VACHÁLKOVÁ rodená Hricová vo veku nedožitých 95 rokov, posledne bytom Zohor, Obchodná 4.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 17. februára o 16,00 pred Domom smútku v Zohore. Po obrade bude nasledovať svätá omša.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. februára zomrela naša občianka Angela ŠČASNÁ rodená Piačková vo veku nedožitých 82 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 18.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 18. februára o 14,00 pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. februára zomrela naša občianka Mária SABOLOVÁ rodená Matejčíková vo veku 94 rokov, posledne bytom Zohor, Krátka 13.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 7. februára o 14,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. januára zomrela naša občianka Emília Mackovičová rodená Poláková vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 45.

 

Pohreb zosnulej bude v stredu 2. februára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore. Omša za zosnulú bude v sobotu 5. februára o 17,30 hod v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

       Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. januára zomrel náš občan František HAVRAN vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 29.

 

Pohreb zosnulého začne v piatok 21. januára o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. januára zomrel náš bývalý občan Milan FABIÁN vo veku 76 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Dolná 4.

 

Pohreb zosnulého začne v pondelok 24. januára o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. decembra zomrel náš občan Viktor DÉNEŠ vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 14.

 

Kto ste ho poznali venujte mi tichú spomienku.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. januára zomrel náš občan Jozef KINCSES vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 35.

 

Pohreb zosnulého sa začne v utorok 18. januára o 15,30 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. januára zomrel náš občan Ján GRELÍK vo veku 81rokov, posledne bytom Zohor, Sadová ulica 5.

 

Pohreb zosnulého sa začne v pondelok 10. januára o 14,30 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie