Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. júna zomrel náš bývalý občan Milan SLEZÁK vo veku 66 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zosnulého bude v stredu 30. júna 2021 o 14,00 hod na cintoríne v Lábe.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. júna zomrel náš občan Imrich HUJSA vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 13.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v kruhu najbližšej rodiny.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. júna zomrel náš občan Tibor ŠVABENSKÝ vo veku nedožitých 55 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 11/A.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční vo štvrtok 24. júna o 15,30 hodine v bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júna zomrela naša občianka Anna CHVÍLOVÁ rodená Havranová vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 138.

 

Pohreb zosnulej začne v pondelok 21. júna svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. júna zomrela naša občianka Eva CSIKÁSZOVÁ rodená Prekalová vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 111.

 

Pohreb zosnulej začne v stredu 9. júna svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. mája zomrel náš bývalý občan Romanko ŠTEFANOVIČ vo veku 57 rokov, posledne bytom Bratislava predtým Zohor, Domkárska ulica.

 

Pohreb zosnulého začne v pondelok 24. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. mája zomrel náš občan Pavel KOVÁR vo veku 55 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 13.

 

Pohreb zosnulého začne v piatok 14. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

        Česť jeho pamiatke!

 


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. mája zomrela naša občianka Eugénia SLOBODOVÁ rodená Mračnová vo veku nedožitých 77 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 15.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v pondelok 10. mája o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. mája zomrel náš občan Otto KRIŠTOF vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 58.

 

Pohreb zosnulého začneí v pondelok 10. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

                   

      Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. mája zomrel náš občan Ondrej BODOR vo veku nedožitých 72 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 14.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 7. mája o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla zomrela naša občianka Anna SUCHOVÁ rodená Urbaničová vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 31.

 

Pohreb zosnulej začne v utorok 4. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. apríla zomrel náš občan Alojz ŠČASNÝ vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 11.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 27. apríla o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. apríla zomrela naša bývalá občianka Anna Kaisserová rodená Poláková vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Devínska Nová Ves predtým Zohor, ulica Na pasienkoch.

 

Pohreb zosnulej sa uskutoční v pondelok 26. apríla o 14,00 hod na miestnom cintoríne v Devínskej Novej Vsi.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla zomrela naša občianka Terézia MACKOVIČOVÁ rodená Bertovičová vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 26.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 23. apríla o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. apríla zomrel náš občan Vladimír ŠTEFFEK vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 29.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 20. apríla o 10,15 hod bratislavskom krematóriu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. apríla zomrel náš občan Jozef VALENTÍN vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 3.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční vo štvrtok 15. apríla o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. apríla zomrela naša občianka Viera MIKLUŠIČÁKOVÁ rodená Pírová vo veku 47 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 23.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 14. apríla o 14,00 hod v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. marca zomrel náš občan Jozef PÖSS vo veku 33 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 3.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v utorok 30. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. marca zomrel náš občan Ján KOLLER vo veku nedožitých 57 rokov, posledne bytom Zohor.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 26. marca o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. marca zomrel náš občan Alojz OŽVOLD vo veku nedožitých 76 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova 48.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 10. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. februára zomrela naša občianka Anna Ščasná rodená Košická vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 3. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie