Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla zomrel náš občan Štefan KOVÁR, vo veku nedožitých 38 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 26. apríla o 13,30 hod v Dome smútku v Kláštore pod Znievom. Po skončení obradu sa uskutoční zádušná omša v Rímsko-katolíckom kostole v Kláštore pod Znievom.

 

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. apríla zomrela naša občianka Terézia ZÁLESŇÁKOVÁ, rodená Sabolová vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 7.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 5. apríla od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,30 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. marca zomrel náš občan Vendelín FUMAČ vo veku nedožitých 100 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 20.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 10. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. marca zomrela naša bývalá občianka Eva PARTLOVÁ, rodená Vlčková vo veku 59 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Krátka 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 3. apríla od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. marca zomrel náš občan MUDr. Juraj WENDL CSc., vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 30. marca 2019 o 11,00 hod v obradnej sieni Krematória v Bratislave.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. marca zomrela naša bývalá občianka Valéria KIMLIČKOVÁ, rodená Voltemarová vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská ulica.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 1. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. marca zomrel náš občan Ján ČULEN, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 34.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 20. marca od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. marca zomrela naša občianka Daniela RYBÁROVÁ, rodená Rybárová vo veku 59 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 34.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 20. marca od 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,30 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. februára zomrela naša občianka Magda RYBÁROVÁ, rod. Drugdová vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zomrelej bude v piatok 1. marca o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. februára zomrela naša občianka Antónia ŠČEPÁNKOVÁ , rod. Kovarovičová vo veku 84 rokov, posledne bytom Zohor, Mlynská 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 19. februára 2019 od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke.                 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. februára zomrela naša občianka Anastázia Urbaničová, rod. Slezáková  vo veku nedožitých 94 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 14.

 

Pohreb zosnulej začne obradom na miestnom cintoríne v Zohore vo štvrtok 7. februára o 16:00 hod a bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.                         

           

    Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára zomrela naša občianka Katarína GRANCOVÁ, rod. Ščasná vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 59.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 6. februára 2019 od 11,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.  

                                     

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. februára zomrel náš bývalý občan Štefan MACKOVIČ, vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Vajnory Tibenského 1, predtým Zohor, Krátka ulica.

 

Pohreb zosnulého bude v stredu 6. februára 2019 o 15,00 hod v kostole vo Vajnoroch.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Anastázia Hubeková , rod. Havranová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 5. januára 2019 od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.                            

    Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. decembra 2018 zomrela naša občianka Zuzana GRELIKOVÁ, rod. Švajdlenková vo veku 83 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 6.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 3. januára 2019 od 13:15 hod vo farskom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14:00 hodine.                                              

     

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. decembra 2018 zomrel náš občan Michal Šimek, vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 19.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 28. decembra 2018 od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne o 14,00 hodine na miestnom cintoríne v Zohore.

     

      Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. decembra zomrela naša bývalá občianka Františka IVICOVÁ vo veku nedožitých 78 rokov, posledne bytom Pezinok, predtým Zohor, Na riadkoch.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 27. decembra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne o 14,00 hod na miestnom cintoríne v Zohore.                                              

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. decembra zomrela naša bývalá občianka Emília ROHÁRIKOVÁ, rod. Hricová vo veku 71 rokov, posledne bytom Bratislava Lamač, predtým Zohor, Kvetná 36.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21. decembra o 13,00 hod v rímsko-katolíckom kostole v Lamači a o 14,00 hod na cintoríne v Lamači.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. decembra zomrela naša občianka Anna HAVLÍKOVÁ, rod. Vasková vo veku nedožitých 92 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 10.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 10. decembra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. decembra zomrela naša občianka Emília KRIŽANOVÁ, rod. Naštická vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 34.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 11. decembra od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. novembra zomrela naša bývalá občianka Mária BRYCHTOVÁ, rod. Ščasná vo veku 69 rokov, posledne bytom Bratislava-Rača, predtým Zohor Na riadkoch 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 3. decembra o 14,00 hodine v pohrebníctve Pieta.

 

     Česť jej pamiatke!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Zohor oznamuje, že v duchu kresťanskej nádeje vo štvrtok 22. novembra 2018, zaopatrený sviatosťami, odovzdal milosrdnému Bohu svoju dušu Mons. Jozef SLAMKA v 78. roku života a 53. roku kňazstva. Zádušná svätá omša bude v sobotu 24. novembra 2018 o 10.00 hod v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Potom bude nasledovať pohrebná svätá omša o 14.00 hod vo farskom kostole sv. Imricha v Bábe a pohrebné obrady na miestnom cintoríne.    

 

Autobus na pohreb Mons. Jozef SLAMKU do Bábu odchádza v sobotu 24. novembra 2018 o 11.30 hod od faryZáujemci sa môžu zapísať po svätých omšiach do zoznamu, ktorý sa nachádza v kostole.

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že vo veku 70 rokov nás navždy opustila naša bývalá občianka Emília Adamovičová, rod. Matlovičová naposledy bytom Láb, predtým Zohor, Na dieloch 18.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v stredu 14. novembra 2018 o 14:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. novembra zomrela naša občianka Mária SLEZÁKOVÁ, rod. Strošová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 133.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 7. novembra od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

                                                             

      Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. októbra zomrela naša občianka Mária NERÁDOVÁ, rod. Rybárová vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 28.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 8. októbra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie