Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. mája 2017 zomrel náš občan Ivan Fóra, vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 40.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 8. mája 2017 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla 2017 zomrela naša občianka Vlasta Švitlerová, rod. Vlčková vo veku 95 rokov, posledne bytom Zohor Mlynská ulica 11.    

             

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 4. mája 2017 od 15,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

   

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. apríla 2017 zomrela naša občianka Anna Gerthoferová, rod. Chmelová vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor Kvetná ulica 35.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 28. apríla 2017 o 16,30 hodine v Dome smútku v Lábe.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla 2017 zomrela naša občianka Paulína Antalová, rod. Grancová vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor Dolná ulica 74.

    

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 22. apríla 2017 od 10,30 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

    

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. apríla 2017 zomrel náš občan Milan Šurina, vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska ulica 16.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 24. apríla 2017 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. apríla 2017 zomrel náš občan Peter Nerád, vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová ulica 15.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 11. apríla 2017 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. apríla 2017 zomrel náš bývalý občan Vladimír Lacko vo veku 64 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, Na záhumní 41.

   

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 6. apríla 2017 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

      

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. marca 2017 zomrel náš občan František Valovič, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová ulica 26.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 30. marca 2017 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

   

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. februára 2017 zomrel náš občan Emil Rybár, vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 87.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 17. februára 2017 od 10,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne v dome smútku o 11,00 hodine. Zádušná sv. omša bude o 17,30 v rímsko-katolíckom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore.

   

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. februára 2017 zomrel náš občan Vít Horváth, vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Železiničiarska 6.

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20. februára 2017 o 10,15 hodine v krematóriu v Bratislave.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2017 zomrel náš občan Ján Kimlička, vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka ulica 17. 

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 9. februára 2017 o 8,45 hodine v krematóriu v Bratislave.

   

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. januára 2017 zomrel náš bývalý občan Miroslav Jurkovič vo veku nedožitých 62 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Sadová ulica 29.

   

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 25. januára 2017. O 13,00 hodine bude zádušná sv. omša v dolnom kostole v Malackách a rozlúčka pokračuje o 14,00 hodine na novom cintoríne na Vinohrádku v Malackách.

   

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. januára 2017 zomrela naša bývalá občianka, rehoľná sestra Raymunda Bernardína Rybárová, vo veku 94 rokov, posledne bytom Charitný dom Báč, predtým Zohor Dolná ulica 87.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 17. janára 2017 o 11,00 v Báči.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. januára 2017 zomrela naša občianka Anna Kovárová, rod. Kimličková, vo veku 89 rokov, posledne bytom Zohor Krátka ulica 7.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 18. januára 2017 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. decembra 2016 zomrel Valentín Martinkovič, vo veku 62 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok Vampíl, predtým Zohor, Požiarnicka ulica 21.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 22. decembra 2016 od 14,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. decembra 2016 zomrel náš občan Bohuslav Zálesňák, vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 3.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 15. decembra 2016 od 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne v dome smútku o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. decembra 2016 zomrela naša občianka Anna Tichá, rod. Haramiová vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor Záhradná ulica 30.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 6. decembra 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. novembra 2016 zomrela naša občianka Amália Kimličková, rod. Mackovičová vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor Školská ulica 1.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 30. novembra 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. novembra 2016 zomrela naša občianka Jozefa Hubeková, rod. Sovičová vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor Na dieloch 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 29. novembra 2016 od 10,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. novembra 2016 zomrela naša bývalá občianka Anna Zmekovárodená Valovičová vo veku 93 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kováčska ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 23. novembra 2016 o 12,00 hodine na novom cintoríne v Malackách.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. októbra 2016 zomrela naša bývalá občianka Mária Šporánková, rodená Masarovičová vo veku 52 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na záhumní 15.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 18. novembra 2016 o 10,00 hodine na miestnom cintoríne v Zohore.

  

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie