Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. apríla 2015 zomrela naša bývalá občianka Etela Matlovičová, rodená Valovičová vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Vrbovce, predtým Zohor, Kováčska ulica. 

 

Pohreb zosnulej bude v utorok 28. apríla 2015 o 14,30 hod. vo Vrbovciach pri Myjave. 

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. apríla 2015 zomrela naša občianka Blažena Slobodová, rodená Balážová vo veku 54 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 17. apríla 2015 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 17,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. apríla 2015 zomrela naša občianka Júlia Kiretová, rodená Krištofová vo veku  57 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 132.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 15. apríla 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. apríla 2015 zomrela naša občianka Eva Danihelová, rodená Krištofová vo veku  61 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 17.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 14. apríla 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. apríla 2015 zomrel náš občan Milan Švehla, vo veku nedožitých 84 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené dňa 13. apríla 2015 od 14,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hod.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca 2015 zomrela naša bývalá občianka Marta Kožuchová, rodená Kimličková vo veku 78 rokov, posledne bytom Bratislava Karloveská 27, predtým Zohor Kvetná ulica.

 

Pohreb zosnulej bude v piatok 3. apríla 2015 o 13,45 hod v krematóriu v Zlíne. 

Spopolnené telesné pozostatky zosnulej budú uložené v Zohore.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. marca 2015 zomrel náš občan Filipko Heinrich vo veku 15 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené dňa 25. marca o 14:30 hod.  priamo v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15:30 hod.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. marca 2015 zomrela naša občianka Mária Pavláskovárodená Šimková vo veku  84 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 126.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 6. marca 2015 od 11,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,30 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2015 zomrel náš občan František Zálesňák vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 37.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. februára 2015 od 11,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.

 

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára 2015 zomrel náš občan Jozef Majerník vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 7.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. februára 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. januára 2015 zomrela naša občianka Božena Švandová rodená Naglová vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 1.

 

Pohreb zosnulej bude v utorok 27. januára 2015 o 9,30 v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie